Het onderwerp migranten werd op deskundige wijze ingeleid door George Homs. Daarbij behandelde hij de gevolgen van het veranderen van woonplaats van mensen uit een bepaald land naar een ander land.

Allerlei facetten spelen daarbij een rol, waaronder economische situatie, opleiding, geloof, ras, gewoontes, etc.

George gaf ons zowel exacte cijfers als praktische voorbeelden. We zullen thans niet te veel op de details ingaan, vooral omdat George Homs beloofd heeft een “paper” over dit onderwerp te produceren dat geschikt is voor publicatie in de Vrijbrief en misschien zelfs aan de pers kan worden aangeboden.

We volstaan hier met te vermelden dat we een heel interessante en levendige discussie hadden. Misschien was de eindconclusie wel unaniem. Deze was nl. dat thans in de pers en in de politiek hevig gediscussierd wordt over de symptonen, waarbij de een de ander verwijt dat hij een racist is. Maar de kern van de problemen: onze sociaal-economische wetgeving, durft men nauwelijks te noemen, laat staan aan te pakken.

Deze middag kan een begin zijn voor libertariërs om de migranten-problemen eens open en eerlijk en fundamenteel in de openbaarheid te brengen.