Iedere Belgische baby wordt op het moment dat hij/zij geboren wordt, belast met een schuld van BF 650.000,- (zijn deel van de nationale schuld).

Het Bedrijfschap Slagersbedrijf doet een oproep om (desnoods anoniem) op te geven waar “illegaal” vlees wordt verkocht.

De “overheid” heeft bepaald dat er in Nederland op vier plaatsen gespeeld mag worden (in een casino).

Televisieprogrammas uit de ruimte (satelieten) zullen worden gecensureerd. Big Brother zal bepalen wat U wel/niet mag zien. Ken nederlandse verkeerscontrole ging volgens kantonrechter in Den Haag volgens een “politiestaat-methodiek”.

De verkiezingsspelletjes worden gefinancierd met Uw (belasting)-centen. Alleen al door het Europees Parlement werd ƒ 107.000.000,- verdeeld onder de mededingende partijen. Het CDA en de PVdA kregen hiervan elk ongeveer f 1.500.000,-

Een wapenhandelaar wordt vervolgd omdat hij heeft geschoten op overvallers die wapens van hem eisten.

Illegaal schoolverzuim zal voorkomen worden door leerlingen een verlofkaart te geven waardoor ze recht op verzuim krijgen.

“Kleine steunfraudeurs” (tot ƒ 5.000,- fraude) en “kleine winkeldiefstallen” (tot f 50,-) zullen niet meer vervolgd worden!

Als het principe van eerlijkheid losgelaten wordt, waar ligt dan de grens?

Omdat onze wereld steeds onveiliger wordt, vormen veel mensen/bedrijven maar hun eigen politiemacht (o.a. Heineken)

De grootste wapenhandelaars zijn de regeringen. Eén enkel getal: Het Amerikaanse Defense Department Agency verkocht het vorig jaar voor 56 miljard gulden wapens aan het buitenland. Veel daarvan ging naar wapen-hongerige landen die al enorme schulden hadden en slecht lopende economieën.

In Zweden probeert men per l januari een systeem in te voeren waarbij ontslagen werknemers 100% van hun salaris blijven krijgen voor de volle duur dat ze niet werken. Dit zal wel meer geld kosten maar het bedrijfsleven wil dat “graag” betalen om af te komen van de onmogelijke ontslagregels.