Dit was de titel van een advertentie die een aantal “Voluntariërs” had willen plaatsen vlak voor de jongste verkiezingen voor het Europees Parlement.

De advertentie is niet geplaatst vanwege de grote kosten en de korte voorbereidingstijd die nog beschikbaar was.

Wat is de gedachtengang die achter het “niet stemmen” zit? De Voluntariërs zijn libertariërs die stellen dat we de vrijheid weer moeten verkrijgen door niet-politieke acties. Elke politieke actie is er op uit om macht over andere personen uit te oefenen. En dat lukt als je maar op de een of andere manier 51% van de stemmen weet te krijgen. De minderheid wordt dan gedwongen zich er bij neer te leggen.

Als iemand dus meedoet aan dat politieke spel, bijvoorbeeld door te gaan stemmen, dan bewijst hij daarmee dat hij het systeem goedkeurt. Daardoor speelt hij de politici in de kaart en hij maakt de macht van de staat alleen maar groter.

Bovendien maakt hij zichzelf mede verantwoordelijk voor de politiek. Hij heeft immers gestemd! Hij heeft er voor gekozen! Eén van de stellingen van de Voluntariërs is: als maar steeds minder mensen gaan stemmen dan zal duidelijk blijken dat de meerderheid van de bevolking het niet eens is met al dat politiek gekonkel, geldverspillen, betutteling, enz. En dan kunnen we echt gaan werken aan de vermindering van de macht van de overheid. Deze redenering is niet nieuw. Reeds de bekende Pythagoras trachtte de oude grieken op te wekken om “van de bonen af te blijven”. De grieken stemden toen door een boon in een bepaald bakje te leggen.

Niet alle libertariërs zijn het met bovenstaande redenering eens. Er zijn zeer veel libertariërs die vinden dat je een verandering in ons politieke stelsel moet verkrijgen door het stelsel van binnen uit te beinvloeden.

Dit kan door in bestaande partijen libertarische principes te verkondigen waardoor dan zo’n partij veel meer de individuele vrijheid gaat nastreven. Of door het oprichten van een nieuwe, volledig libertarische partij en er voor zorgen dat die invloed in de regering krijgt. Een invloed die dan alleen maar gebruikt zal worden om de macht en invloed van de overheid te verminderen. Deze laatste methodiek wordt vooral toegepast door de LP, de “Libertarian Party” in de Verenigde Staten. Eén van de meest aangevoerde argumenten voor deze methodiek is dat we nu eenmaal in een maatschappij leven waarin bepaalde regels gelden. Deze regels worden zelfs met macht en geweld aan de burgers opgedrongen. Wil je daarin iets veranderen, dan kan dat alleen door het spel volgens de geldende regels mee te spelen.

Het Libertarisch Centrum, en de Vrijbrief, willen ruimte creëren voor beide standpunten. Alle libertariërs hebben immers hetzelfde doel. Allemaal willen we een maatschappij waarin het individu weer vrij wordt van geweld en dwang van andere mensen.

Door een discussie over dit belangrijk onderwerp hopen wij het inzicht van ons allemaal te verdiepen. We kunnen daardoor zelf beter bepalen langs welke weg wij persoonlijk aan die grotere vrijheid willen werken; en misschien komt er nog eens uit wat nu echt objectief rationeel de ene beste weg is.

Mogen wij Uw mening over beide of één van bovenstaande redeneringen vernemen?