Op 29 november schreven we onderstaande open brief aan de Minister-president. Tevens stuurden we een kopie onder embargo tot 1 november naar een veertigtal bladen. Op het moment dat we nu dit schrijven, hebben we nog niets van een reactie gemerkt. We begrijpen dat de Minister-president meer tijd nodig heeft voor een antwoord. Het verwondert ons echter dat de pers er nog niet op gereageerd heeft. Zouden ze er niet goed raad mee weten? Oordeelt u zelf en geef ons eventueel uw mening en/of advies.

Excellentie,

De recente publicaties over hardere aanpak van het zwart werken en het zwarte geld hebben een aantal personen verontrust. In hoeverre is de vrees gerechtvaardigd dat we in Nederland in een zelfde situatie terecht komen als in Rusland en andere dictatoriaal geregeerde landen waar de geringste economische delicten bestraft worden met de zwaarste straffen?

Is o.a. de aankondiging dat iemand die in zijn huis een draadloze telefoon gebruikt die niet door de PTT is goedgekeurd, een gevangenisstraf van een half jaar kan krijgen, geen aanwijzing in die richting?

Ook kregen we vragen over de officiële voorlichting op dit gebied die wij niet kunnen beantwoorden. Daarin wordt immers geregeld gesteld, dat het zwart werken in ons aller nadeel is, terwijl toch duidelijk is dat de betrokken partijen er alleen maar voordeel van hebben.

Eén van de vragen die we graag aan u voorleggen komt op het volgende neer:

Stel dat iemand een werk aan zijn huis zwart laat uitvoeren. Dan kost hem dat tien tot vijftien gulden per uur. Via de officiële weg kost dat drie keer zo veel. Op elk gewerkt uur verdient of bespaart hij dus ongeveer 25 gulden. Dit geld kan hij dan weer aan andere zaken besteden, waardoor ook daar de werkgelegenheid weer wordt bevorderd.

Voor de ontvanger van het geld kan het zwarte bedrag van 10 gulden meer zijn dan hij netto overhoudt van de witte 30 gulden. Ook hij heeft dus meer geld om te besteden, waardoor de werkgelegenheid ook weer bevorderd wordt.

Verder wordt er aanzienlijk bespaard op allerlei administratieve kosten die met het officieel innen en afdragen gepaard gaan. De gemeenschap profiteert dus van een veel groter percentage productief werk, waardoor de welvaart bevorderd wordt. Dat wordt nog versterkt als we bedenken dat het overgrote deel van de bevolking wel eens gebruik maakt van dat zwarte circuit.

Is dit alles nu niet net een reden om het zwart werken aan te moedigen? Tot zover de vraag.

Het lijkt ons een sluitend betoog, maar wij stellen graag onze kolommen ter beschikking van uw antwoord, dat wij dan ook met grote belangstelling tegemoet zien.

Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting,

Ir H. J. Jongen.

Redactie VRIJBRIEF.

P. S.: We kregen ondertussen een brief van vier regels van de Volkskrant: “Wij zullen hem niet opnemen, wij plaatsen nooit open brieven”. De redactie van de Vrijbrief hoopt later nog op deze kwestie terug te komen.

1 REACTIE

  1. Wat is dat nou voor een opmerking
    zwart werken aanmoedigen
    stel nou dat iedereen ging zwart werken, betaal jij dan de sociale kosten die normaal uit de belastingen komt?

Comments are closed.