Of begint Atlas nu pas echt de boel erbij neer te gooien?

Over enkele dagen zijn in Amerika de nieuwe Presidentsverkiezingen. In de vorige Vrijbrief hebt u kunnen lezen wat er kan gebeuren in 1982 als de wereld doorgaat op de nu ingeslagen weg. En misschien gebeurt het wel veel eerder dan 1982!

Het meest tragische in dit geheel is, dat iedereen die er de moeite voor wil doen, dit zelf kan zien aankomen. Maar door de grote lethargie die er in onze maatschappij heerst, zijn er veel te weinig mensen die beseffen wat er zich afspeelt.

Reeds eerder heb ik geponeerd dat de Amerikaanse gijzelaars in Iran alleen nog maar nuttig waren als middel tot herverkiezing van Jimmy Carter. Terwijl ik dit schrijf, is de uitkomst nog niet bekend. Wel duidelijk is dat er thans zwaar over de gijzelaars wordt onderhandeld, en dat de vroeger gedane bewering wel eens zou kunnen uitkomen.

De wereldpolitiek is misschien voor veel mensen wat ver van huis, maar zelfs wat er in Europa, de EEG of in Nederland gebeurt, is voor de meesten iets dat geheel buiten hen om gaat. Zij begrijpen niet dat zij partij zijn en dat zij straks de dupe zijn van allerlei maatregelen die nu door onze regering worden genomen.

Er zijn de laatste weken zoveel dingen gebeurd, dat we weer duidelijk kunnen zien dat de voorspellingen van Ayn Rand steeds meer uitkomen. Jammer genoeg. Een paar voorbeelden:

 • Ook in Europa is nu een echte staalcrisis . De staalbedrijven krijgen dwingend opgelegd veel en wat ze nog mogen produceren. (Vrijwillige productiebeperkingen zijn mislukt, nogal logisch!) De sociale gevolgen (ontslagen) gaan de Gemeenschap ongeveer 400 miljoen gulden kosten. Uiteraard moet dat geld opgebracht, worden door de belastingbetaler . En de President Directeur van Hoogovens verklaart nog dat dit alles terecht is .
 • Europese regeringen proberen grote opdrachten toe te spelen aan de industrie in het eigen land. Het verstrekken van subsidies (die de belastingbetaler moet opbrengen) is daarvoor een prachtig hulpmiddel.
 • Het kapitaal stroomt het land uit. Van alle landen die in de Verenigde Staten investeren, staat Nederland bovenaan; 24% van het totaal.
 • Diefstal beneden een waarde van ƒ 50,- wil men niet meer vervolgen. Als eenmaal, deze principiële stap gedaan is, kan men later elk willekeurig bedrag invullen. Net als veel andere stappen is ook dit alweer een aanval op het eigendomsrecht.
 • J.W. van Zundert toont in zijn proefschrift aan dat het eigendomsbegrip is veranderd en dat grondeigenaars door de overheid in hun vrijheid worden beperkt. Er heeft een “geleidelijke en ongewenste uitholling plaats van het eigendom”. Eindelijk iemand die het met ons eens is!
 • Verkiezingsprogramma PPR wil af van het bezit van een eigen huis. Alle huizen worden van de staat en die (wie?) bepaalt wie er in welk huis mag wonen.
 • De industrie vraagt om invoerbeperkingen (en doet zichzelf de das om).
 • Vrije informatie via pers of TV moet aan banden gelegd worden. De overheid wil zelf controleren wat u te lezen of te zien krijgt. Dat is gemakkelijker om u in het gareel te houden. Logisch dat dit wel gaat onder het mom van meer vrijheid!
 • Als iemand uw huis bezet (steelt, kraakt) en u weet hem er zelf uit te verwijderen, dan komt hij terug met politieversterking. Hij krijgt uw huis en u bent strafbaar!! Ongelooflijk maar waar.
 • In de EEG zal het ook de multinationals moeilijker gemaakt worden. Zou dit het investeren en de werkgelegenheid bevorderen? Neen? Wie is er dan zo stom om dat te doen?
 • Politici zijn afkerig van hun kiezers. Dit blijkt uit een onderzoek naar het gedrag van Eerste en Tweede -Kamerleden. 82 tot 94% van de Kamerleden meent dat de kiezers niets van politiek weten en alleen maar stemmen uit eng eigenbelang. Moet ik hierop nog commentaar leveren? Zelf zit ik met het onopgeloste probleem waarom de kiezer dit alles slikt en die mensen een vorstelijk salaris en pensioen verstrekt.
 • Op grote schaal is het bij de Verenigde Naties een even grote troep. De Nederlander dr. G. Hendriks is een van de tien onafhankelijke topspecialisten die over deze organisatie een rapport hebben opgesteld. Uit dit rapport blijkt.dat er een volstrekt onwerkbare situatie is, en dat er eerder een negatief effect vanuit gaat dan iets positiefs. Ook dit hele circus moet uit onze belastingcenten gefinancierd worden!
 • Als we al dat weggesmeten geld nu eens hadden mogen houden en gebruiken voor positieve dingen of alleen maar voor dingen, waar we zelf plezier in hebben. Automatisch zou dit dan positief voor de economie en de werkgelegenheid werken.

We hebben het allemaal al jarenlang kunnen lezen in het sublieme werk van Ayn Rand. We zien het nu gebeuren!

Is er nog iets te redden?

Dat ligt mede aan u. De enige principiële oplossing biedt het Libertarisme. Wat doet u. om de groei van het Libertarisme te bevorderen? Breng nieuwe abonnees aan, of steun ons financieel, zodat wij voor uitbreiding kunnen zorgen. Bel ons op om te bespreken hoe we samen aan een betere maatschappij kunnen werken.