Deze combinatie betekent dat u in de gelegenheid bent per jaar een bedrag af te zonderen ten behoeve van een pensioenvoorziening. Dit bedrag is tevens tot een maximum van fl 12.842 (1980) aftrekbaar als persoonlijke verplichting voor de inkomstenbelasting. De fiscus betaalt zodoende mee aan uw pensioen.

Omdat deze overeenkomst een eenzijdige is, heeft u de vrijheid om van jaar tot jaar te bezien of en voor hoeveel u wilt meedoen aan uw pensioenvoorziening. Voor het eindkapitaal dient u een pensioen te kopen, waarbij een eenmalige uitkering eveneens als pensioen wordt aangemerkt. De pensioenuitkeringen vallen echter wel onder de inkomstenbelasting. Tenminste, indien u op dat moment in Nederland woonachtig bent. Is dit niet het geval, dan kan het resultaat nog positiever uitvallen.

Het zal u duidelijk zijn, dat het bij deze constructie niet gaat om de premie, deze zal immers gelijk of lager zijn dan het bedrag dat maximaal aftrekbaar is. Het gaat hier om het eindkapitaal. Het is dan ook zaak daar met name op te letten, voordat u met een bepaalde maatschappij in zee gaat. Hieromtrent en met andere vragen kunt u terecht bij Total Investment Services, die u graag verder zullen helpen.

Tot slot: de premie is slechts aftrekbaar indien de betaling werkelijk is verricht in het jaar waarin de aftrek wordt verlangd.

Mr. H.J. Rietberg Рà titre personnel.