Op zaterdagmiddag 15 maart 1980 om 14.00 uur zal er in “De Gouden Wieken”, Scheveningseweg 37 te Den Haag, de film “The Salt Syndrome” vertoond worden. Tevens zal de heer H. BROUWER een inleiding houden over de SALT-akkoorden, de Oost/West-verhoudingen m.b.t. militaire sterkte, en de internationale bedreiging van onze vrijheid.

“The SALT Syndrome” belicht de militaire positie van het Westen ten opzichte van het Oostblok, en wat de konsekwenties van SALT zullen zijn voor onze veiligheid. De beslissing van de Amerikaanse senaat om het SALT-akkoord (ter wederzijdse beperking van strategische bewapening) al of niet goed te keuren, zal van het allergrootste belang zijn voor de toekomst van ons allen.

Ondanks alle aandacht die de media aan de SALT-akkoorden besteden, is het publiek niet wezenlijk voorgelicht over de werkelijke achtergronden. Deze film echter geeft aan, hoe de Verenigde Staten sedert 17 jaar bezig zijn aan eenzijdige ontwapening, terwijl de Sovjets een spectaculaire militaire opbouw tot stand gebracht hebben. In die tijd is de V.S. teruggebracht van een positie van overtuigende superioriteit naar een van duidelijke inferioriteit. Goedkeuring van SALT II zou een bestendiging van die positie inhouden – een Amerika dat niet verder bewapent tegenover een Oostblok dat vrijwel oncontroleerbaar opbouwt. Onder andere legt SALT II vast, dat Amerika niet het vermogen mag ontwikkelen een eerste atoomraketaanval door de Russen af te slaan, nog vóórdat de Russische raketten doel treffen. De Russen echter hebben vandaag de dag dit vermogen reeds. Voorts kunnen de Russen nu reeds 95% van de Amerikaanse kernraketten uitschakelen door ze precies in hun silo’s te treffen. Met de resterende 5% zouden de Amerikanen nooit meer een tegenoffensief durven ondernemen, en zouden gedwongen zijn te capituleren….

Na afloop is er gelegenheid tot discussie. “Dé Gouden Wieken” is bereikbaar met tram 7 of 8 vanaf beide N.S.-stations. Zaal open vanaf 13.30 uur.

Er is een boekenstand van het Libertarisch Boekcentrum.