George Bush is de nieuwe Amerikaanse President en u hebt ondertussen al heel wat commentaren gehoord. Toch nog een paar kanttekeningen.

De radio nieuwslezer op 9 november (de dag na de verkiezingen) vertelde dat het commentaar van de Nederlandse politieke partijen was dat het een campagne betrof die “snel, oppervlakkig en goedkoop” geweest was.

Slechts één van deze punten is juist. Het wat niet snel, integendeel, het was één van de langst durende campagnes. Het was ook niet goedkoop. Hoe ook bedoeld: het was de duurste! Meer dan 500 miljoen dollar is alleen al uitgegeven door de twee grote partijen. (Dit komt neer op f 120.000,- of BF 2.200.000 voor elk uur, dag en nacht gedurende een heel jaar). En dat is niet meegerekend wat andere partijen en de overheid zelf nog hebben uitgegeven.

Wel juist is de “oppervlakkigheid”. Reeds maanden voor de eigenlijke verkiezingen klaagden de media dat er niet over de echte zaken gepraat werd. En voor de punten die ter sprake kwamen, was steeds de oplossing een beetje meer of een beetje minder staatsinvloed. Vooral werd getracht de kiezer zoveel mogelijk te beloven. De kandidaten maakten elkaar wel af zodat de BBC het de “vuilste” campagne noemde.

Het is onbegrijpelijk dat, met deze klachten, de media niet veel meer aandacht hebben geschonken aan Ron Paul, de Presidentskandidaat van de Libertarische Partij. (Zodra meer over de resultaten van Ron Paul bekend is, hopen we op dit onderwerp terug te komen.) Door wel aandacht te schenken aan de libertarische positie zou de strijd veel interessanter geweest zijn. Denk maar eens aan de verschillende libertarische standpunten! Maar de pers deed alles om dit “dood te zwijgen”. Een journalist van de Wall Street Journal vertelde zelfs aan de campagnemanager van Paul dat hij zou worden ontslagen als hij de naam van Paul in een artikel zou durven noemen.

Bush heeft gewonnen en zal de volgende vier jaar President zijn. Ongeveer twee honderd miljoen Amerikanen hebben NIET op hem gestemd. Dat is een 80%! Ofwel omdat ze niet stemgerechtigd zijn, of omdat ze er geen zin in hadden, of omdat ze tegen hem zijn. Wat Bush gaat doen als President is niet te voorspellen. In het verleden is maar al te vaak gebleken dat ze andere dingen doen dan ze beloofd hebben. En niet alleen Presidenten! Dit is weer de laatste VRIJBRIEF voor 1988. De volgende verschijnt in het nieuwe jaar. Namens alle medewerkers wens ik U een prettige jaarwisseling, een goed en gezond 1989, en een gezonde groei voor het Libertarisme. Dat er in 1989 minder geweld en meer vrijheid en meer vrede moge komen.