Degenen onder u die nog twijfelen of hun belastingcenten goed gebruikt worden, kunnen wij thans geruststellen,.

Onze oud-minister drs. J.P. Pronk, Kamerlid voor de PvdA, is benoemd tot adjunct-secretarisgeneraal van de UNCTAD. Dit is de handelsorganisatie van de UNO, waarin de kontakten gelegd, worden tussen de ontwikkelingslanden en de industriële wereld. In deze functie ontvangt de heer Pronk een salaris van fl. 140.000 (E 60.000) netto, belastingvrij. Een gewone burger moet ongeveer ƒ 400.000 (E 180.000) verdienen om dat over te houden, want hij zou daarvan ƒ 260.000 (E 120.000) belasting moeten betalen.

U kunt zelf proberen uit te rekenen hoe lang u moet werken om uw deel bij te dragen aan het inkomen van de heer Pronk persoonlijk. Zijn daden zorgen er echter voor dat u nog een veelvoud daarvan mag werken.

Uw twijfel zal nu wel opgeheven zijn. Mocht u toch nog twijfelen, dan zal een brief, van de minister van CRM [Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk], mevr. Gardeniers, na antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Voogd (PvdA) en v.d. Spek (PSP) u helemaal uit de droom helpen:

De Stichting Rooie Flikkers krijgt alsnog een subsidie van f 35.000 (E 16.000) voor een festival in Amsterdam. Het geld komt van de posten kunsten en emancipatie.

Als u ook eens een feestje wilt houden, weet u nu waar u terecht kunt voor de kosten.