Milton Friedman is een bijzonder overtuigende schrijver over de vrije samenleving. Zijn nieuwe boek, Free to Choose is daar weer een bewijs van. Friedman begint met een heldere en eenvoudig analyse van hoe een vrije markt prijssysteem werkt, waarna hij de gevaren analyseert van regulering en staatscontrole. Hij laat zien dat deze de vooruitgang, de welvaart en het welzijn tegenhouden.

De schrijver gaat in op onderwerpen als: stadsvernieuwing, sociale zekerheid, minimum loon wetten, het schoolsysteem, enz. Hij laat zien dat overheidsbemoeienis niet die mensen steunt waarvoor het bedoeld is, maar, integendeel, de condities van de armen nog slechter maakt. De overheid is er sterker door geworden en inkomen is opnieuw geredistribueerd maar dan van de lage inkomensgroepen naar de middel en hogere inkomens.

Zijn alternatieven, niet strikt Libertarische, maar klassiek liberaal, betekenen opnieuw een kennismaken met de basisideeën waarop onze vrijheid vanaf de 19e eeuw gebaseerd is en die wij ook in de volgende eeuw willen handhaven.

Prijs f 35,-. In juli leverbaar bij het Libertarisch Boekcentrum.