In een vorig jaar in Noord-Holland gehouden stemming voor een ruilverkaveling was het opmerkelijk dat de overheid zelf (vooral via mantelorganisaties als het Noord-Hollands Landschap) een doorslaggevende stem kon uitbrengen. De belasting betalende boer dacht er het zijne van. Dit doet de vraag rijzen waarom de overheid deze lijn niet doorgetrokken heeft naar de procedure voor de parlementsverkiezingen. Bijvoorbeeld door het kiesstelsel zo te veranderen dat de stem en het relatieve gewicht van de stem afhankelijk wordt van de hoeveelheid te besteden geld. Een soort modern cijnskiesstelsel dus. Omdat de overheid al aanzienlijk meer dan 50% van het BNP ontvreemdt en dus zelf besteedt, zou ze altijd over een absolute meerderheid beschikken. En wie kan de staat nu beter controleren dan de staat zelf? Dat de overheid hierover nog geen brede maatschappelijke discussie op gang heeft gebracht, geeft te denken. De meest voor de hand liggende verklaring is wel dat er niets zou veranderen.

PS: In 1958 werd de ruilverkaveling afgestemd, en GS kondigde aan dit niet te nemen. Daartoe hebben ze op alle mogelijke manieren grond gekocht met belastinggeld. Zodoende de doorslaggevende stem.