Er is in dit land iets heel opmerkelijks aan de hand. Sedert ik het politieke toneel heb betreden, schijnt er in ons land sprake te zijn van de wederopstanding van extreem rechts. Zelf heb ik daarvan niets gemerkt, maar menig politicus en persmuskiet van de gevestigde orde kennelijk wel.

Ik doe niet veel meer dan de problemen van dit land benoemen en analyseren in heldere taal die eenieder kan begrijpen en ik draag tal van oplossingen aan voor de door mij gesignaleerde problemen. Ik baseer mij daarbij steeds op de feiten, voor zover die althans voorhanden zijn.

We hebben immers jarenlang van de Linkse Kerk, GroenLinks, de PvdA en de met hen verknoopte media niets mogen meten – want dat zou maar stigmatiseren – en ja, dan weet je niet zoveel. Desalniettemin zijn met name ELSEVIER en in opiniërende zin ondergetekende, acht jaar in de weer geweest met het in kaart brengen van de multiculturele samenleving en – o wonder – wij zijn daar ondanks alle officiële en informele tegenwerking van alles dat we nu maar gemakshalve extreem links noemen, wonderwel in geslaagd.

Zozeer zelfs, dat indien u het falen en de feilen van de multiculturele samenleving in Nederland in feiten en cijfers wilt kennen, u beter de leggers van ELSEVIER kunt bestuderen dan te rade gaan bij bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie. Met dank aan extreem links dat bij voortduring de discussie over de feiten heeft gehinderd, waarbij geen middel te ver ging.

Extreem links – GroenLinks en PvdA plus handlangers op ambtelijk en media niveau – heeft via de door u gesubsidieerde gedachtepolitie, de zogenoemde antiracisme comités, elke kritiek op de zegeningen van de multiculturele samenleving de kop in proberen te drukken. En o wee, indien de kritiekaster zich juridisch niet zorgvuldig genoeg uitdrukte, dan was het OM er als de kippen bij om betrokkene voor de rechter te slepen.

Ooit gehoord van een Marokkaan of een Iraniër, die voor de rechter werd gesleept vanwege fel antisemitische opmerkingen of van een islamiet die onze vrouwen hoeren noemt en ons christenhonden? Ik niet en zoals u weet hoeft het van mij ook niet, want de vrijheid van meningsuiting gaat voor mij boven alles, indien maar niet wordt aangezet of wordt opgeroepen tot geweld.

Extreem links echter verkoos het poep in de ogen te hebben als het ging om dit soort beledigingen, want joden en autochtonen zijn natuurlijk niet zielig. Het ergste is dat het OM extreem links klakkeloos volgde, terwijl het OM, vrouwe Justitia, een blinddoek voor behoort te hebben, letterlijk oordeelt zonder aanzien des persoon.

We zij nu zo ver dat we normaal mogen praten over de problemen van de multiculturele samenleving, maar als ik het goed begrijp hebben we dat te danken aan extreem links dat het altijd al zo heeft gezien. Zelfs dat enge partijtje van GroenLinks, vergeven van de ex communisten, vindt dat er, althans in woord, zo nu en dan hard mag worden opgetreden. Maar bedenk wel dat het deze geestdrijvers waren die elke discussie hierover onmogelijk maakten door de critici uit te maken voor: racist, fascist, xenofoob en de discussie onveranderlijk linea recta te verbinden met de meest zwarte bladzijde uit onze geschiedenis; de Holocaust.

Zelden zo’n staaltje van geestelijke terreur meegemaakt en dat gedurende een aantal decennia, sic! Als door deze mensen die nu ineens het licht zien en schaamteloos zonder enige spijtbetuiging ons nu menen te mogen uitmaken voor extreem rechts.

GroenLinks, ik zal er hierna tot en met 15 mei in geen enkel medium meer een woord aan vuil maken, is een ramp voor het land met zijn extreem linkse denkbeelden. Er moeten miljarden meer worden gestort in de bodemloze put van (gezondheids)zorg, onderwijs, veiligheid en vreemdelingenbeleid. Voor de eerste drie is dat al jaren het procédé zonder dat daar een verbetering van de prestaties van enige betekenis tegenover staat. Eerst saneren dus die handel, vervolgens heel veel beter presteren en dan maar eens kijken of er extra geld naartoe moet.

Kortom de macht in onderwijs, (gezondheids)zorg en veiligheid moet weer terug naar de onderwijzers, de dokters en verpleegsters en de agenten, dat zijn de mensen die er verstand van hebben en niet al die vreselijke bureaucraten en managers, die nog nooit voor de klas hebben gestaan, een patiënt hebben gezien of een boef hebben gevangen. Al deze sectoren zijn volkomen dolgedraaid door de macht van de bureaucraten, de almacht van de administratie en de wijsneuzerigheid van al die managers en deskundigen die het zo goed met u en mij voor hebben en voor het overige zichzelf en hun positie geen moment uit het oog verliezen. Met dank aan extreem links!

Als het aan GroenLinks en de PvdA ligt blijft het, ondanks alle zogenaamd stoere taal, grenzen open en wordt tegen de toestroom van mensen uit andere landen en culturen geen echte dam opgeworpen. Integendeel, het gaat gewoon door,elke drie à vier jaar een middelgrote stad erbij, meestal gevuld met probleemgevallen, mensen dus die de taal moeilijk te pakken krijgen en moeilijk integreren. Het succes van onze inburgeringcursussen is er naar: slechts 15 % beheerst na het behalen van het “diploma” enigszins de Nederlandse taal, tel uit jouw winst!

Kortom, wilt u dit land na 15 mei nog verder naar de “kloten” helpen, stem dan op extreem links, dus op de PvdA of op Groenlinks natuurlijk!

1 REACTIE

 1. Ja, het schijnt alweer zo lang geleden dat de verlossende woorden van Pim Fortuyn bij het volk ’n gewillig oor vonden! Wat ik in dit verband zo opmerkelijk vind is dat hij in het geheugen van datzelfde volk zó snel naar het allerlaatste plan is vergleden. Overigens zonder dat daarbij aan zijn woorden enige waarde werd ontnomen! Zie in dit verband de gretigheid waarbij eertijds politiek-vijandige groeperingen direct, na zijn dood, begonnen met het absorberen van zijn gedachtengoed! Dit is alweer typisch Nederlands. Behoud het goede, verwerp het slechte! We realiseerden ons dit keer niet dat we met het badwater óók, én definitief het kind hebben weggegooid! De kip geslacht en de gouden eieren behouden! Hoe kleinburgerlijk en kleinzielig is dit 100% klootjesvolk toch! Fortuyn betekende dé uitkomst uit de ellende die wij over ons hebben afgeroepen in de jaren na de oorlog! En die wij decadent, arrogant en hoovaardig als wij zijn hebben gedoogd en zelfs tot voorbeeld van de Eu hebben gesublimeerd! Hulde aan extreem-Links hiervoor! Dat ze mogen rotten in de Hel die ze zèlf hebben gecreëerd!
  We hadden het helemaal voor elkaar.
  Het recht om niet meer te werken! :Lees Den Uyl er maar op na. Laat de gastarbeiders dat maar doen. ’n Staaltje van moderne 60er-jaren-slavernij van datzelfde extreem-linkse blok!
  Laten we maar neerbuigend doen over alles dat Nederlands is of kan zijn. Nationalistische gevoelens staan op hetzelfde peil als redevoeringen van Hitler! Met verachting voor alles dat ons volk in voorbije honderden jaren heeft gepresteerd! Zelfs Erwtensoep is nadelig voor de gezondheid! Daarbij vergeleken zal ’n sowarma-broodje of Turkse-Pizza uitkomst bieden!
  Vanwaar die verlegenheid. Dat wegstoppen van alles wat ons eigen en dierbaar is, omdat het ons eigen ik betreft? En het enige kan zijn dat redding betekend van de nakende ondergang van onze cultuur, economie, democratische overtuiging, en sociale welvaartstaat!
  Doe maar gewoon, is ons devies. Dit heeft te maken met helderheid en duidelijkheid. Vandaar dat onze regenten-bestuurders de weg kozen van hypocrisie en vervaging. We leven in ’n bestendige mist in ons kleine landje. Gebukt onder loodzware wolken voi van hypocrisie, leugens en lafheid!
  500 Moskeeën telt dit kleine landje al! Waarvan héél veel z.g. Mega-Moskeeën!! De burgemeester van Rotterdam legde onlangs zélf nog de eerste steen voor de alweer nieuwste Mega-Moskee van Nederland. Zijn toekomstige gemeentehuis! De grootste! Het kan niet op! De Islam manifesteert zich steeds duidelijker en prominenter! Hoeveel moeten er nog bijkomen vóórdat onze ogen zullen opengaan?
  De vreemdelingen c.q Islamieten zijn onze natuurlijke vijanden!
  Zie het toch onder ogen! Waarom? Omdat ze ons naar de afgrond, de ondergang leiden met hun fundamentele politieke godsdienst en ons economisch uitzuigen!
  We hebben ze niet nodig, Neen. Integendeel. Ze zijn onze ondergang! Open je ogen en durf het gevaar te trotseren! Ga de straat op. Verhef je stem. Overal waar je maar bent zie je immers die vreemdelingen die ons indirect bedreigen! Je kunt ze herkennen aan het politieke signaal dat ze afgeven: De Kopdoek! Elke Islamiet vormt in principe ’n bedreiging voor onze democratie! De Islam is ’n politieke godsdienst omdat ze geen scheiding tussen kerk-en-staat- erkent! En als zodanig onze democratie zal omverwerpen als ze de macht krijgt!
  De enige uitkomst uit dit na-oorlogse probleem is: directe stop van de instroom van alle vreemdelingen, wat ook hun nationaliteit moge zijn en uitzetting van alle politiek dus Islam-geoprienteerde vredemdelingen! Stem daarom in de eerste plaats tegen toetreding van het almachtige Isalmitische Turkije!!

Comments are closed.