Op 1 oktober 1998 vroeg Bob Novak van Crossfire (Amerikaans interviewprogramma, red.) vertegenwoordiger Elliott Engle, een Democraat van New York en een aanhanger van de oorlogszucht van Clinton over Kosovo. dit was: “Congresman Engle, wat is het dat u zou willen doen, om kruisraketten te zenden naar een farmaceutische fabriek in Kosovo. Of, zou u graag Belgrado willen aanvallen met tapijtbombardementen, of troepen zenden naar Kosovo, zoals wij gedaan hebben met Bosnië?”

Op 12 oktober 1998, toen het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zich voorbereidde op een stem ter afzetting van Bill Clinton, schreef ik: “Dus, in plaats van de echte problemen in het gebied (Kosovo) aan te kaarten, welke zich afspelen sinds minstens de 2e wereldoorlog en de massamoorden van 1,5 miljoen Serviërs door Kroaten, wil Clinton in ieder geval iets beginnen te bombarderen. IETS om het volk af te leiden van zijn aankomende afzetting.”

In februari 1999, een maand voordat Clinton het bevel gaf tot het bombarderen van Belgrado, vroeg de republikeinse senator Bob Smith uit New Hampshire, of Amerika zich niet in een lokaal conflict in Joegoslavië mengde en merkte op, “We worden dan eigenlijk de luchtmacht van het UCK”, een organisatie, die zelfs de State Departement van Clinton op de lijst van terroristische organisaties had. Een week voordat Clinton Joegoslavie begon te bombarderen, arresteerde de Tsjechische politie 2 Kosovo-Albaneze maffiabazen, die als een van de grootste drugsbendes in Europa opereerden en die zo’n 90 procent van de heroïnemarkt in Scandinavië controleerden. Deze heroïne was gemaakt van papavers afkomstig uit Afghanistan onder de Taliban en hielpen mee om het UCK en de Taliban van wapens te voorzien. Osama bin Laden had nauwe banden met het UCK.

Ik schreef toen de bombardementen begonnen: “Vandaag, zonder een stemming in het Congres of de VN, heeft president Clinton in feite oorlog verklaard aan Joegoslavië, dat ongeveer dezelfde omvang heeft als de staat Kentucky. Hij voorziet het UCK van een luchtmacht, welke het UCK ontbeert. Kosovo, die een onafhankelijke status eist is ongeveer 6000 km2 en dat is circa 1/10 van Joegoslavië. Het UCK bestaat voornamelijk uit niet-Albanese huurlingen, die worden gefinancierd van de Kosovo-Albanese heroïnehandel in Scandinavië, Italië en Tsjechië.

Terwijl de vraag van Bob Novak in 1998 nog een voornamelijk retorische uitdaging was, zijn de bombardementen op Belgrado en het zenden van Amerikaanse troepen om Kosovo te bezetten geschiedenis. Slobodan Milosovic, na gekidnapt en gevangengezet te zijn in Den Haag, staat terecht voor zijn leven voor het Internationaal Tribunaal voor Joegoslavië, dat de schuld probeert te leggen op Milosovic voor de bombardementen op zijn land en de daaruit voortvloeiende doden en vluchtelingen.

Milosovic heeft geweigerd om dit tribunaal te erkennen en handelt als zijn eigen advocaat en tot dusverre, zo het al wordt gerapporteerd, blijkt het proces de zwakte van de Amerikaanse en NATO-zaak om Joegoslavië te bombarderen in 1999 aan te tonen, in plaats van het veroordelen van Milosovic.

Vrijdag 27 juli 2002, vroeg de aanklager Rade Markovic een voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst van het Servische provinciale Ministerie van Binnenlandse Zaken om te getuigen tegen zijn vroegere baas Milosovic, om het zo te kunnen veroordelen voor “oorlogsmisdaden” tegen de Albanese meerderheid in Kosovo. Het liep niet zoals men het verwachtte.

Markovic getuigde aldus: “de Milosovic-regering probeerde niet om de etnische Albanezen uit Kosovo te verjagen gedurende de NATO-bombardementen. Integendeel, ik vertelde (lokale ambtenaren) dat de presidentiële bevelen waren, dat de vluchtelingenstroom moest worden gestopt.” dit vertelde Markovic gedurende het kruisverhoor door Milosovic. (Associated Press 26 juli 2002). Markovic getuigde ook, dat Milosovic hard optrad tegen anti-Albanese haatmisdaden: “Meer dan 200 aanklachten werden gedeponeerd tegen leden van de politie en ik denk een gelijksoortig cijfer betreft het leger,” zo vertelde Markovic (Associated Press, 26 juli 2002).

Ofschoon Markovic ook getuigde waarom de aanklager blijkbaar dacht dat hij anders zou getuigen: “De huidige veiligheidspolitie in Belgrado, die nauw samenwerkt met de “tribunaalaanklagers”, hebben hem (Markovic) en zijn familie een identiteitsverandering tezamen met een comfortabel leven in het buitenland aangeboden in ruil om te liegen tegen Slobodan Milosovic.”

Markovic vertelde, dat op een zeker moment de pro-NATO Servische Minister van Binnenlandse Zaken Michailovic en de Chef van de Veiligheidspolitie, Goran Petrovic hem bezochten met een aantal geheime politiefunctionarissen. Markovic zei, dat ze hem verwijderden uit de gevangenis, op zichzelf een overtreding van de Servische wet, en ze hem meenamen naar een diner, waar men hem het aanbod deed van een nieuwe identiteit tezamen met een luxueus leven en geen marteling meer, in ruil voor meineed. Als het waar is, geeft dit een goed beeld, waarom President George W. Bush wijs genoeg was om de handtekening terug te draaien van Clinton m.b.t. het Internationaal Gerechtshofdocument. Er bestaan geen echte zekerheden, zowel t.a.v. het Joegoslavië-tribunaal als het Internationaal Gerechtshof dat het het niet wordt omgedoopt in een show-tribunaal. De hoofdrechter van het Joegoslavië-tribunaal komt uit Engeland, een land dat heeft meegedaan aan de bombardementen op Joegoslavië.

Aan het eind van de rechtszitting op 27 juli 2002 werd het proces ‘verdaagd’ voor een maand, ongeacht het protest van Milosovic. Rechter Richard May gebruikte de hoge bloeddruk van Milosovic en een medisch rapport, wat claimde, dat de zware werkdruk van Milosovic m.b.t. zijn eigen verdediging “moet worden verminderd en dat medische behandeling door een cardioloog wordt aangeraden”.

Op enigerlei wijze klinkt dit niet overtuigend. Zou het kunnen zijn, dat we straks horen, dat Milosovic “is overleden aan een natuurlijke dood” in stilte en alleen, zonder getuigen, in zijn cel en dat het proces wordt afgebroken?

Op dit punt verbaast niets mij meer. Het blijkt, dat ongeacht de tijdsperiode en de honderden miljoenen aan uw belastinggeld uitgegeven door Clinton (en andere NATO-landen, red.) om een drugsbende, annex terroristengroep zoals het UCK in Kosovo te ondersteunen, dit proces waarschijnlijk zal eindigen op een manier die het gezicht moet redden van het Clinton-regime (en andere NATO-landen, zoals Nederland, red.).

Mary Mostert is redactrice en werkt voor Toogoods Reports, een Amerikaans onafhankelijk informatie-bureau.

Zij zijn te bereiken op www.ToogoodReports.com/

1 REACTIE

  1. Karakteristiek voor het Kosovo conflict is, net als met alle andere serieuze conflicten, dat we weinig weten over de werkelijke feiten. De bevolking verneemt alleen geruchten en moet maar geloven wat er verteld wordt. Het is geen geheim dat Duitsland het initiatief heeft genomen om Joegoslavië op te blazen. Na de Duitse hereniging en de val van de Sovjet-Unie ging Berlijn weer de expansionistische toer op – zowel economisch als politiek – en wist het de beperkingen op zijn militaire macht, een gevolg van de nederlaag in de Tweede Wereldoorlog, op te heffen. De Balkan, die het ook een toegang tot de Adriatische Zee verschaft, behoort tot de traditionele Duitse invloedssfeer. En met Joegoslavië had Berlijn, ook omwille van de vernedering in de Tweede Wereldoorlog, nog een rekening te vereffenen.Europa en de Navo zijn Duitsland uiteindelijk in 1992 gevolgd, ook omdat Joegoslavië na de val van de Sovjet-Unie het enige land was dat nog niet volledig aan de “vrije markt” was onderworpen, dat nog niet deelnam aan de “globalisering”.Verovering van de Balkan door de Ottomanen brengt grote christelijke gemeenschappen onder het bewind van de islam. In 1505 hebben de Ottomanen het land veroverd en van een christian Albanië werd een Islamitische staat gemaakt.Servie was de meest moderne staat in Europa in de 14e eeuw, op alle gebieden. De komst van de Turken heeft de Serven teruggebracht naar het jaar 0 en 500 jaar lang op dat nivo gehouden omdat de Turken dermate ongeciviliseerd en primitief waren. Kosovo en Metochia, dat in de loop van de 20ste eeuw is geislamiseerd door de Albanezen, moest volgens de criminelen van de UCK onafhankelijk worden van Servië. Al van in de jaren ’80 ondersteunde de Duitse geheime dienst in Kosovo separatistische bewegingen. De Verenigde Staten die tot halfweg 1998 het UCK nog een “terroristische” organisatie hadden genoemd, gooiden het roer om. In 1998 begon een groep Albanese separatisten, het UCK, inderdaad de wapens op te nemen, en inderdaad reageerde het Joegoslavische leger met grof geweld. Zo gaat dat bij guerrillabestrijding.Ga maar kijken in Afghanistan, waar de NAVO de rol speelt van het Joegoslavische leger, tegen de Taliban die een positie inneemt die vergelijkbaar is met het UCK in Kosovo. De oorlog begon dus niet toen separatisten strijd begonnen te voeren voor afscheiding. De oorlog begon toen een deel van die separatisten daravoor daadwerkelijk de wapens opnam, in een strijd die zich niet alleen richtte tegen het Joegoslavische gezag, maar ook tegen Servische burgers (iets dat in de verontwaardiging over Servisch geweld tegen Albanese Kosovaren nogal eens werd genegeerd).Het Kosovo-conflict is niet begonnen toen de Servische troepen in maart 1998 de Jashari-clan uitmoordde; noch is het begonnen in 1997 toen het UÇK het Drenica-gebied als onafhankelijk uitriep en Joegoslavische politiemensen vermoordde. Ook begon het conflict niet in 1989 toen Milosevic de autonomie van Kosovo wijzigde en zelfs niet in 1974 toen Tito zijn fragiele constitutie introduceerde. Al snel was duidelijk dat het UCK daarmee een situatie wilden creeëren waarin de Joegoslavisch/ Servische autoriteiten met hun brute optreden in de problemen zouden raken.UCK werd niet alleen financieel en militair ondersteund door Washington maar werd ook nog gesponsord door Saudis en Koewaitis die, waar het ook ter wereld mogelijk is, fundamentalistische vormen van islam aanmoedigen. http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=331 Een rapport van de VS senaat verklaart dat Bin Laden, getraind en gefinancierd door de CIA in de strijd tegen de sovjets, ook ingezet werd om het UCK te trainen en de Serviërs in diezelfde periode aan te vallen. Zonder toestemming van de Verenigde Naties werd een luchtoorlog ontketend onder het mom van “humanitaire interventie”. De Amerikaanse minister van Defensie Cohen beweerde dat er in Kosovo waarschijnlijk 100 duizend doden waren gevallen. Nu is algemeen geweten dat de Servische massale wreedheden een fictie zijn. Alles samen werden 2108 slachtoffers [Albanezen en Serviërs] geteld en leden van andere minderheden zoals de Roma, die door het UCK werden vermoord. De massale vlucht van Albanezen uit Kosovo was voor een deel ook het werk van het UCK met de bedoeling internationale sympathie voor de Albanese zaak op te wekken.Deze keer speelden Albanezen de rol van slachtoffers, en dat hebben ze in hun public relations naar de grootmachten goed verkocht.Noam Chomsky heeft er op gewezen dat het opvoeren van Servisch geweld na het begin van de NAVO-luchtaanvallen volgens toenmalig NAVO-bevelhebber Wesley Clark “helemaal voorspelbaar” was. De NAVO wíst dus dat haar acties de ramp voor de de burgerbeviolking van Kosovo wel eens zouden kunnen verergeren.Dat er geen sprake was van etnische zuiveringen in 1998 en begin 1999 en dat Milosevic helemaal niet de moordzuchtige dictator was waarvoor hij werd afgeschilderd, heeft in Nederland het gejubel over de geslaagde luchtcampagne niet kunnen verstoren. Nederlandse media repten over etnische zuiveringen en de Amerikaanse president sprak over een “holocaust”, toen de NAVO-bombardementen nog moesten beginnen. Achteraf gezien zijn deze zware beschuldigingen bijzonder inaccuraat. Zelfs de aanklagers van het Joegoslaviëtribunaal beperken zich tegenwoordig tot het Racak-incident als het gaat om Servische misdaden vóór aanvang van de bombardementen.Van een Servische campagne van etnische zuiveringen, laat staan een holocaust, is destijds nooit sprake geweest.Maakt u zich ook zo druk over alle kinderen die daar sterven aan kanker door geplad uranium? Wie strooide deze alweer? Wie bombardeerde ziekenhuizen, nieuwsgebouwen en treinen met burgers? http://szrzlj3.blogspot.com/2010/09/ware-gezicht-van-de-islam.html

Comments are closed.