Noot van de redactie:

Het libertarische maandblad “eigentümlich frei” is een toonaangevend Duits tijdschrift dat zowel actueel als kwalitatief goed gefundeerde artikelen levert op het gebied van de persoonlijke vrijheid.

Meestal heeft elk nummer een thema waar meerdere artikelen aan gewijd zijn. Zo waren er onder andere thema’s als “Verkiezingen”, “Ontwikkelingshulp”, “Nabije Oosten”, “Nu Opstand!”. Onder leiding van André Lichtschlag en een aantal bekende libertarische schrijvers ziet het er naar uit dat het belang van dit blad nog verder zal groeien. Voor iemand die de Duitse taal machtig is een grote aanrader.
Een jaarabonnement kost in Europa 78 euro. Hun website is www.eifrei.de

Hieronder de vertaalde doelstelling van het blad.

Waarom Eigentümlich Frei?

De staat bezit mijn lichaam, want de staat bepaalt welke stoffen ik mag gebruiken en van welke stoffen ik niet mag genieten en de staat zal mij zal straffen wanneer ik mij niet aan die regels houdt. Daarnaast zijn er stoffen die ik alleen kan krijgen wanneer ik daar extra veel belastingen op betaal.

Ben ik een vrouw, dan zal de staat bepalen of ik mijn kind geboren mag laten worden. Als man moet ik tegen een hongerloon meer dan een jaar van mijn leven de staat dienen en zijn wapens schoonpoetsen of een tot ondergang gereguleerd gezondheidssysteem van de ondergang redden. Als kind wordt ik tot het bezoeken van scholen gedwongen; scholen, die via afpersing van mijn ouders worden gefinancierd zonder dat ze enige keus of invloed hebben op de inhoud van de lessen.

Mijn werk en het grootste deel van mijn leven behoort hoe langer hoe meer de staat toe. Ondertussen neemt die staat tegen mijn wil de helft van mijn inkomen af. Ook bepaalt de staat via allerlei verordeningen welke werkzaamheden ik mag uitvoeren en welke verboden zijn voor mij. Anders gesteld: de vrijwillige ruil van bepaalde goederen tussen vrijwillige kopers en verkopers wordt mij door de staat verboden. Reeds gevestigde ambachtslieden, artsen, herbergiers, mijnwerkers, belangenverenigingen, zoals vakbonden en beroepsverenigingen, door de staat geëist als enige vertegenwoordiger van mij, als werknemer, of werkgever, (hoewel ik daar helemaal tegen ben omdat men met mijn belangen geen rekening hoeft te houden), gebruiken de staat tegen concurrentie en nieuwe opvattingen en eventueel ook tegen mijn opvattingen en mijn werk.

MIJN GELOOF EN MIJN GEDACHTEN

Inmiddels wordt door de staat ook al voorgeschreven wat ik heb te geloven en wat ik moet denken.

Wanneer de staat mij voor een neonazie aanziet, kan ik zonder iets gedaan te hebben gedurende langere tijd tot huisarrest gedwongen worden, terwijl ik dan verplicht ben mij driemaal per dag bij de politie te melden. Wanneer ik een communist ben, wordt de publicatie van mijn geschriften radicaal verboden. Als aanhanger van de Scientologists wordt ik door de overheid vogelvrij verklaard, mijn uitspraken en daden hebben daar geen enkele invloed op.

Deze staat bestrijdt mijn geloof – grotesk – want ik alleen kan definiëren wat mijn geloof is.

Deze staat beperkt mijn denken en verbiedt mijn vrijwillige vereniging met anderen, wanneer mijn denken niet in het beleid van de staat past. De overheid verstoort de betrekkingen met mijn vrienden en familie, omdat hij zichzelf, en niet alleen mij, levenslang verplicht hen bij te staan. Ook moet ik die dure, anonieme en inefficiënte machine zelf betalen. Verder wordt ik door de staat verplicht om gebruik te maken van zijn inflatiegeld, hoewel mijn handelspartners en ik een voorkeur hebben voor andere waarde uitwisselingen. Ten slotte wordt mijn laatste wil veronachtzaamd en rooft de staat een groot deel van mijn nalatenschap.

EEN NIEUWE THERAPIE

BOVENSTAANDE TEKST IS DE BASISGEDACHTE VAN HET SINDS 1998 VERSCHIJNEND THEORIE TIJDSCHRIFT EIGENTÜMLICH fREI. (OP INTERNET ONDER < WWW.EIFREI.DE > ). AAN DE TOENMALIGE STAND VAN ZAKEN (1998) IS HELAAS NOG NIETS VERANDERD. DAAROM ZIJN WE OVERGEGAAN VAN EEN KWARTAALBLAD NAAR EEN MAANDBLAD.

TEGEN AANMATIGING EN DWANG

De Duitse staat matigt zich het recht aan, zoals hierboven reeds beschreven, over mijn werk, mijn geloof, mijn denken en mijn vrijwillige relaties met andere mensen te beschikken. Tot het lidmaatschap van Duitsland, zowel als ondernemer in de verplichte Industrie en Handelskamer of als werknemer in een verderfelijk overheidspensioenfonds, wordt vrijwel iedere persoonlijke beslissing in dit land tot staatszaak gemaakt.

EEN STEM VAN HET INDIVIDUELE VERSTAND

Hierbij kunnen de hedendaagse conflicten gereduceerd worden tot de principiële vraag: individu of collectief? Er bestaat niet iets als een collectief verstand. Alleen een individu denkt. Dit blad is het orgaan van denkende individuen. Wij individuen willen duidelijk maken dat het niet de intermenselijke productieve betrekkingen van de markt zijn die sociaal ijskoud zijn, maar dat het juist de anonieme zakenvernietigende bureaucraten zijn!

VRIJZINNIG-EIGENZINNIG-EIGENDOM: EIGENTÜMLICHFREI

Eigentümlich een woord gebaseerd op eigendom.
Eigendom: de sleutel tot vrijheid. Daarmee kan ik moedig vrijzinnig een eerlijk eigenzinnig zijn. Mensen die iets bezitten benutten dat voor het verkrijgen van andere dingen Geluk houdt voor iedereen iets anders in. Iedereen kan doen en laten met zijn eigendommen wat hij goed acht. De massa mens, die collectivistische en totalitaire ideologieën nastreeft is echter slechts een nummer dat vervangbaar is en blijft gewoonlijk zonder bezittingen. Hij moet altijd om toestemming vragen. Hij wordt als gevolg hiervan dwangmatig laf en onbetrouwbaar.

DE VRIJHEIDSSTEM

Eigentümlich Frei wil in de eerste plaats een markt zijn waar verscheidene vertegenwoordigers van de vrijheid hun mening geven en die een coalitie biedt naast het nietszeggende links-rechts schema. Daarbij willen we helderheid scheppen en onderhoudend zijn. Niets meer, maar zeker niets minder. Het geeft de Vrijheid een stem (in Duitsland, zoals de Vrijbrief dat voorheen in Nederland en België gedurende 25 jaar deed)

Vertaling door W. van Hulten