Laat ik eerst duidelijk zijn dat ik geloof dat we geen enkel excuus hebben om Amerikaanse troepen over de hele wereld uit te zenden om zogenaamde vredesoperaties uit te voeren. Zo’n activiteit mondt bijna altijd uit in een vorm van natiestichting en niets minder. Het heeft het verlies van Amerikaanse levens op het altaar van de politieke en commerciële pacificatie tot gevolg. Het is moreel en historisch fout. Helaas is dit het beleid van bijna elke regering sinds de 2e Wereldoorlog, ongeacht welke partij aan de macht is.

Dat president Bush Amerikaanse soldaten in Irak laat zitten om een à twee man per keer te worden gedood is een schande en op zijn zachtst gezegd harteloos. De opbouw van het nieuwe Irak is niet de taak van het Amerikaanse leger. Als politici, diplomaten en directeuren oliebronnen willen innemen en een commercieel Irak willen ontwikkelen moeten ze daar zelf naar toe gaan en hun eigen levens riskeren. De Bush-regering is niet tevreden om onze eigen troepen als doelwitten in Irak te laten fungeren, het wil nu ook meer troepen zenden naar Liberia. Opnieuw blijkt het doel niets anders te zijn dan natiestichting.

Nu blijft de vraag het commerciële belang is van Liberia? Zijn het diamanten? Zijn het edelmetalen? Wat vindt de mondiale elite zo aantrekkelijk in Liberia? Een ding is zeker, de VS stuurt geen troepen om humanitaire redenen. Waarom zeg ik dat? Kijk maar naar Soedan.

Er is geen land op aarde, dat zo veel mensenrechtenschendingen en verschrikkingen kent als Soedan. In de laatste 20 jaar heeft de moslimregering in Khartoum meer dan twee miljoen mensen vermoord. De meesten waren vrouwen en kinderen. De reden waarom ze werden vermoord is om dat het christenen waren. Bovendien is de slavernij in dat land springlevend. Duizenden kinderen worden verkocht en vrouwen worden verhandeld als sex-slaven in nagenoeg gelijke aantallen. De dood in Soedan is ontzettend, verschrikkelijk en martelend. Kinderen worden gedwongen om te kijken hoe hun moeders worden verkracht en ontdaan van hun ingewanden en hun vaders worden gekruisigd. De wreedheid die wordt begaan in Soedan door regeringssoldaten tegen onschuldige burgers is onbegrijpelijk voor ons in Amerika.

Toch heeft de Bush-regering absoluut geen prioriteit gegeven aan het stoppen van deze slachtingen in Soedan. Waarom? De regering in Khartoum maakt van Saddam Hoessein een kleine jongen in vergelijking. Als een moorddadig regime omvergeworpen moet worden, dan moet Soedan daar zeker voor in aanmerking komen. Ook is Soedan rijk aan oliebronnen, bijna zo rijk als Irak, dus waarom willen de oliegiganten, die de politici controleren dan geen ‘rechtvaardige oorlog’ tegen Soedan?

De reden is eenvoudig. De grote Amerikaanse oliemaatschappijen opereren al in Soedan en worden beschermd door communistisch Chinese troepen. Ja dat klopt! Amerikaanse oliebedrijven werken samen met communistisch China om de Soedanese olievelden te controleren. Daarom voert de Kharthoum-regering, met de zegen en de bescherming van China, een onbeperkte en genocidale oorlog tegen christenen in Zuid-Soedan. En tegelijkertijd kijkt de Amerikaanse regering de andere kant op.

De morele hoge toon van de Bush-regering om een oorlog tegen Irak te rechtvaardigen en straks ook die in Liberia, is van een hol gehalte als men kijkt naar haar beleid, of het gebrek daaraan, ten opzichte van Soedan.

Chuck Baldwin is een redacteur voor Toogood Reports, welke een onafhankelijke denktank is van vrije marktideeën. www.ToogoodReports.com

De Nederlandse situatie omtrent dit probleem:

Ik heb vorig jaar een discussie gevoerd met Fjodor Molenaar, 2e kamerlid van GroenLinks, over het moslimgeweld tegen andersdenkenden en ook de situatie genoemd in Soedan. Hij wist er kennelijk niets van, of wilde er niets van weten, want hij is niet verder gegaan op mijn discussiepunten. Ik vertelde hem over de onderdrukking van andere gelovigen door moslims over de hele wereld. Hier had de heer Molenaar geen antwoord op en verschool zich achter een islamitisch kamerlid, die vervolgens naliet om contact op te nemen. Het is frappant, dat andere partijen en de media (met uitzondering van de EO) deze discussiepunten uit de weg gaan. Er wordt buitensporig veel aandacht aan de Palestijnse zaak en aan de odieuze Arafat en zijn terroristisch Fatah en Al Aqsa organisatie gegeven door het westen, waaronder Nederland. Maar de gruwelijke oorlog die nu plaatsvindt in Soedan wordt helemaal genegeerd. Ik heb dan ook het sterke en waarschijnlijk terechte vermoeden, dat de Nederlandse en EU-regering deze kwestie liever in de doofpot stoppen om moslims in Europa niet voor het hoofd te stoten. Wellicht een actie voor een politieke partij als het CDA, de VVD, ChristenUnie, LPF, SP, PvdA en SGP om dit hoog op de agenda te plaatsen, zowel in Nederland als in de EU. Zoals gezegd hebben we van GroenLinks in dit geval niets te verwachten, deze partij is zowel moreel als intellectueel bankroet.

Albert Spits

3 REACTIES

  1. “Toch heeft de Bush-regering absoluut geen prioriteit gegeven aan het stoppen van deze slachtingen in Soedan.”

    Toen ik dit las in het stuk van Chuck Baldwin herinnerde ik me een stuk met de tegengestelde strekking. Wie het wil lezen kan het om de volgende URL vinden:

    http://www.townhall.com/columnists/chuckcolson/printcc20031103.shtml

    Het komt uit erg christelijke hoek, en geeft hoog op over de inspanningen van Bush c.s. (en henzelf) in Sudan.

    De geloofwaardigheid wordt verhoogd door vrij recente berichten over een bestand en zelfbeschikkingsrecht in Sudan.

  2. Uw Fjodor Molenaar is helemaal geen 2e kamerlid, maar raadslid voor groenlinks in stadsdeel amsterdam centrum.

Comments are closed.