maandag, 29 november 2004
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Meer kooldioxide in de atmosfeer is gevolg, geen oorzaak van opwarming


Onafhankelijke wetenschappers corrigeren KNMI en IPCC

Wetenschappers van naam bogen zich in de afgelopen zomer over een concept-tekst van Arthur Rörsch1, die kritisch commentaar leverde op een in april van dit jaar door het KNMI uitgebrachte brochure, Veranderingen in het klimaat.2 Onze nationale voorspellers van ‘het weer van de komende dagen’ sluiten zich in hun verwachtingen op veel langere termijnen aan bij een conclusie die het IPCC3 enige jaren geleden bij handopsteken trok. Dit politiek zeer invloedrijke gezelschap gaat uit van de kooldioxide-hypothese: de aanname dat er een wereldomvattende klimaatverandering, een globale opwarming, gaande is die wordt veroorzaakt door een toename van kooldioxide (CO2) ofwel koolzuur in de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van menselijk handelen.
Van over de gehele wereld ontving Rörsch uitermate positieve reacties, alsook waardevolle suggesties voor een versterking van zijn analyse. Gesteund door twee co-auteurs, Richard S. Courtney4 en Dick Thoenes

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Door Arend J. Voortman, topic: Broeikaseffect
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Jonge Fortuynisten schreef op : 1

  Jonge Fortuynisten: Géén Europese heffing op kerosine

  Rotterdam, 29 november 2004

  De Jonge Fortuynisten (officiële Fortuynistische jongerenbeweging) ziet niets in een Europese heffing op kerosine. Dit laten zij weten als reactie op een brief van alle andere politieke jongerenorganisaties aan premier Balkenende, waarin zij pleiten voor deze heffing.
  Volgens deze organisaties zou Minister-president Balkenende zich als voorzitter van de Europese Unie in moeten zetten voor het invoeren van een Europese heffing op het gebruik van kerosine om zo de reële milieukosten door te berekenen in de kosten van de luchtvaart. Zij noemen de luchtvaart als een van de veroorzakers van klimaatveranderingen en willen door hogere prijzen in de luchtvaart het openbaar vervoer stimuleren.

  De Jonge Fortuynisten gaan echter tegen de lijn van de andere politieke jongerenorganisaties in. Vice-voorzitter politiek Alexander van Hattem stelt het als volgt: “Dit is een onnodige vorm van overheidsbemoeienis op de vrije markt, het kwartje van Kok is nog altijd niet teruggegeven aan de burger, ondanks mooie beloftes van de Haagse politici, nu wordt de burger opgezadeld met nog meer accijnsheffingen.”

  Verder zien de Jonge Fortuynisten deze maatregel niet als een effectief middel om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Recent kritisch onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de kooldioxide-hypothese, waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat klimaatveranderingen worden veroorzaakt door menselijk handelen, niet onomstotelijk vaststaat. Onafhankelijke gerenommeerde wetenschappers trokken in een rapport (Global warming and accumulation of carbon dioxide in the atmosphere) de volgende conclusies:

  · Niet houdbaar is de gebruikelijke theorie dat het verstoken van brandstoffen het kooldioxide-gehalte van de atmosfeer verhoogt en dat daardoor de temperatuur op aarde stijgt.
  · De voorspellingen van verdergaande temperatuurstijging in de toekomst zijn niet te verdedigen.
  · In principe is het lange-termijngedrag van het klimaat niet voorspelbaar.

  Ook de bekende wetenschapper Hans Labohm uitte onlangs in een boek veel kritiek op de kooldioxide-hypothese. Desondanks blijven veel politici, en helaas ook alle andere Nederlandse politieke jongerenorganisaties, blijven vasthouden aan deze hypothese en volgen blindelings de agenda van het Kyoto-verdrag. Een agenda die vooral op politieke gronden bepaald is en slechts selectief omgaat met wetenschappelijke onderzoeken. Vice-voorzitter politiek Alexander van Hattem: “Als we al iets willen verbeteren door menselijk handelen, dan zullen we op de eerste plaats moeten gaan kijken naar de grootste bron van vervuiling, de sterk verouderde industrie in het voormalige Oostblok. Door modernisering en economische ontwikkeling van dit gebied kan men op langere termijn structurele verbeteringen tot stand brengen. Wat de andere politieke jongerenorganisaties voorstellen zijn slechts druppels op de gloeiende plaat, waar de Europese ondernemers en burgers de dupe van zullen worden. Op dit moment worden bijvoorbeeld de tuinders in het Westland al buitensporig benadeeld door Kyoto-bepalingen, terwijl het Kyoto-verdrag steeds meer, letterlijk en figuurlijk, gebakken lucht blijkt te zijn.”

  De Jonge Fortuynisten willen premier Balkenende dan ook oproepen om niet op het voorstel van de politieke jongerenorganisaties in te gaan.

  Namens het bestuur van de Jonge Fortuynisten,

  Alexander van Hattem
  Vice-voorzitter

  Jonge Fortuynisten: http://www.jongefortuynisten.nl

 2. N.H.Hekker schreef op : 2

  Een zeer boeiende theorie die inderdaad afstapt van het cliche doemdenken van de huidige, kennelijk papagaaiende, wetenschappers die onvoldoende onderzoek doen of hebben gedaan om tot deze zeer verrassende nieuwe en heldere inzichten te kunnen komen in het gepleegde onderzoek door o.a. dhr. Rorsch.

  Zonder direct politiek te willen bedrijven is het inderdaad zeer de vraag of wij onze economien niet kunstmatig aan het slopen zijn door het instellen van Kyoto regels die mogelijk aangenomen zijn op drijfzand, of om in dit kader te blijven, gebakken lucht hypotheses.

  Ook pleit ik niet voor het abrupt loslaten van de huidige regels omtrent uitstoot van kooldioxyde maar zou wel wensen dat er uiterst kritisch naar deze geldverslindende regelgeving werd gekeken in het licht van bovenstaand beschreven onderzoek.

  Politiek ontwaakt en durf zonodig te bekennen na diepgaand onderzoek, dat u geheel verkeerde aannames hebt gedaan!!

 3. Hans_Erren schreef op : 3

  Ik wil toch nog even verwijzen naar de uitgebreide discussie over dit onderwerp tussen Richard Courtney en Ferdinand Engelbeen

  http://www.climateaudit.org/?p=820

  Hierin bewijst Ferdinand Engelbeen dat sink en source in de co2 cyclus ontkoppeld zijn vanwege het grote CO2 reservoirt in de atmosfeer. Verder valt uit de ijskernen uit de zuidpool af te leiden dat de temperatuurtoename in de 20e eeuw slechts voor 10 ppm CO2 toename kan zorgen.

  Met andere woorden, het is onomstotelijk bewezen dat de CO2 toename in de atmosfeer een menselijke oorzaak heeft.

  Over de oorzaak van de temperatuurstijging is het wetenschappelijke debat nog (steeds) gaande.