Het verbieden van boeken is een heilloze weg. Hoewel Wilders op basis van de Nederlandse wet groot gelijk heeft om te pleiten voor een verbod op de Koran blijft het een vorm van censuur, en alle censuur is ongewenst. Mein Kampf is op basis van diezelfde (of soortgelijke) wetgeving verboden, en consequent handelen betekent dan ook één van twee dingen: of je verbiedt de Koran eveneens, of je heft het verbod op Mein Kampf op. Dit laatste is de enig moreel juiste keuze, maar kan eigenlijk niet, dus misschien moet eerst die wetgeving maar eens ongedaan gemaakt worden.

Maar daar gaat de discussie dus niet over. Plasterk zegt: “”Misschien moeten daar maar eens mee ophouden, met Mein Kampf te verbieden”, en niet “Misschien moeten we die wet maar eens afschaffen”. Met name de christelijke partij het CDA geeft weer blijk van het onzindelijk denken dat fundamentalistische christenen vaak tentoon spreiden: hypocriet tot op het bot. Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma is zodanig van de leg geraakt dat hij Plasterk schriftelijke vragen gaat stellen.

“De minister moet weten dat Mein Kampf het meest haatzaaiende boek uit de wereldgeschiedenis is”, aldus Van Haersma Buma. “Door de ideologie ervan zijn miljoenen mensen omgekomen.” Onze Sybrand heeft absoluut niet door dat hij hier Wilders op zijn wenken mee bedient. Als hij er even bij zou stilstaan hoeveel mensen er zijn vermoord door de ideologie beschreven in de Koran zou hij stikken in zijn eigen woorden; in 14 eeuwen islam zijn dat er toch wel een paar meer dan in 15 jaar NationalSocialismus. Dus als Mein Kampf moet concurreren met de Koran is de laatste de absolute winnaar als het om haatzaaien gaat, niet in de laatste plaats omdat de ideologie van de Koran is verpakt als religie, die gelovigen opzadelt met de morele plicht het opgedragene ook daadwerkelijk uit te voeren.

Ik heb Mein Kampf niet in detail gelezen, maar wel een aantal passages at random doorgenomen. Het is mijns inziens vooral een handleiding, waarin bv. het mechanisme van propaganda vrij grondig is uitgewerkt. Het heeft wat dat betreft hier en daar raakvlakken aan Machiavelli’s “Il Principe” (“De Heerser”), dat ook min of meer een handleiding is hoe aan de macht te komen en te blijven. Ook worden Hitler’s plannen duidelijk kenbaar, en dat alles zonder de religieuze dwang van de Koran. Had men in de jaren voor WOII de moeite genomen Mein Kampf beter te lezen en serieus te nemen, dan had deze oorlog voorkomen kunnen worden, door op tijd en op de juiste plaats het gezwel weg te snijden. Net zoals nu het Islamisme gestopt zou kunnen worden door de Koran serieus te nemen.

De door Wilders geclaimde parallellen tussen Mein Kampf en de Koran, die door links zo luidkeels ontkend worden, zijn dus wel degelijk aanwezig. Daarbij eist de Koran het doden van ongelovigen en afvalligen, en totale onderwerping van gelovigen aan de fantasieën van een megalomane, narcistische, pedofiele struikrover. Dus zijn claim voor een verbod op de Koran is terecht, in het licht van het bestaande verbod op Mein Kampf. De oproep van Plasterk om niet de Koran te verbieden maar juist Mein Kampf vrij te geven is echter veel logischer, geredeneerd vanuit vrijheid van meningsuiting en het bestrijden van censuur. Deze laatste zijn echter helaas niet de argumenten van Plasterk: “Laat het vrij verkrijgbaar zijn – en dat zeg ik dan maar als minister van media en literatuur.”

Wat de hypocrisie van Van Haersma Buma nog pijnlijker maakt is dat hij absoluut niet doorheeft wat een wassen neus het verbod op Mein Kampf is. Het is niet meer dan symboolpolitiek, want het boek mag dan wel niet in de Nederlandse boekwinkel verkrijgbaar zijn, via internet is het in tig talen te downloaden als PDF bestand. Onlangs nog heeft uitgerekend het NRC in het kader van Joepgate nog een downloadlink geplaatst, dus het is vrij beschikbaar voor een ieder die er kennis van wil nemen. Zou onze Sybrand echt zo dom zijn, of alleen maar verontwaardigd willen zijn?

Geconcludeerd moet worden dat de hele ophef door het CDA er (wederom) op is gericht de aandacht af te leiden van wat er werkelijk mis is in de wereld van vandaag. In plaats van krachtig te reageren op de door de MSM doodgezwegen ronduit schofterige totalitaire acties in België naar aanleiding van de vreedzame SIOE demonstratie op 9 september, waarbij voorstanders van Freedom of Speech en (Euro-)parlementariërs die zich nergens anders aan schuldig maakten dan op straat een gesprek voeren hardhandig werden gearresteerd en opgesloten, maakt men zich liever publiekelijk druk over non-issues als het al dan niet vrijgeven van Mein Kampf. Het kan nog amusant worden te zien hoe Plasterk daarop gaat reageren.

Vooruitlopend op het verbod op de staat is het misschien een idee om een verbod op politieke partijen op religieuze grondslag uit te vaardigen. Scheiding van kerk en staat maakt dat een volstrekt logische actie. Libertarisch gezien is zo’n verbod uitstekend te verdedigen, omdat die religieuze clubs beogen mijn individuele vrijheid te belemmeren door mij mijn vrijspreekrecht te ontnemen en ook anderszins willen bepalen hoe ik mijn leven zou moeten inrichten. Maar liever pleit ik voor opheffing van de staat als geheel, zodat onze vrijheid, inclusief Freedom of Speech, veel beter gegarandeerd is.

1 REACTIE

  1. Boeken verbieden heeft natuurlijk geen nut, dat hoef ik eigenlijk ook niet te schrijven op een liberale site. De bijbel bijvoorbeeld zou ook verboden moeten zijn. Dat boek heeft veel onnodige mensenlevens gekost. Daarom vooral niet verbieden. Niet omdat het bloed vergieten veroorzaakt, maar omdat een auteur zijn of haar politieke of rigilieuze visie moet kunnen uitbrengen in boekvorm. Het draait eigenlijk om de boeken die iets prediken wat de enige weg en of waarheid is. Ook al keur ik dat af, dan hoef het niet verboden te worden. En, misschien zitten er dingen in die boeken die goed zijn toe te passen in een beleid. Kies zelf je boek, en laat die keuze niet maken door een overheid, docent, of een radicale politieke groepering.

Comments are closed.