Volgens hun verklaring spreken moslims niet de waarheid als zij hun godsdienst een vreedzame religie noemen. Onderwerping is de ziel van de islam. Niet alleen christenen en joden, maar ook vrouwen en homoseksuelen moeten worden onderworpen, zo staat in de verklaring, die Jami voorlas.
Kort nadat hij zijn initiatief wereldkundig had gemaakt, noemde Jami de profeet Mohammed in een interview in het dagblad Trouw een verschrikkelijke man. Hij zei dinsdag zijn toon niet te matigen, want dat zal radicale moslims niet afschrikken. “Ik geloof niet dat ze de toon niet mogen. Ze willen het hele liedje niet horen.”
Hij zei “uit idealisme” met zijn comité te zijn begonnen.
Wij zegt hier duidelijk dat moslims niet de waarheid zeggen als zij hun religie een vreedzame noemen.
Van een vriend kreeg ik wat foto’s van een demonstratie in Londen.
Deze foto’s hebben betrekking op een demonstratie van enkele duizenden moslims die in augustus 2007 plaats heeft gevonden in Londen onder het motto “Religion of Peace.” Of “Godsdienst van de Vrede.”

Hierbij enige slagzinnen die op de spandoeken weergegeven waren.
Slay those who insult Islam. (Doodt diegenen die de islam beledigen)
Butcher those who mock Islam. (Slacht diegenen af die de islam bespoten)
Europe you will pay, your extermination is on its way. (Europa u zult betalen, uw uitroeiing is aanstaand)
Europe is the cancer, Islam is the answer.
Islam will dominate the world. (De islam zal de wereld domineren)
Europe take some lessons from 9/11. (Europa leer van 9/11)
Be prepared for the REAL holocaust. (Wees voorbereid voor de ECHTE holocaust)
Freedom go to hell.

Dit klinkt allesbehalve vredelievend, dit noem ik angstwekkend.
Ondanks dat dit “maar” enkele duizenden moslims betrof, is het angstwekkend omdat de geschiedenis zich dreigt te gaan herhalen.
Alle massamoordenaars van de 20e eeuw zijn begonnen met een achterban van enkele duizenden aanhangers. Denk maar aan Hitler (nationaal socialisme), Mussolini (fascisme), Lenin, Stalin en Mao (communisme). Toeval dat het allemaal familie van elkaar is?
Ik heb geen last van fobieën, de foto’s weergeven ten slotte feiten, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee zou je zeggen.
Daar wordt blijkbaar door de politici anders over gedacht, gezien het feit dat bovengenoemde demonstratie met zulke slagzinnen toegestaan werd, en in België noem het een tegen demonstratie met als enige slagzin”stop islamisering ” werd verboden.
Hieruit blijkt dat de druk die de radicale moslims op de gemeenschap (lees politici) heeft gelegd ten opzichte van de beknotting van de vrijheid van meningsuiting al succesvol is.
Elke keer vraag ik mezelf af waarom “radicale” moslims zich in een in hun ogen intolerante en ongelovige samenleving hebben gevestigd.
Met hun ideeën kunnen ze moeilijk in hun land van herkomst in de problemen zijn gekomen, waardoor ze genoodzaakt werden om ergens anders asiel aan te vragen.
Bij de aan mij toegestuurde foto’s waren ook nog de volgende vragen toegevoegd.
Kijk naar de foto’s en besluit hoe u werkelijk over de toekomst van de westerse wereld denkt?
Waarom zou iemand kunnen denken, dat wij in oorlog met dergelijke aardige, vreedzame moslims zouden moeten zijn of kunnen geraken?
Moslims hebben verklaard dat Engeland het eerste land zal zijn, dat zij zullen overnemen.
Misschien is de wens de vader van de gedachte, maar ook misschien kunnen we over een aantal jaren vaststellen hoe duur de olie is betaald!
Niet alleen staat de vrijheid de vrijheid van meningsuiting onder druk, maar onze totale vrijheid.

7 REACTIES

 1. Als je op het Internet gaat zoeken naar de foto’s waar de schrijver van dit artikel het over heeft, stuit je op verschillende waarschuwingen dat de foto’s een “hoax” zijn.
  (onder andere: link:http://newsblaze.com/story/20060827211403nnnn.nb/topstory.html). Of dit werkelijk waar is of niet kan ik niet bevestigen omdat ik niet bij de demonstratie aanwezig ben geweest. Het lijkt me echter wel dat er redelijke twijfel kan bestaan over de betrouwbaarheid van de foto’s die de auteur beschrijft. Als blijkt dat het werkelijk om een hoax gaat, blijft er van het artikel niet veel meer over. Om deze reden zou ik Libertarian willen verzoeken het artikel te verwijderen totdat er zekerheid is over de betrouwbaarheid van de beschreven foto’s.

  Eric Legdeur

 2. Dom gezever???

  Het feit dat genoemde foto’s een onderdeel van een Hoax zouden kunnen zijn, geeft geen noemenswaardige verandering van de essentie van dit verhaal als gevolg.

  In het ergste geval; okay, de foto’s kloppen niet maar bij het ontkennen van deze foto’s zijn daarmee de fanatieke moslims niet meer aanwezig?
  Politiek correcte respondenten, stop je hoofd, gelijk aan de struisvogel, in de grond.
  Als je het niet ziet dan bestaat het ook niet.

  De meeste moslims schermen hun vredelievende geloof af met citaten uit de koran welke inderdaad redelijk vriendelijk over kunnen komen.
  Ze liegen niet maar weten ook dat deze soera’s weinig waarde hebben omdat jongere varianten overheersend zijn op oudere versies en aldus als definitieve waarheid beschouwd worden en daar zit hem het probleem.
  Deze zijn in wezen altijd erg vijandig en agressief en roepen op tot veroveringen met slachtpartijen.
  Voor een leek is het moeilijk te achterhalen welke geldig zijn en welke weinig waarde hebben, ze staan willekeurig door elkaar, en zo worden westerlingen een rad voor de ogen gedraaid.
  Maak je maar druk over de geldigheid van foto’s.
  De moslims zullen met je meepraten totdat het sein gegeven wordt.

 3. Wil je echt de waarheid weten?
  Wees een beetje objectief en laat je niet gek maken door een Jami of een Wilders of door wie dan ook.
  De islam is een wereld geloof, die alle hoeken van de wereld heeft bereikt, en de harten van alle soorten mensen heeft geraakt. Vraag je je nooit af hoe dat komt?
  De koran is het woord van de schepper van alles en iedereen, die de moslim en niet moslim spreekt, en die de raadsel van het leven en de dood bevat, bovendien is dat boek vertaald naar alle talen. Heb je dat ooit gelezen??? zoniet waarom?? en waarom neem je zomaar dingen aan van mensen zonder zelf na te gaan of het waar is of niet terwijl de mogelijkheid daarvoor bestaat.
  Achter iedere verse uit de koran, schuilt een verhaal waarom die verse is neergezonden. Dus om een verse te begrijpen, moet je eerst het verhaal kennen, anders haal je alles uit de context en dat verziekt alles.
  Dat een groep moslims verschrikkelijke dingen hebben gedaan uit onwetendheid, en daarmee een hoop mensen kapot hebben gemaakt neemt niks weg van de schoonheid van de islam als geloof. Een westerse bekendheid is eerst moslim geworden, en daarna besloot hij om naar een moslimland op reis te gaan en toen zei hij zijn bekende gezegde:”Godzijdank dat ik de islam heb lerenkennen voor ik de moslims heb lerenkennen”.
  Wil je echt weten of de islam wel of niet een vredelievend geloof, ga naar de bron zonder voorordelen.
  Lees de koran, onderzoek het leven van de profeet, bestudeer de geschiedenis van de moslims dat 1428 jaar geleden is begonen. Ik weet zeker dat je je gaat verbazen over de feiten. Niet door wat ene Jami of ene wilders heeft beweerd mits in herhaling vallen, maar door de feiten. De islam is groter dat ooit een mens heeft of zal beweren. Niemand kan het licht van de zon tegenhouden.
  De zee kan niemand pijn doen met stenen te gooien.

 4. Schrijft de Koran geweld tegen ongelovigen voor?
  Er wordt wel eens gezegd dat sommige verzen in de Koran aanzetten tot geweld. Is dat zo?

  Wel, bekijken we eerst even het Oude Testament, een Heilig Boek van onder meer de Joden.
  “Dood nu alle jongens en alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad. Alleen de jonge meisjes mogen blijven leven.” (Numeri 31:17-18)

  “Wanneer u de stad waartegen u gaat vechten nadert, stuur dan eerst boodschappers vooruit om de inwoners vrede aan te bieden. Als zij dat aanbod aannemen en de stadspoorten voor u openen, zullen alle inwoners uw dienaren worden en u belasting betalen. Maar als zij de vrede weigeren, moet u de stad belegeren. Als de HERE, uw God, de stad aan u heeft gegeven, dood dan iedere mannelijke inwoner; de vrouwen, kinderen, het vee en de buit mag u voor uzelf houden. Deze aanwijzingen gelden alleen voor steden in het buitenland, niet voor de steden die in het beloofde land liggen. Want in die steden mag u niemand sparen; vernietig alle leven. U moet de Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten volledig vernietigen. Dit is het gebod van de HERE, uw God. Dit gebod moet voorkomen dat deze volken u verleiden tot het aanbidden van hun afgoden en het meedoen aan hun gruwelijke gebruiken. (Deuteronomium 20:10-18)
  En kijken we even naar het Nieuwe Testament, een Heilig Boek van de Christenen:
  “Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter.” (Matheus 10:34-35).

  “Wie veel heeft, krijgt er meer bij. Wie weinig heeft, raakt ook dat beetje nog kwijt. En breng nu mijn vijanden, die in opstand zijn gekomen, hier en dood hen voor mijn ogen!” (Lukas 19:26-27)
  Moeten we nu besluiten dat de Heilige Boeken van de Joden en van de Christenen aanzetten tot geweld tegen en moord van aanhangers van een ander geloof? Nee toch!

  Voor een tolerante, saamhorige, vredelievende wereld waarin iedereen als ware broeders met elkaar omgaan !!!
  Het punt dat hier naar voor komt, is dat men door het los citeren van verzen, een totaal verkeerd beeld kan krijgen.
  Hetzelfde zou gebeuren wanneer men een Westers Burgerlijk Wetboek ter hand neemt, waar men men kan lezen dat “doden niet bestraft wordt”. Moeten we daaruit besluiten dat het seculiere Westen moord aanmoedigt? Iedereen zal dit als onzin bestempelen, omdat men weet dat het hier om een uitzonderingsregel gaat, die met name enkel van toepassing is in het geval van wettelijke zelfverdediging. Door een verkeerde interpretatie, kan men uitzonderingsgevallen tot algemene regels verheffen en omgekeerd, waardoor men dus een beeld krijgt dat volkomen tegengesteld is aan hoe de zaken werkelijk in elkaar steken.
  Wanneer men de Bijbel of de Koran leest, is dat niet anders: het theologisch model bestaat uit een reeks kernregels waarop al de rest verankerd zit. Deze kerngedachten worden dan uitgediept en verfijnd, beperkt, enz. in andere verzen. Het citeren van een vers, of van reeksen verzen die iets gelijkaardig lijken te zeggen, is nietszeggend. Men moet een vers plaatsen in het totale model dat een geheel is van grondregels, verfijningen, uitzonderingen, en verfijningen daarvan. Alleen dan wordt duidelijk of men te maken heeft met een algemene regel, dan wel met een uitzondering gebonden aan plaats, tijd, en bepaalde voorwaarden.

  De Islam moedigt geen geweld aan. De Islam is integendeel een model waarin vrede centraal staat, innerlijke vrede en vrede in de samenlevening.
  Geleerde worden in de Koran (openbaringen aan Mohammed) en Sunnah (leven en uitspraken van Mohammed), is voor Muslims zelf een specialisatie die vele jaren van hogere opleiding vergt. Zoals het ook bij ons vele jaren hogere studies vraagt om bijvoorbeeld jurist en theoloog te worden. Het is niet omdat men een wetboek in de kast staan heeft, dat men jurist is, of omdat men een atlas doorgenomen heeft dat men aardrijkskundige is. Het is ook niet omdat men een Koran of een collectie Hadith (uitspraken van Mohammed) in huis heeft, dat men Islamitisch theoloog is. De Koran stelt dat wanneer men iets niet weet, men het moet vragen aan diegenen die het wel weten. Muslims die zich in hun dagelijks leven willen laten leiden door de Koran en de Sunnah hebben dan ook de gewoonte een geleerde te vragen wat de Islam voorschrijft in deze of gene situatie in hun dagelijks leven of over om het even welk onderwerp. Het antwoord daarop is een fatwa.
  Sommige leiders van Islamitische splintergroepen misbruiken het vertrouwen dat hun volgelingen in hen stellen, en spiegelen hen een Koraninterpretatie voor die tegenstrijdig is met de Islam, maar die hun eigen politieke doeleinden kan dienen. Het zijn dus niet alleen sommige niet-Muslims die de zaken verkeerd voorstellen en die beweren dat de Islam geweld aanmoedigt. Dergelijke splintergroepen rukken soms verzen uit hun context om zo hun volgelingen aan te zetten tot geweld of geweld goed te praten. Dit fenomeneen is evenwel niet typisch voor de Islam. Ook in andere godsdiensten en in niet-godsdienstige seculiere modellen, komen splintergroepen voor die haat prediken. Het is belangrijk zich voor ogen te blijven houden, dat dergelijke splintergroepen door het model zelf niet aanvaard worden en dus helemaal niet representatief zijn voor het model, in tegendeel, ze zijn er de tegenstelling van. Een vergelijking om dit te verduidelijken: een dief in het Westen, overtreedt de Wet. De daden van de dief halen misschien de pers, maar zijn daden zijn niet de algemene leer van het Westen, in tegendeel, zijn daden overtreden het model van het Westen, ze zijn er tegenstrijdig aan. In de Islam is dat ook zo. De Islam verkondigt vrede, heeft een multi-cultureel maatschappijmodel en verwerpt geweld. Maar die stille vreedzame meerderheid van een miljard Muslims, haalt de pers niet, net zoals de miljarden niet-stelende mensen ook het nieuws niet halen omdat ze niet stelen- het is de dief, die wel steelt die het nieuws haalt. Zo ook kunnen haatvolle uitspraken van de leider van een obscure splintergroep met een paar duizend leden wereldnieuws worden. Het is belangrijk zich voor ogen te blijven houden, dat de zulke groeperingen – net zoals de dief in het Westen – niet representatief zijn voor de Islam, maar er juist haaks tegenover staan.

 5. Sinterklas is een leugen, maar de inhoud van deze niet:
  Waar is die zogenaamde vreedzame islam? Als de islam zo vreedzaam is, waarom is zijn er dan 13 eeuwen gedocumenteerd geweld te vinden in de geschiedenisboeken? Waarom is het keer op keer nodig dat de politiek benadrukt dat de islam vreedzaam is? Zou dat, indien het waar zou zijn, niet vanzelfsprekend zijn?De hele islamitische wereld zoals we die vandaag kennen is een product van deze 1300 jaar oude jihad dynamiek.Of de islam werkelijk vredelievend is waag ik te betwijfelen als we kijken naar de grote veroveringen die hebben plaatsgevonden in de eeuwen dat de islam zich verspreidde. Noord-Afrika, Midden Oosten en Turkije waren van de 2e / 3e eeuw tot de 7e eeuw christelijk (allerlei denominaties).De huidige islam voldoet volledig aan de opdracht van haar stichter.Wereldwijd worden (burger) oorlogen gevoerd tegen heidenen Joden en Christenen, worden zij uitgemoord of verdreven en worden tempels, synagogen en kerken verbrand.Meer dan 150 kerken en kloosters krijgen gebrand of gedynamiteerd in Servische Kosovo,Bosnie ook,wereldwijd.net als Cyprus,
  Kasjmir, de Filippijnen, zuidelijk Thailand, Darfoer, Soedan, Libanon, Atjeh in Indonesie,Tsjetsjenie,Kaukasus,enz….
  Het woord Islam betekent zich onderwerpen (aan de wil van Allah), dus niet vrede, zoals veel islam apologeten ons willen laten geloven.De Islam vindt dat iedereen zich aan haar aan moet passen maar hier en in de rest van de wereld.Een moslim wordt opgevoed met de idee dat Allah de enige God is (tot zover geen probleem, de meeste godsdiensten gaan hiervan uit), maar dan wordt hen ook nog eens geleerd dat alle niet-moslims minderwaardige mensen zijn, waarbij het voor iedere moslim de plicht is in het beste geval deze ‘afvalligen’ te beliegen, proberen te bedriegen, pesten, slaan etc., en in het slechtste geval verplicht pogen ze te ‘bekeren’, en indien ze dat niet willen, te doden.Als je inderdaad reeds uitgaat van de idee dat jouw eigen geloof superieur is, en al de andere minderwaardige mensen (en dat doen moslims ook), dan ben je niet echt goed bezig.De Koran is vol discriminatie tegen de ongelovigen, tegen de vrouwen, tegen Joden en christenen.TOCH?? Ook staan in de Koran instructies voor de gelovigen om de ongelovigen af te slachten.Libische leider Moeammar Khadafi :er zijn tekenen dat Allah de overwinning van de Islam in Europa toestaat, zei hij in deze speech, Europa moet zich bekeren tot de islam… of anders de oorlog verklaren aan de moslims.Is die zogenaamde vreedzame islam?
  Overal in de wereld waar gedonder is zijn zij er bij betrokken. En overal roepen ze op tot vernieteging van de mensen die de Islam niet aanhangen (zie de TV dagelijks).Onze voorvaders hebben gevochten voor de scheiding van kerk en staat teneinde onder meer godsdienstoorlogen te vermijden.Prive thuis doet en draagt men wat men wil, in staatsinstellingen dient men de wetten en basisprincipes van het land te respecteren.

 6. Brutale moslim dictators en hun handlangers in Nederland.

  Het proces tegen Geert Wilders, is oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederland en is een schande, het is niet legitiem!

  Zie de eerdere opmerkingen van moslim dictators, als:Abdullah van Saudi Arabië, Kadhaffi van libie, Ali Abdullah Saleh van Jemen, Ahmedinejad van Iran , de Mohammed, Leiders van Turkije, Omar al-Bashir van Soedan…Even later een rechtbank tegen Geert Wilders. Aangezien deze dictatoriale regime’s niet legitiem zijn, zou dit waanzinnige proces samen met de dictators, zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Het proces tegen Geert Wilders, dat dankzij de medewerking van deze dictators tot stand kwam, is dodelijk. Door de islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei, die nog steeds exponentieel is, betekent dit, dat in alle moslim-landen de gevreesde overbevolking zeer snel plaats vindt.
  Neem nu Egypte, de overbevolking daar, is een groot probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland, maar er wonen wel negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en haar voorsteden maar het herbergt meer mensen dan in heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, zijn er binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen moslims bij gekomen. Turkije stijgt naar 80 miljoen.

  Iran telt meer dan 85 miljoen moslims. Pakistan meer dan 110 miljoen: dat is ook een groot probleem.
  Snel groeiende bevolkingen en dictators die nog meer moslims willen. Moeder aarde is in groot gevaar!
  Turken hebben circa 12 miljoen moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wil,beschouwt deze volks verplaatsing als een buitengewoon belangrijke job voor Turkije. Moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland gaan domineren door te terroriseren. Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden.In Marokko, wordt alles streng gecontroleerd en zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen Geert Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters en gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl er nu in veel landen opstanden begonnen zijn tegen hun bazen. Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. De 5de colonne, hoofdproduct van deze dictators, heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders voor het stichten van een islamitische enclave. Moslim bewegingen die hun steun vinden in hun thuis-basis. Dat is het wanbeleid van de EU landen, zij hanteren anti-westerse ideologieën om mensen te mobiliseren. Als je alles goed volgt, dan zie je hoe deze moslims met niet te noemen methodes worden  gedwongen te vermenigvuldigen. Nergens kan een immigrant zo het zo snel het voor het zeggen krijgen als in Nederland.

  Als we naar de islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere Middeleeuwen gaan. En nu moeten we al die islamitische ellende na 1400 jaar vrijheid, hier weer gaan stimuleren, terwijl veel landen in opstand komen tegen die brutale moslim-dictators. Als de huidige, door de elite gedoogde, trend van ongecontroleerde voortplanting,doorzet, zullen wij binnen de kortste keren een islamitische staat zijn, met alle gevolgen van dien. Wij worden dan weer onderworpen aan de moslim dictators met hun zeer verouderde cultuur van achterlijkheid!
  De oude garde met hun dictatoriaal nationaal socialistische islamitische regimes, proberen door dit proces de verdediging van Neder land definitief af te breken. Dit proces is als een hetze aangewakkerd door o.a.:”Kleurrijk Neder land.”
  {Een organisatie, met militante moslims, die alleen één kleur erkennen, subsidie vreters!} Een obscuur clubje narrow-minders die nauwe banden heeft met de hand-langers van islamitische regimes, waarbij ook Nederlanders, zijn.
  Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, Geert Wilders aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden.
  Orders, (in die zin van “schakel eerst die Wilders uit”) aan de Nederlandse ambtenaren zijn puur terroristisch. Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen. De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.i. niet.
  Het geeft alleen meer geweld en meer onderdrukking. Kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken.
  Kijk naar hun herkomst landen waar de islamitische dictatuur heerst. Je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is. De laffe en walgelijke terreurdaden van dictators tegen hun burgers is hier het zoveelste bewijs van.
  De islam van deze dictaturen is in opmars en zorgt overal ter wereld voor ellende, genocide, terreur en vervolging. In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar 2050. Zoals bekend groeien moslims razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders.Verscheidene haat predikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid bereikt is en jonge moslims polariseren nu al via hun omgangsvormen en de gelaatsbedekking. Turken en Marokkanen controleren grote massa moslims binnen west Europese landen:
  Als voorbeeld,
  Landelijk beraad Marokkanen
  Contactgroep Islam (CGI)
  Federatie van Marokkaanse gemeenschap Nederland
  Milli Görüs Noord Nederland
  Nederlands Islamitische Federatie (NIF)
  Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN)
  Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)
  Turkse Islamitische Culturele Federatie (TICF)
  Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties Amsterdam en Omgeving (UMMAO)
  Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION),
  Islamitische Stichting Nederland (ISN) enz. enz..
  Deze organisaties hebben tienduizenden leden en haar groei is nog steeds gestaag.
  Dit moet de basis worden van hun toekomstige Islamitische dictatuur.

  In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de “racisten” via hun eigen wapens kunnen vervolgen. Kijk maar hoeveel moskeeën en moslimscholen er in europa worden gebouwd. Dat is om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.
  Het is een feit dat allerlei politieke partijen meer dan 40 jaar lang dictaturen in het Midden Oosten financieel en militair hebben gesteund. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen.

  PVDA, CDA, Groenlinks, CU, D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt!.
  Ze zeggen elke keer dat ze verdragen hebben aangenomen en onderschreven hebben van moslimlanden met hun dictators.
  Deze moslim-dictators hebben allerlei contacten die kunnen zorgen voor een langer verblijf in Nederland. De miljoenen burgers echter komen nu in opstand tegen deze dictators en eisen hun rechten op. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben het elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes:Haram – Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, Hoofddoek implementatie met de steun van corrupte ambtenaren, korancursussen, Overal moskeen neerzetten, Islamlessen steeds uigebreide hersensspoeling bij het onderwijs, Aparte zwemplaatsen en Regels voor vrouwen met een andere achtergrond, Subsidies aan hoofddoek organisaties, Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 en CU zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt! Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun “geliefde” Islamitische wereld. Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte, Iran, Jordanië, Algerije, Marokko en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.Moslim wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb en
  wethouder Hamit Karakus, hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomst-landen. Ze bouwen islam structuren en de orders van dictators worden nog steeds doorgevoerd, zo zorgen ze ervoor dat de structuren van verovering doorgaan.  Je ziet overal werkloze moslims rondlopen die hier al 35 jaar van ons uitkeringssysteem leven,
  aan hun geloof doen ze weinig maar er moet wel een moskee voor ze gebouwd worden. De financiering daarvoor wordt bewerkstelligt via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden. Dus met het bloed van die mensen daar, kunnen hier in Nederland moskeeën neergezet worden i.o.v. die dictators.  Het gevolg van dit systeem is een complete verval van de samenleving. Hardwerkende mensen die het land ontvluchten. Politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen. De onzekerheid over de vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden.
  Dus: De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mensheid, maar ook tegen de dieren.Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.

  Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige proces. Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden. Het moet nu maar eens afgelopen zijn, de opstanden zijn begonnen. De hele strijd kan weer teruggeplaatst worden naar hun thuis landen. Meer dan 2 duizend jaar geleden deden de Romeinen dat ook: Hannibal zat in Europa en kon niet verslagen worden, Uiteindelijk wist Scipio de oorlog naar Noord-afrika te verplaatsen. Na een jaar van voorbereidingen landde Scipio in 204 v. Chr. in Afrika, waar hij de Carthaagse stad Utica innam. Anders zou Hannibal zijn blijven kampen en zich continue verbreiden. Meer Romeinse successen volgden en de situatie was nu zo ernstig dat Hannibal met het restant van zijn leger naar huis terugkeerde (202 v. Chr.).  Wij moeten ook de huidige moslim export van de dictators zo snel mogelijk stoppen en via remigratie de hele strijd naar hun eigen landen terugplaatsen. Het is nu tijd om het hele proces terug te draaien! Niet Geert Wilders maar moslim dictators moeten veroordeeld worden.

  Met vriendelijke groeten

  Adriana Thraces

Comments are closed.