Kortgeleden nog heerste in Iran de Sjah. Deze heeft geprobeerd in korte tijd van het land een soort westerse maatschappij te maken, met moderne industrie en moderne westerse omstandigheden. Veel Perzen konden of wilden dat niet zo snel verwerken. Hun oude (geloofs-) tradities zaten er zo vast in, dat zij dat ervaarden als werk van de duivel. De hervormingspogingen van de Sjah werden niet aanvaard en zelfs tegengewerkt. De Sjah kon dat weer niet hebben en trachtte zijn plannen met geweld/dictatuur door te drijven.

Logisch gevolg: een steeds grotere ontevredenheid van weerskanten, die culmineerde in een opstand aan het begin van dit jaar. De Sjah moest zijn land verlaten en men dacht nu in een democratische vrijheid (wat dat dan ook is) terecht te komen.

Echter de hogepriester Khomeiny werd de baas en die zou van Iran wel eens een echte Mohammedaanse republiek maken. Gebaseerd op irrationeel geloof!!

Het gevolg lezen wij dagelijks in de krant. Nieuwe executies in naam van God of de Koran. Nu zelfs een volkerenmoord op de Koerden.

Eerder in de geschiedenis hebben wij in 1917 in Rusland hetzelfde zien gebeuren. De dictatuur van de Tsaar werd daar vervangen door de dictatuur van het communisme. Miljoenen mensen werden vermoord en de vraag blijft of de dictatuur van de Tsaar niet milder was.

Mensen in beide voorbeelden vechten om de vrijheid. In beide voorbeelden hadden zij een irrationele conceptie van die vrijheid. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar voor iedereen.

Ook in Nederland en België (en andere westerse landen) ontbreekt het aan een duidelijke rationele visie van de vrijheid. Daarom komen wij automatisch terecht in een steeds grotere onvrijheid van de staatsdictatuur. De enige oplossing hiervoor is een andere, betere, rationele filosofie van de Vrijheid.

Wij moeten leren wat de echte vrijheid betekent. Niet het doen waarin men ‘zin’ heeft, maar het niet plegen van geweld bedrog, bedreiging en fraude.

Het libertarisme heeft deze rationele filosofie. Het is thans belangrijker dan ooit wegen te zoeken om deze gedachten aan de mensheid duidelijk te maken. Het is op zich niet moeilijk, maar voorgeprogrammeerde personen te overtuigen kost veel energie. Wij zijn bereid deze energie in te zetten, omdat wij weten, dat mislukken van deze overtuiging ons allen naar een steeds grotere onvrijheid brengt.

Libertariërs, zorg daarom op de eerste plaats ervoor, dat u zelf goed begrijpt wat er in onze maatschappij gebeurt. Pas daarna heeft u een kleine kans om dat aan anderen duidelijk te maken. Studeer, lees, discussieer in uw libertarische kring, stuur ons ideeën op.

Samen zullen wij onze vrijheid behouden en uitbreiden.

H.D.