David Bergland was de landelijke voorzitter van de Libertarische Partij in Amerika. In het blad van de L.P. schreef hij enkele zaken die ook voor ons van belang zijn:

“Ik stel dat het enige legitime doel van de L.P., of van elke andere groep die zichzelf libertarisch noemt, is te werken aan het scheppen van een vrije (libertarische) maatschappij. Niet een onhaalbaar Utopia, maar een maatschappij waarin het belangrijkste principe is het respect voor de rechten van alle personen en waarin alle instellingen werken in overeenstemming met dat principe.

Dus de primaire standaard om acties van een organisatie zoals b.v. de L.P. te beoordelen is of deze acties het creëren van een vrije maatschappij helpen of bemoeilijken. (In onze bestaande situatie moeten we denken aan lange-termijndoelstellingen; er is geen toverformule voor vrijheid over een paar dagen.) Volgens mij moet onze strategie zijn: Het overtuigen van zoveel mogelijk invloedrijke personen om het libertarisme te accepteren, te steunen en uit te dragen als de best mogelijke situatie die we kunnen hebben.

Waarom deze strategie? Als de meeste mensen vrijheid willen, zal de maatschappij dit verwezenlijken. Wat de meeste mensen willen is het resultaat van wat betrekkelijk weinig invloedrijke personen hen vertellen wat ze zouden moeten wensen.”