Kort geleden werd ik drie keer op één dag geconfronteerd met de kwaliteit van het onderwijs.

1. Een leraar van een middelbare school vertelde over het niveau van het onderwijs en over het “Nederlands” in het bijzonder. Hij had een proefwerk gegeven dat vier jaar geleden normaal was. Voor ditzelfde proefwerk haalde nu niemand meer een voldoende. En dat, terwijl de leraar ervan overtuigd is dat hij nu beter les geeft!

2. De Amerikaanse president Ronald Reagan gaf een verklaring uit waarin hij zijn bezorgdheid tot uiting bracht over het niveau van de Amerikaanse High School. Hij stelde dat dit niveau aanmerkelijk lager was dan dat van vergelijkbare scholen in de rest van de wereld.

3. Een vertegenwoordiging uit de Nederlandse industrie (ik hoorde aan de radio niet precies wie) had geconstateerd dat de afgestudeerden aan de Nederlandse universiteiten thans een veel lager niveau hebben dan vroeger.

Wat is er met ons onderwijs aan de hand? Wat komt er in de toekomst van terecht? Waar is nog goed onderwijs? Dit herinnerde mij er aan dat er enkele jaren geleden een Flintschool bestond.

Aan boord van twee grote zeilschepen kregen honderd jonge mensen tussen 10 en 18 jaar een opleiding, terwijl ze tevens allerlei interessante plaatsen bezochten. En op die school werd nog echt goed onderwijs gegeven. Er was daar geen indoctrinatie; de jonge mensen werd geleerd zelfstandig te denken. Ze groeiden op tot onafhankelijke mensen. De resultaten die de school toonde waren overduidelijk.

Kapitein George en zijn vrouw Betty Stoll waren er echter niet mee tevreden dat ze maar 100 kinderen per jaar konden bereiken terwijl vele honderden deze goede opleiding nodig hebben. Daarom besloten ze om een maandelijkse cursus uit te geven en deze heeft nu al een groot succes. De cursus kost $ 110,- per jaar en duurt twee jaar.

Daarvoor krijgt u elke maand:

– 4 pagina’s inzicht in de druk die kinderen te verwerken hebben en hoe u ze kunt helpen deze te overwinnen.

– 4 pagina’s geschreven voor uw kinderen

– 4 pagina’s activiteiten om het waardepatroon weer op de familie te baseren en niet op de overheid.

Wij kunnen in dit korte bestek niet goed de grote waarde van deze cursus overbrengen. Mogelijk komen we er later nog eens op terug. Als u er meer over wilt weten, schrijf dan aan de redactie van de Vrijbrief en wij zorgen dat u gratis uitgebreider gegevens krijgt.