Oproep voor een gesprek van voorstanders

Reeds eerder zijn er ook in Nederland en België stemmen opgegaan voor het oprichten van een libertarische partij. De vroegere pogingen hebben allemaal zeer snel schipbreuk geleden. Dit zal wel allerlei redenen hebben. Het verkeerd aanpakken is één mogelijke oorzaak. Maar toch ook wel de principiële of filosofische kant speelt een grote rol. Namelijk of een politieke partij wel te verenigen is met de libertarische gedachte.

In de politiek zoals die in de meeste landen wordt bedreven gaat men uit van “het aantal stemmen” dat ergens voor of tegen is. En het is uiteraard best als de voor-stemmers doen waarvoor ze stemmen. Het wordt echter kwalijk als die voor-stemmers dan ook de tegen-stemmers en de niet-stemmers met geweld gaan dwingen om het toch maar te doen. Het kenmerk van het libertarisme, geen geweld te initiëren, wordt daardoor geweld aangedaan.

In de Verenigde Staten bestaat er al jarenlang de LP, the Libertarian Party. Het is niet te ontkennen dat net door die LP het libertarisme in Amerika zulke grote bekendheid gekregen heeft. Het is ontegenzeggelijk de grootste factor geweest in het verspreiden van libertarische ideeën. De vraag is of dit ook in andere landen nut kan hebben. Zeker in dit stadium van de ontwikkeling. Nu er zo weinig mogelijkheden zijn om bekendheid te verwerven, is een politieke partij een uitstekend middel om in de publiciteit te komen.

We willen in dit artikel niet doorgaan op de voor- en nadelen. We stellen daar overigens onze kolommen wel voor open. Aarzel niet uw mening kenbaar te maken.

Oproep:

Andreas Kinneging organiseert een bespreking van personen die wél geïnteresseerd zijn in het oprichten van een Nederlandse libertarische partij. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om op die bijeenkomst te gaan discussiëren over het voor of tegen. Daar komt eventueel een andere gelegenheid voor. Het is wél de bedoeling om de mogelijkheden van een dergelijke partij te onderzoeken. Zeker nu steeds duidelijker blijkt hoe weinig principieel al die andere partijen zijn. De kansen voor een echt principiële partij lijken nu inderdaad aanwezig.

Wie wil meepraten? Neem snel contact op met de redactie of maak rechtstreeks een afspraak met Andreas Kinneging.