Jim Blanchard publiceerde in het meinummer van Gold een zeer interessant en belangrijk artikel.

Hij geeft erin aan dat de prijs van goud uiteraard voor een groot deel bepaald wordt door de monetaire politiek van de regeringen. En zolang deze inflatie veroorzaken, zal de goudprijs ten opzichte van het geld stijgen.

Er is echter ook de “angstfactor” die een grote rol speelt. Zeer veel mensen hebben goud, gouden munten of zilver gekocht als bescherming tegen onverwachte gebeurtenissen, zoals oorlog, devaluatie, confiscatie enz..

Dé trend van de 20e eeuw is een wereldwijde groei in de richting van het collectivisme. Dit zowel intern in de diverse landen (zoals ook wij dat dagelijks om ons heen zien), als ook internationaal door de Sovjets en hun socialistische en communistische vrienden. Deze hebben met zeer veel succes hun campagnes opgevoerd om de westerse landen in hun collectivistische greep te krijgen. Kijk eens naar de gebeurtenissen sinds 1973.

1973. De Amerikanen vertrekken uit Vietnam. Op zichzelf een positieve daad, maar sindsdien staat Vietnam geheel onder communistische invloed.

1975. Zuid-Vietnam komt geheel en officieel in communistische handen. Portugal moet Angola en Mozambique verlaten en beide vallen met behulp van de Cubanen in communistische handen.

1976. De U.S.-ambassadeur in Libanon wordt vermoord en Libanon valt effectief in handen van het Sovjetgesteunde Syrië en de PLO..

1978. Het Panamakanaal wordt overgegeven aan een militair dictatoriaal regime. Amerika erkent officieel communistisch China en laat Taiwan in de kou staan.

1979. De Russen vallen Afghanistan binnen en de Chinezen Vietnam. Nicaragua valt in handen van de marxistische Sandinisten. De shah vlucht uit Iran en wordt vervangen door de marxistische moslim Ayatollah Khomeini.

1980. Een communistische regering komt aan de macht in Zimbabwe. Duizenden Cubaanse criminelen stromen de Verenigde Staten binnen.

1981. Paus Johannes Paulus II is bijna vermoord door de KGB. Poolse arbeiders worden onderdrukt. De pro-westerse Anwar Sadat wordt vermoord.

1982. Frankrijk krijgt een socialistische regering en begint de belangrijke industrieën te nationaliseren. Sovjetgesteunde guerilla’s in Centraal-Amerika groeien in sterkte en bedreigen de hele streek.

1983. Door de Sovjets gecoördineerde (eenzijdige) ontwapeningsacties krijgen wereldwijd meer aanhang en doen pogingen om het Westen te verzwakken.

Over vele jaren zullen de historici duidelijk kunnen aantonen dat de jaren ’70 en ’80 een trend laten zien van vele Sovjetoverwinningen die letterlijk kunnen eindigen in de vernietiging van de westerse wereld.

Als u bovenstaande lijst beziet dan is het met goed verstand onmogelijk om de grote winsten van de Sovjets te ontkennen. Toch schijnt het Westen er nu niet toe in staat te zijn om dit bewust in te zien en om te komen tot een gecoördineerde tegenactie. De Sovjets gaan door en niemands eigendom is veilig voor deze socialistische/communistische macht.

De trend van de 20e eeuw, de groei van het collectivisme, is een aanval op uw vrijheid en uw bezit.

We zijn al zo gewend aan al die acties, dat we het gevoel hebben nu in een relatief kalme periode te zitten. Die kan echter elke dag verstoord worden door een van de vele spanningspunten in de wereld. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat de socialistische trend in de komende jaren nog versterkt zal worden.

Jim Blanchard beschrijft een aantal spanningspunten die ieder voor zich enorme consequenties voor de hele wereld kunnen hebben:

1) Mexico en Centraal-Amerika; 2) Zuid-Afrika; 3) Het Midden-Oosten; 4) De Russische dreiging voor Europa; 5) De wereld “schuldcrisis”;

1. Mexico en Centraal-Amerika

De economie in Mexico valt letterlijk in duigen. Een buitenlandse schuld die alleen al aan interest 10-15 miljard dollar per jaar kost. Werkeloosheid tussen 25 en 50%. De kans op een gewelddadige revolutie is zeer groot.

Grote hoeveelheden Russische wapens worden o.a. via Syrië naar het pro-communistische Nicaragua gevlogen en worden gebruikt door de guerrillabewegingen in El Salvador, Honduras en Guatemala. Als dominostenen kunnen alle Midden-Amerikaanse landen vallen en daarna Mexico. Dan is er een communistische staat pal aan de grens van Amerika.Mexico is een tikkende tijdbom.

2. Russisch doel op Zuid-Afrika

Er is sprake van een uitgelekt Russisch plan waaruit blijkt dat zij zich concentreren op twee sleutelgebieden: het Midden-Oosten en Zuid-Afrika. Door daar met behulp van guerrillabewegingen de maatschappij te ontwrichten, wordt het Westen afgesloten van belangrijke grondstoffen. De acties moeten zo worden opgezet dat het lijkt alsof het “interne” kwesties zijn. Direct ingrijpen van de NAVO is dan onwaarschijnlijk, tot het te laat is.

3. Het Midden-Oosten

In Iran zijn de Russen al vergevorderd. Het creëren van onrust in Saoedi-Arabië heeft hoge prioriteit. Belangrijk is ook hier dat het lijkt op een interne aangelegenheid. Een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten kan elk moment uitbreken.

4. Russische dreiging voor Europa

De Europese landen hebben niet echt de sterke politieke wil om zich tegen de Sovjetdreiging te verzetten. Vredesbewegingen en eenzijdige ontwapeningsacties domineren de politiek in Europa. Grote Europese zaken hebben al maatregelen genomen om hun bedrijf te leiden vanuit plaatsen buiten Europa. De dreiging van een directe aanval schijnt nog jaren op zich te laten wachten. Zoiets is ook niet nodig, de Europese landen worden uitgehold van binnenuit.

5. De wereld schuldcrisis

Als we de cijfers van de enorme leningen van allerlei landen zien, en tevens hoe deze schulden behandeld worden, kunnen we nauwelijks geloven dat het waar is. Een schuldbedrag van totaal 420 miljard dollar is zo groot, dat het ons al niets meer zegt. De uitweg zal waarschijnlijk lopen via een nog grotere inflatie (een sterke stijging van de goudprijs, vooral in 1985 en 1986).

Alles bij elkaar geen rooskleurige situatie en Jim Blanchard stelt dan ook dat iedereen eens moet nadenken of hij zijn eigen veiligheid niet kan verzekeren door in ieder geval een aantal gouden/zilveren munten te kopen (een 1/10 Kruger rand koopt u al voor ƒ 150/ BEF 2.500).

Wij hebben een aantal van deze meinummers van Gold beschikbaar voor lezers die het gehele artikel willen lezen en/of kennis willen maken met deze nieuwsbrief, zolang de voorraad strekt en “wie het eerst komt, het eerst maalt”.