Hebben artsen recht op professionele vrijheid, m.a.w. hebben artsen recht op vrijheid van indicatie en therapie? Hebben zij het recht om met hun patiënt een contract af te sluiten? En als dat zo is; heeft de (semi-) overheid het recht pm de therapie, welke uit de indicatie voortkomt, financieel onmogelijk te maken. Hebben zij het recht om artsen zwart te maken en er zo een aparte groep in de maatschappij van te maken? Dit is discriminatie van het eerste soort en dat is toch ondenkbaar in een gezonde samenleving.

Dat zij te veel zouden verdienen is niet waar en als het ’n keer voorkomt, dan dient daar in de logica van deze maatschappijstructuur het belasting-systeem voor. Daarom moet de overheid met zijn handen van artsenpraktijken afblijven, want daarmee schenden ze de burgerrechten niet alleen van artsen maar ook van patiënten, politiek ligt dit zwaarder, dan artsendiensten voor iedereen economisch mogelijk te maken, want de overheid is en blijft een amateur wat indicatie en therapie betreft. De overheid is ontworpen om de politieke rechten van de inwoners te formuleren en te beschermen. Je kunt er in deze tijd vergif op innemen dat, als de overheid de wetgeving op gezondheidszorg gaat aanpassen, dit ten koste gaat van de contractvrijheid van patiënt en arts. Zij weigeren dit burgerrecht aan artsen en houden de patiënt onwetend. Ik geloof niet dat burgerrechten alleen dan worden geschonden als de zwakkeren worden getroffen. Iedereen heeft immers het recht op gelijke burgerrechten.

Doordat de ziekenfondsen grote tekorten hebben tracht de overheid door de burgerrechten van artsen te korten (vestigings”beleid”, -beperking ziekenfonds, -medewerkers, -sluiten van ziekenhuizen) de ziekenfondsen “in leven” te houden. Dit fundamenteel foute systeem, ontstaan in 1941, bracht in Nederland een orde op z’n Duits, en als we de geschiedenis kennen betekent dit ten slotte een gruwelijke wanorde.

Daarom vraag ik aan U om mee te vechten tegen een vestigingsbeleid, tegen het beperken van medewerkers van ziekenfondsen en tegen het sluiten van ziekenhuizen én tegen het bouwen op overheidskosten (=belastinggelden) van nieuwe ziekenhuizen. Te vechten voor privé-klinieken en privé-opleidingsinstituten. We hebben U nodig. Sta voor Uw zaak en vecht!