Duidelijk is dat kring Tilburg zich ontwikkelt in de richting van hulpverlening aan mensen/ondernemingen die gemangeld worden door de overheidsregels.

Er zijn een aantal mogelijke situaties te bedenken:

  1. Wat kunnen we tegen de regels in de plaats zetten. Dit meer op macrogebied bijv.:
    • vennootschapsbelasting afschaffen,maar ook WIR premies.
    • werkgeversbijdrage afschaffen/verminderen. Commentaar: men vindt dit toch wel wat te ver gaan. Discussiëren of zo iets juist is, wel graag in de kring, maar er een actie in te voeren, nee.
  2. Het bewerken en ondersteunen van politici zodat onze ideeën toch doorsijpelen. Vgl. Institute of Economic Affairs waar Margaret Thatcher voor een deel haar verkiezingen aan te danken had.
  3. “Antenne” situaties waarbij de gemeentelijke overheid via rechters en advocaten terechtgewezen wordt. Ook de (langdurige) AROB procedures vallen daaronder. Commentaar: meer dan het doorgeven van adressen van goede advocaten en procedures kunnen wij waarschijnlijk toch niet doen.
  4. Een “adviesburo” voor ondernemers zodat ze zo min mogelijk kosten hebben (sociale premies/belasting/regels)

Zelfs door maar even te brainstormen hadden we al snel een aantal truken voor de trukendoos. De kring voelt het meest voor het ondersteunen van individuele starters. Zeker nu wij nog geen experts zijn zou dit in het begin gratis kunnen, of althans kostendekkend.

Om ervaring op te doen met dit soort ondersteuning gaan we eerst enkele starters zoeken. Volgende keer komen zij dan aan bod. Dus enerzijds het helpen van starters, anderzijds het inventariseren van de “trukendoos”.

Vermoedelijk betekent het helpen dat er per starter, afhankelijk van het soort bedrijf, een werkgroepje gemaakt dient te worden. Zodat ons proefkonijn niet steeds een maand op antwoord hoeft te wachten.