Meer dan in andere jaren dringt zich de politiek nu aan ons op. De macht en de onmacht van de politiekelingen wordt ons elke dag duidelijk voorgetoverd.

De Partij van de Arbeid maakt bekend dat in al haar gelederen maar één man geschikt is om lijsttrekker te worden.

Andriessen is ondertussen gerold in een baantje met een inkomen van ƒ 250.000 tot ƒ 300.000 (bijna belastingvrij). Samen met 13 anderen (commissarissen) kost u en mij dat ƒ 3,5 a ƒ 4 miljoen gulden, en als we overhead meetellen, ongeveer ƒ 10 miljoen. Voor dit kleine bedrag zal dan de Commissie haar uiterste best gaan doen om op Europees niveau het de landbouw moeilijk te maken, de visserij te hinderen, de handelsbetrekkingen met Japan te vertroebelen, de staalindustrie te regelen en zich bemoeien met nog tientallen andere zaken die de ondernemer hinderen en uw en onze vrijheid verder beperken.

Dank zij de “geleide” (door wie?) economie hebben we nu ongeveer 350.000 officiële werkelozen in Nederland. Maar we hebben wel een mijnheer die over energie een “brede maatschappelijke discussie” gaat organiseren. Hij gebruikt daar 4 dagen in de week voor, met een salaris groter dan ƒ 200.000. Werken in de productieve sector doen er in Nederland nog minder dan l miljoen personen; d.w.z. dat iedere werker moet produceren voor 14 personen. In België wordt meer verbruikt dan geproduceerd.

De vrije vestiging voor artsen zal spoedig verleden tijd zijn en we krijgen wetten op windmolens.

Wat doet u? Help ons de overtuiging over te brengen dat al dat sleutelen aan symptomen ons alleen maar dieper in het moeras brengt. We zullen de basis van al die kwalen moeten bestrijden. En die basis is de foutieve heersende filosofie. De overgrote meerderheid van de bevolking gelooft nog steeds niet dat een mens echt recht heeft op zijn eigen leven. Dat betekent dat geen mens (en ook geen groep mensen) geweld, dwang of fraude mag initiëren tegen een ander mens. Echte Vrijheid is het ontbreken van geweld. We hebben bij het bespreken van de politieke programma’s nog niet één partij ontmoet die hiervan iets begrijpt. Integendeel! Om dit goed te begrijpen moet u moeite doen om deze begrippen goed te doorgronden.

In onze Libertarische Kringen en in de Vrijbrief proberen we u daarmee te helpen. U kunt daardoor zelf meer kennis opdoen en deze kennis dan weer verbreiden of helpen verbreiden.

Ook u kunt uw steentje bijdragen om uiteindelijk te komen tot een betere maatschappij. Schrijf of bel ons en we bespreken samen uw mogelijkheden.