‘Ideeën hebben gevolgen!’ stelde Ayn Rand herhaaldelijk, en dit wordt telkens in de geschiedenis bewezen. Door ideeën zijn revoluties ontstaan waar anders, in vergelijkbare omstandigheden, mensen de oude beproefde wegen volgden. Zonder Pythagoras, Galileï en Copernicus zouden we misschien nog steeds vrezen van de platte aarde af te donderen! Zonder Newton, Edison, Einstein en kwantummechanica bestond er wellicht geen licht, laat staan kern- en zonne-energie.

Ooit ontwikkelden creatieve individuen taal om gedachten vorm te geven en verder te kunnen abstraheren (hetgeen vooruitgang mogelijk maakt). Sumeriërs ontwikkelden vervolgens het symbool: geschreven taal (schrift). Moeizaam werden geschriften door het geduld en werk van monniken in de donkere middeleeuwen op minieme schaal vermenigvuldigd. Met de uitvinding van Gutenberg werd het mogelijk boekwerken in grote aantallen te persen. Zo konden ideeën veel meer mensen bereiken. Een belangrijke reden voor het ontstaan van de Amerikaanse (en Franse) revolutie was juist het bestaan van drukpersen waardoor brochures die het onrecht van de (Britse) overheid verduidelijkten, op massale schaal verspreid konden worden. Tom Paine en Benjamin Franklin waren bekend in een gebied groter dan Europa, en veel sneller dan binnen de overzeese koninkrijkjes.

Het geschreven woord blijft het middel voor de overdracht van ideeën, zowel goede als slechte, verwarde als logische, prettige en nare ideeën. Deze Vrijbrief staat in het teken van boeken, en dan wel m.n. Libertarische/individualistische/vrijheidsgerichte boeken van het genre fictie. Het zijn juist boeken over (nog) niet-bestaande mensen, situaties en samenlevingen die onmeetbaar veel invloed op de werkelijkheid hebben (gehad). De volgende recensies zijn bedoeld om een aantal boeken aan te prijzen, bij u of bij uw vrienden, die naar de overtuiging van de redactie het denken en doen over meer vrijheid en minder dwang en geweld bij uitstek bevorderen.

Laat de boeken u inspireren een vrijer mens te worden in een vrije(re) samenleving!