Er zijn tekenen die erop wijzen dat het Vrijheidsideaal ook in Europa weer meer gewaardeerd gaat worden. Een van de oorzaken daarvan is dat de steeds grotere onvrijheid (of dreiging tot onvrijheid) de mensen duidelijk doet voelen dat we op de verkeerde weg zijn.

Vrijheid wordt door veel mensen wél gewenst en als nuttig gezien, maar de meesten hebben geen duidelijke definitie van het begrip. Vaak wordt het gekoppeld aan “doen wat ik wil”, maar dan komt men al vlug op het beperken van de vrijheid van een ander. Een van de beste libertarische definities is: Vrijheid is het ontbreken van dwang en geweld.

Als er geen dwang of geweld is, dan gaan we als mensen in vrijheid met elkaar om. Begrippen als deze zullen verder uitgediept worden in de cursus over het libertarisme. Zie verder in dit blad. Als wij willen werken aan een grotere vrijheid, zullen we eerst zeer goed moeten weten wat we bedoelen en waarover we het hebben. Anders kunnen we het nooit goed aan anderen overbrengen. Daarom raden wij u ook het volgen van die cursus ten zeerste aan.

Steeds meer mensen wordt duidelijk hoe onprincipieel er in de politiek wordt gehandeld. Men hoeft maar een willekeurige krant open te vouwen en men ziet direct dat we weer met kleine stapjes verder gaan in de richting van een collectivistische maatschappij. Het artikel van Ben Moreell in dit blad laat duidelijk zien hoever we het doel van Karl Marx al hebben benaderd.

Enkele krantenkoppen die dit illustreren:

Kabinet wil klusjesman aanpakken. U mag in dit land (tegen betaling) geen klusje voor uw buurman opknappen. Omdat dit wel gebeurt (zwart), overweegt het Kabinet nu een “algemene informatieplicht” in te stellen. Op dit moment bent u nog niet verplicht om naam en adres van uw huishoudelijke hulp of de klusjesman op te geven. Óók niet als de inspecteur dit vraagt. Dit geldt alleen voor ondernemers. Als dreiging komt er nog overheen, dat het controleapparaat van de belastingdienst drastisch zal worden uitgebreid (betaald door uw belastinggeld) .

Wiegel wil looningreep voor hoogstens een jaar. Waar is het principe? Of de ingreep een jaar of een dag is, het blijft een ingreep. Wiegel is dan de minister van de partij voor Vrijheid. Door deze onprincipiële opstelling doet de partij van de vrijheid meer kwaad dan de partijen die rechtstreeks op een dictatuur afstevenen. Daarom is het zo belangrijk dat wij in onze omgeving en in de politieke partijen duidelijk maken wat er gebeurt als men principes laat vallen. Het is de bekende salamiworst. Steeds gaat er een heel dun schijfje af, en u merkt (te laat) dat u geen worst meer hebt.

Belastingwetten voor meerderheid een mysterie. Dit wisten we al lang, maar wie doet er wat aan? Als men eenmaal begint de mensen te dwingen om belasting te betalen is het eind zoek. De overheid heeft steeds meer geld nodig (o.a. om te zorgen dat de kiezers weer op je stemmen) en de betaler zoekt steeds nieuwe mazen. Voor de overheid is dit mysterie echter fijn. Het geeft haar de mogelijkheid van intimidatie en het gebruik van politieke kreten. Het is noodzakelijk dat wij deze zaken doorzien en begrijpen.

Overval van fiscus op makelaars. Wij verwachten daarna overvallen op verzekeringsbedrijven, muziekwinkels, restaurants, dierenartsen en huisvrouwen.

Zo kunnen we nog uren doorgaan. Maar nogmaals, wij moeten de achtergrond van dat alles begrijpen en uitdragen. Daarvoor zijn meer abonnementen en donateurs nodig. Kunt u ons adressen geven van mensen die hierin geïnteresseerd zijn? Wij sturen ze dan een gratis proefnummer. Voor u het vergeet, geef ze nu op! Het is in uw eigen belang.