Kortgeleden kwamen we weer eens in gesprek over de “Samenzweringstheorie” (Conspiracy). Daarbij bleek hoe weinig mensen van deze zaak op de hoogte zijn. De meesten hebben er nog nooit van gehoord, en degenen die er wel over gehoord hebben, weten er eigenlijk niet goed raad mee.

Toch is dit een enorm belangrijke kwestie. Deze “samenzwering” kan onze toekomst zwaar beïnvloeden. De samenzweerders streven namelijk naar een wereldheerschappij en maken daarvoor gebruik van alle middelen. De wereldpolitiek wordt er door bepaald. Het communisme, de bankiershuizen (Rothschild, Morgan), Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, en de Bilderberg-groep spelen allemaal een rol. Zo zijn er bijvoorbeeld bewijzen dat de communistische beweging, niet alleen in de Verenigde Staten maar over de hele wereld, zeer sterk gefinancierd is door de gevestigde orde van het internationale bankwezen.

In eerste instantie lijkt het een ongeloofwaardig verhaal, maar hoe meer u erover leest, hoe meer alles lijkt te kloppen. De meest onverklaarbare politieke stappen worden duidelijk in het kader van deze theorie. Het is belangrijk dat u zich oriënteert over deze bewegingen. Het geeft u een groter begrip, terwijl het bekendmaken voor de samenzweerders een groot nadeel is. Bekendmaking zou namelijk hun plannen kunnen verijdelen. En omdat wij voor de individuele vrijheid zijn, voelen wij niets voor deze dictatuur.

In de toekomst zullen we, daarom nog wel eens vaker op dit onderwerp terugkomen. Wij raden u nu echter al aan om het boekje “De Kapitalistische Samenzwering” alvast, te bestellen. Het is te verkrijgen bij: Stichting Christelijk Instituut voor Opinievorming.

1 REACTIE

  1. Het boekje “De Kapitalistische Samenzwering”, heb ik jaren geleden in bezit gehad. Graag zou ik het weer willen hebben. Zou u mij het adres kunnen sturen van de stichting waar ik het kan bestellen?
    Joost Doef

Comments are closed.