Voor zeer velen is dit een van de eerste nummers van de Vrijbrief die zij onder ogen krijgen. Voor hen willen wij graag onze doelstellingen verduidelijken. De algemene doelstelling van het Libertarisch Centrum en haar orgaan de Vrijbrief is het bevorderen van de individuele vrijheid van de mens. Deze doelstelling, trachten wij te verwezenlijken door:

Het verbreiden van de Libertarische levensbeschouwing

  • De Vrijbrief brengt maandelijks nieuws en opinies met een Libertarische strekking. Een eerste indruk van,onze filosofie geeft de]brochure “Hoe vrij bent U nog?” welke u op verzoek toegezonden wordt voor Fl 3,-
  • Het Libertarisch Boekcentrum biedt een schat aan literatuur over: individuele vrijheid, maatschappelijke structuren, vrijemarkteconomie en nog veel meer (Libertarisch Boekcentrum, Postbus 336, 2100 AH Heemstede; vraag de boekenlijst.)
  • Er zijn plaatselijke “Kringen” waarvan de leden maandelijks bijeenkomen om gelijkgestemden te ontmoeten, om zich te verdiepen in het Libertarisme, om zich te oefenen in het discussiëren, of voor het bespreken van acties.

Het verlenen van ‘steun aan iedere actie die gericht is op vergroting van de vrijheid. De Vrijbrief, beoogt het brengen van nieuws over het streven naar vrijheid zowel binnen als buiten Nederland en België. Zij wil melding maken van alle acties met een in ruime zin gelijkgericht doel als het onze. Tevens wil de Vrijbrief een communicatiemiddel zijn tussen Libertariërs, o. a. door het opnemen van ingezonden stukken, artikelen en mededelingen.

Het geven, van voorlichting over methodes om vrijheid te behouden of te vergroten. De Vrijbrief beoogt te adviseren in het ontkomen aan van staatswege opgelegde dwangmaatregelen en betutteling. Zij wil trachten in de toekomst meer beleggings- en belastingadviezen te geven, alsmede adviezen hoe een crisis te doorstaan (“survival”).

Het weergeven van feiten die doorgaans onvolledig of onjuist behandeld worden in de media. De Vrijbrief wil licht laten schijnen op zaken die door politici en de publiciteitsmedia moedwillig of door onwetendheid verkeerd voorgesteld worden. Dit met het doel lezers in staat te stellen hun vaak nog vage standpunten meer vorm te geven, en met het doel te waarschuwen voor wat misschien komen gaat in Nederland en België als er geen brede tegenbeweging ontstaat.