In Brussel is op 21 november 1979 het’ “Europees Instituut” geopend. Dit instituut heeft tot doel de openbare mening vertrouwd te maken met de argumenten voor een sociaal-economisch beleid, dat gericht is op een “vrije markt”. Het zal streven naar behoud en uitbreiding van de sociale en economische vrijheid. De oplossingen zullen gezocht worden in vermindering van de overheidsinvloed en van de belastingen. De voorzitter is Antony Fisher, die ook president is,van het bekende Engelse “Institute of Economic Affairs”. Dit bekende I.E.A. heeft reeds veel gepubliceerd en grote invloed op het beleid van Margareth Thatcher.

Door het Europees Instituut zijn reeds enkele boeken uitgegeven:

  • “l’Unité Monetaire Européenne: au profit de’qui”, geschreven door Prof. Pascal Salin.
  • “Economie Freedom and Representative Government”, geschreven door Prof. F.A. Hayek.

Ook zijn er reeds enkele seminars geweest. Voor 1980 wordt een belangrijk seminar georganiseerd, waarop Professor Hayek persoonlijk komt spreken.