“Mens, Economie en Staat – De oorzaken van economische chaos” door Edgard E. Geyskens

Dit boek bespreekt op een zeer goede manier de problemen van onze maatschappij. Inflatie, werkloosheid, waarom zijn zulke misstappen realiseerbaar? Om inzicht,te verkrijgen in deze chaos moeten we terug naar de fundamentele principes van de menselijke natuur. Politici, bureaucraten en belangengroepen vormen een triumviraat. Door hun belangenconvergentie vormen ze in het politiek bureaucratisch systeem een zelfbestendigend mechanisme; oorzaak van falingen, bron voor de politieke conjunctuurcyclus. Het boek kan besteld worden bij de schrijver.