Deze zomer zullen een aantal Amerikaanse Libertariërs een reis door Europa maken. Zoals nu te voorzien kunnen dat een honderdtal personen zijn. Zij denken erover om dan een toer te maken langs alle plaatsen die in de geschiedenis van de vrijheid van de mens een belangrijke rol gespeeld hebben. Details hopen wij u een volgende keer te kunnen geven. Dit is een gevolg van de reis die Don Ernsberger door Europa gemaakt heeft. Degenen die hem gehoord hebben op de avond in Vlaardingen, zullen belangstellend zijn volgende stappen volgen.

Gedacht wordt om in deze toer een tweedaags congres op te nemen samen met Europese Libertariërs. De ideeën gaan nu uit naar het weekend van 26 en 27 juli, terwijl een plaats in de buurt van Brussel misschien de meest aangewezen is.

Het is een geweldige kans voor ons allen om libertariërs uit andere Europese landen en uit Amerika te ontmoeten. De Amerikanen kunnen als katalysator optreden. Zij kunnen ons vanuit hun langere ervaring leren. Maar misschien is het allerbelangrijkste nog dat wij de libertariërs uit onze buurlanden ontmoeten, want daar ontbreekt in feite nog alles aan. Wij weten meer over wat er in Amerika gebeurt dan bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk of Engeland. Het zou een begin kunnen worden van een hele serie fijne gebeurtenissen die het libertarisme verder kunnen brengen en die onze vrijheid zullen versterken.

Alles is nog in een beginstadium, maar de tijd om alles te organiseren is zéér krap. Daarom, als u ideeën hebt of mee wilt werken, laat ons dat dan nu weten.