Wil je je eigen leven leiden… of wil je liever door anderen geregeerd worden? De gedachte dat een mens of verzameling mensen zou mogen beschikken over het leven van een ander mens leidt altijd tot een onoplosbaar conflict: wiens doel wordt er nagestreefd en ten koste van wie?

Het libertarisme is een consistente samenlevingstheorie die slechts één basisprincipe kent: ieder mens mag met zijn leven en eigendom doen wat hij wil. Hetzelfde op een andere manier geformuleerd: geen enkel mens heeft het recht om geweld, dwang of fraude te initiëren tegen een ander mens of zijn eigendom. Iemand die zich aan dat principe houdt is een libertariër.

Het libertarisme ziet slechts twee mogelijke vormen van relaties tussen mensen: die gebaseerd op vrijwilligheid en die gebaseerd op dwang (geweld). Alleen de eerste vorm is acceptabel en niemand mag vrijwillige samenwerking verbieden. Niet-libertariërs houden zich bijvoorbeeld bezig met diefstal (belastingplicht), slavernij (dienstplicht), regulering en het verbannen van “buitenlanders”. Tegen “onderdanen” die hun bevelen niet opvolgen wordt geweld gebruikt. Er zijn mensen die een pacifist dwingen oorlogstuig te kopen, een atheïst dwingen priesters te onderhouden, een kunstliefhebber dwingen kitsch te subsidiëren, jonge arbeiders dwingen studenten te onderhouden en in het algemeen andere mensen als grondstof voor hun eigen doelen of die van hun vriendjes te gebruiken.

Als mensen respect hebben voor eikaars vrijheid, dan kan er vrede en welvaart zijn voor iedereen. Laissez-Faire is een libertarische studentenvereniging die allerlei leuke en interessante dingen organiseert. Zoals: discussieavonden over het libertarisme en vele andere onderwerpen, kamperen, uitstapjes, leden winnen, gezelligheid. Meedoen aan activiteiten is vrijwillig en er is ruimte voor ieder initiatief.

Vraag het gratis infopakket aan over het libertarisme en Laissez-Faire.