Uit: De Pragmatist

Vertaling: J.O. Vrijhof

Waarschuwing: Hoogspanningskabels kunnen gevaar opleveren voor uw gezondheid; Uw inkomen verhogen kan leiden tot allergieën; en ’s morgens opstaan kan dodelijk voor u zijn.

Neem deze waarschuwingen niet lichtvaardig op. De moderne wetenschap heeft ontdekt dat hoogspanningskabels, een hoog inkomen en opstaan uit bed tot nu toe onbekende medische risico’s met zich mee kan brengen.

Deze verontrustende bekendmakingen zouden een heroverweging van het volksgezondheidsbeleid kunnen vereisen.

* Twee recente studies hebben elektriciteit met verhoogde kankercijfers in verband gebracht. Het New York Hoogspanningsleiden Project bestudeerde het voorkomen van kanker in die huizen in buitenwijken van Denver die dichtbij hoogspanningsleidingen en transformators lagen. De onderzoekers ontdekten dat kinderen die het dichtst bij de lijnen woonden 1,7 keer zoveel kans hadden om kanker te ontwikkelen en 2,1 keer zoveel kans op leukemie dan kinderen die ver van de lijnen af woonden. De leider van het Project, David Capenter, noemde de bevindingen verontrustend.

Vorig jaar oktober, kregen deze statistieken een theoretische onderbouwing toen drie Californische wetenschappers rapporteerden dat de activiteit van een aan kanker gerelateerd enzym verhoogd werd door een elektrische stroom door tumorcellen te laten lopen. Ornithine decarbosylase, dat benodigd is voor zowel de groei van gezonde als van kankercellen, vertoonde drie keer zoveel activiteit in cellen die aan stroom waren blootgesteld dan in cellen die dat niet waren. Omdat kanker bestaat uit snelle, abnormale celgroei wijst het experiment op een manier waarop elektriciteit kanker kan veroorzaken.

* Huidtests voor allergie in een willekeurig samengestelde groep van 14.000 gezonde vrijwilligers, leverden een aantal merkwaardige correlaties op tussen de gevoeligheid voor allergie en verscheidene sociaal-economische factoren. In de studie van het Ministerie van Volksgezondheid wordt vermeld dat mensen tussen de 18 en 24 jaar het meest gevoelig waren voor het krijgen van rode vlekken op hun huid van een verscheidenheid aan bekende allergenen. Diegenen die in stedelijke gebieden woonden waren veel gevoeliger dan degenen in landelijke gebieden. Bewoners van het noordoosten vertoonden meer reacties dan Zuiderlingen.

De verrassendste ontdekking was een directe relatie tussen allergene reacties en inkomen en opleidingsniveau. Mensen met een hoger inkomen en meer opleiding waren allergischer dan mensen met een lager inkomen en minder opleiding.

* In 1986 gaven verscheidene rapporten aan dat de kans op beroertes en hartaanvallen het grootst is tussen 8 en 9 uur ’s morgens, kort na ontwaken. Het bleek dat de bloeddruk snel stijgt na opstaan en dat trombose veroorzakende bloedcellen vooral ’s morgens samenklonteren. Blijkbaar is de spanning van het opstaan na een nacht slapen, teveel voor sommigen om te verdragen.

HOOGSPANNING gevaarlijk

Deze studies zijn natuurlijk niet beslissend. Meer onderzoek is nodig voordat we toepasselijke veranderingen in overheidsbeleid kunnen overwegen. Als aanvullend onderzoek de bevindingen bevestigt, moeten we echter wat doen aan deze pas ontdekte dreigingen voor onze gezondheid.

We zouden onze afhankelijkheid van elektrische energie moeten heroverwegen. Hoogspanningsleidingen moeten naar beneden gehaald worden, en transformators moeten gesloopt worden. Huichelaars en profiteurs van elektriciteit zullen geblaat laten horen over het veronderstelde nut voor de gemeenschap, maar de menselijke gezondheid moet op de eerste plaats komen. Zonder een goede gezondheid kunnen we geen van de veronderstelde voordelen genieten.

Verantwoordelijke beleidsmakers zouden moeten overwegen het inkomen en de opleiding te beperken, tot lage niveaus, om ons te beschermen voor de blootstelling aan allergieën. Als we als top van het inkomen, laten we zeggen, 24.000 gulden nemen, en de schoolopleiding beperken tot 6 jaar zouden we miljoenen veilig beneden de allergene drempel houden. We zouden eveneens een geschatte 250 miljoen gulden besparen die elk jaar worden uitgegeven aan ziekenhuisopnames en doktersvisites die met allergieën samenhangen. Daar zouden we allemaal makkelijker door ademhalen.

Opsta-wetgeving zou voorzichtig moeten worden opgesteld. We zouden niet simpelweg het uur tussen 8 en 9 ’s morgens moeten afschaffen, of moeten bevelen dat mensen ’s avonds moeten opstaan in plaats van ’s morgens. Het is het opstaan zelf, en niet het moment waarop, dat het risico van een beroerte en van een hartaanval vergroot. Wakkerworden is duidelijk een gevaarlijke activiteit. Het beperken van de ontwaaktijd alleen betekent slechts het verschuiven van het probleem naar andere uren. We zouden een totale ban moeten overwegen op opstaan uit bed.

NOODZAKELIJKE REGELSVOOR EIGEN BESTWIL

Zo’n ban zou nieuwe maar niet onoverkomelijke overgangsproblemen met zich brengen. Degenen die in slaap zijn als de wet geldend wordt, moeten op hun plaats blijven. Degenen die al op zijn, mogen echter opblijven. Als ze eenmaal naar bed gaan, moeten ze daar echter voor hun eigen bestwil, in blijven. Kortzichtige burgers zullen roepen dat het hier om een bruut ingrijpen gaat van hun individuele vrijheden. Maar we hebben al snelheidsbeperkingen, verplicht gebruik van stoelgordels, beperking op het gebruik van verdovende middelen en talloze andere beteugelingen op de “vrijheid” onszelf te bezeren, dan om karig te zijn met een duidelijke winst aan openbare veiligheid. Laten we niet het zicht verliezen op de vele levens die we kunnen redden. Het menselijk leven dat we redden zou vergeleken moeten worden met de enkel geldelijke kosten die we moeten dragen om dit te sparen. Toch is zelfs het koele afwegen van de geredde levens tegen het geld dat verloren wordt, uiteindelijk ontoereikend. Het menselijk leven is te waardevol om te offeren op het tweedelige altaar van genotzucht en productiviteit. Als onze maatregelen ook maar één leven kunnen redden dan is het het waard.

De schrijver, die anoniem wil blijven als aanvullende beveiliging, draagt rubberen leeshandschoenen om te vermijden snijwonden door papierranden en een daaropvolgende infectie van mogelijk AIDS dragende drukkerijmedewerkers te krijgen. (Wij vermoeden prof. P.I. Neut (vert.))