Zo’n twee jaar geleden schreef ik in een Vrijbrief over Norma Jean Almadovar, een jonge vrouw die een korte carrière had gevolgd van verkeersagente tot (dure) callgirl, en vervolgens kandidaat voor het vice-gouverneurschap van Californië (V.S.) namens de Libertarische Politieke Partij.

Tijdens de politieke campagne werd ze gearresteerd en aangeklaagd voor “uitlokking tot prostitutie”. Ze werd schuldig bevonden en kreeg de zwaarste straf opgelegd. Daar zij bezig was materiaal te verzamelen over de corruptie, dubbele moraal en criminaliteit bij de politie zijn de aanwijzingen behoorlijk sterk dat de ware reden voor haar gevangenneming uit een (tijdelijk) beschermingsoogpunt van de “Blauwe Maffia” voortkwam.

Op woensdag 18 december 1988 om één minuut na middernacht werd Norma Jean uit de gevangenis ontslagen, waar ze 17 maanden aaneen moest verblijven. Zij heeft nu 3 jaar voorwaardelijk gekregen, hetgeen feitelijk neerkomt op een voortzetting van haar “tbr” en haar rechtspositie nog onzekerder maakt dan toen ze in de gevangenis zat.

Enkele passages uit de “Friends of Norma Jean Newsletter” worden hieronder vertaald weergegeven: „Hoewel Norma Jean thuis mag verblijven, heeft haar reclasseringsambtenaar het duidelijk gemaakt dat ze niet vrij is interviews of lezingen te geven zonder voorafgaande toestemming. Zij moet de reclasserings-ambtenaar gehoorzamen, ook al zijn de (ongeschreven) opdrachten onwettig of in strijd met de grondwet”.

“Evenmin is zij vrij om te reizen, maar moet ze een schriftelijke reisvergunning hebben om naar een andere staat in de V.S. te gaan. Mocht dit worden toegestaan, dan moet de reclasseringsambtenaar ten alle tijde weten waar ze is, én moet ze beschikbaar blijven om eventueel opnieuw in California gevangen te worden gezet”.

“Gewoonlijk behoeft een ex-gedetineerde “slechts” een derde van de voorwaardelijke tijd “uit te zitten”. Haar reclasseringsambtenaar heeft haar meteen gezegd dat zij zo’n “apart berucht geval” is, dat ze de volle 3 jaar voorwaardelijk kan verwachten.

“De ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’ (parole versus probation) die Norma Jean is opgelegd komt neer op het geven van een carte blanche aan de politie en de reclasseringsambtenaar, die, ten alle tijde en om welke reden dan ook, haar voorwaardelijke invrijheidsstelling mogen intrekken en haar opnieuw mogen detineren. Het is zodoende mogelijk (iets wat vaak gebeurd) dat mensen zo’n tien tot vijftien jaar in de gevangenis doorbrengen vanwege het niet opvolgen van de bevelen van de reclasseringsambtenaar, terwijl ze oorspronkelijk “slechts” twee jaar gevangenisstraf opgelegd kregen.”

Ze zegt dat ze allen die haar geschreven hebben mettertijd zal antwoorden.

Financiële steun (hoe gering ook, want het gaat ook om het morele gebaar) blijft welkom. Via een gift aan LIFHAS, met vermelding Norma Jean Defense Fund, kunt u ervan verzekerd zijn dat uw donatie volledig en rechtstreeks aan het NJ Fund wordt overgemaakt. „Vooral drugsverslaafden kunnen in de V.S. op deze wijze langdurig (tot twintig jaar of meer) gevangen worden gehouden zonder dat zij enige misdaad hebben begaan”.

Norma Jean is dus uit de cel, maar zeker nog niet vrij!

Zij is echter heel blij uit de bak en weer thuis bij haar man en vrienden te zijn. Ze zoekt nog steeds een uitgever voor haar boek (over de Blauwe Maffia) en is benaderd om op te treden in een aantal “talkshows”. In een open brief van haar in de Newsletter bedankt zij allen die haar (veelvuldig) hebben geschreven. Daar heeft ze veel steun aan gehad. Ze schrijft wel dat ze nog verwikkeld is in allerlei juridische processen en het emotioneel heel moeilijk heeft. Zij is in therapie gegaan om te leren beter met haar woede om te gaan; zeer begrijpelijke woede om een onterechte gevangenneming.

De overheid heeft er echter voor gezorgd dat ze financieel aan de grond zit, dus is ze vrijwel genoodzaakt via die zelfde overheid psychotherapeutische hulp te zoeken. (Dat zou in Nederland via LIFHAS anders zijn). De juridische processen die Norma Jean nu voert kunnen de grove onzekerheid van haar huidige onmondige positie verkorten. Daar is geld voor nodig.

Bij de redactie is meer informatie verkrijgbaar alsook een kopie van de laatste Newsletter.

PS In overleg met de Stuurgroep van de Libertarische Beweging zal, in de nabije toekomst, de mogelijkheid worden onderzocht om Norma Jean naar Nederland te ‘krijgen’. Een persoonlijk optreden van Norma Jean zal veel ‘mediacoverage’ verzekeren met betrekking tot de ook in Nederland schrijnende kwesties van “Slachtofferloze Misdaden” en de soms subtiele en aperte mensvernietigende macht van de overheid.