Wij, de leden van de Libertarische Partij, verwerpen de cultus van de almachtige staat en verdedigen de rechten van het individu.

Wij stellen dat alle individuen het alleenrecht hebben op hun eigen leven, en het recht hebben om te leven op de wijze die zijzelf verkiezen, zolang zij niet gewelddadig inbreuk maken op de gelijke rechten van anderen om te leven op de wijze die zij verkiezen.

Gedurende de gehele geschiedenis hebben regeringen gehandeld vanuit het tegengestelde principe dat de staat het recht heeft om te beschikken over het leven van individuen en de vruchten van hun arbeid. Zelfs in de Verenigde Staten geven alle politieke partijen, met uitzondering van onszelf, aan de regering het recht om het leven van individuen te regelen en over de vruchten van hun arbeid te beschikken zonder hun toestemming.

Wij, in tegenstelling tot hen, ontkennen het recht van elke regering om dit soort dingen te doen, en verklaren dat waar regeringen zijn, zij nooit de rechten van welk individu dan ook mogen aantasten, met name:

1. Het recht om te leven

– en daarmee overeenstemmend ondersteunen we het verbod van het initiëren van fysiek geweld tegen anderen;

2.Het recht van vrijheid tot meningsuiting en handelingen

en daarmee overeenstemmend zijn wij tegen alle pogingen van de regering om de vrijheid van meningsuiting en de pers te beknotten, net als tegen overheidscensuur in welke vorm dan ook; en

3. Het recht op eigendom –

en daarmee overeenstemmend zijn we tegen elke overheidsinbreuk op privé-eigendom, zoals confiscatie, onteigening, en wij steunen het verbod op diefstal, inbraak, fraude en bedrog.

Omdat overheden, als ze er al zijn, geen inbreuk mogen maken op de individuele rechten, zijn wij tegen alle inmenging van overheden op het gebied van vrijwillige en contractuele relaties tussen individuen onderling. Mensen mogen nooit gedwongen worden om hun leven of eigendom op te offeren ten gunste van anderen. Zij moeten door de regering vrij gelaten worden om met elkaar om te gaan als vrije handelaren; en het daaruit voortkomende economische systeem, het enige dat in overeenstemming is met de bescherming van individuele rechten, is de vrije markt.