“The Objectivist Forum” is een nieuw Amerikaans tweemaandelijks blad dat de ideeën van het Objectivisme verder wil uitdragen. Het blad heeft nu al bijna 3000 abonnees. Uitgever is Harry Binswanger en adviseur is Lepnard Peikoff. Ayn Rand is zelf filosofisch adviseur voor dit blad. In het eerste nummer schrijft zij een inleiding. Daarin beveelt zij het blad warm aan, en zegt dat het bedoeld is als een forum voor “students of objectivism” om hun ideeën te bespreken, waarbij dan ieder voor zichzelf spreekt.

Ayn Rand is zelf geen redacteur, maar zegt dat ze misschien toch af en toe een ingezonden brief zal sturen. Mocht in de toekomst het blad meningen gaan brengen die echt afwijken van het Objectivisme, en als die meningsverschillen niet zijn op te lossen, dan zal Ayn Rand haar samenwerking verbreken. Dit zal dan ook bekend gemaakt worden. De reden waarom zij dat zo duidelijk stelt, is dat zij niet wil dat de naam van haar filosofie “Het Objectivisme” misbruikt zal worden.

In het eerste nummer beschrijft Harry Binswanger de ommezwaai naar “Rechts” die opgetreden is. In het tweede nummer staan artikelen van Leonard Peikoff en Michael S. Berliner. Deze laatste maakt een vergelijking van het Objectivisme met het Marxisme.

Verder staan in beide nummers boekbesprekingen en aankondigingen van gebeurtenissen. Dit blad is beslist aan te bevelen.