Het Libertarisme groeit in de Benelux, ook al is het (te) langzaam. Er zijn steeds meer mensen die inzien dat het fout gaat in onze maatschappij. Steeds meer mensen zoeken een alternatief, zelfs al zijn er ook steeds meer mensen die het moede hoofd in de schoot leggen. Steeds meer mensen begrijpen dat een oplossing op fundamentele principes zal moeten berusten, De Libertarische Kringen draaien redelijk, Vooral de cursus Libertarisme in Rotterdam/Vlaardingen is een succes.

Het aantal abonnees groeit. Te langzaam naar onze zin, want wij menen dat de Vrijbrief het bindmiddel is dat ons informeert over wat er gebeurt, en waarin wij onze inbreng kunnen leveren. Diverse Libertariërs hebben de afgelopen tijd al een artikel gepubliceerd. Gaarne meer. Ook positief is dat meerdere personen hun mening aan ons kenbaar maken door telefonisch of schriftelijk te reageren op bepaalde gebeurtenissen of op artikels. Wij stellen uw reacties en uw kritiek en uw suggesties zeer op prijs, en wij zullen er ook zoveel mogelijk rekening mee houden; het liefst hebben we uw reacties schriftelijk, zodat we er beter op kunnen reageren.

Hier volgen enkele reacties. We kunnen niet alles opnemen en ook niet de volledige brieven:

  • F.L. te K.: De maandelijkse verschijning van De Vrijbrief vind ik een grote vooruitgang. Ook het nieuws over de gebeurtenissen in het Libertarisme geven mij een steun en groter vertrouwen. Je weet nu dat er nog meer mensen voor de vrijheid bezig zijn. Het verbreiden van deze gedachten in mijn kennissenkring, blijkt echter moeilijk te zijn.Red: Dank u. Als we helpen kunnen met artikels over bepaalde onderwerpen doen wij dat graag. Laat maar horen welke. Geef uw kennissen De Vrijbrief, U kunt ook geschenkabonnementen geven.
  • O.N. te B.: Het niveau van De Vrijbrief daalt onrustwekkend, U moet ons niet bewijzen dat het Russisch model verwerpelijk is, wel dat het Libertarisme ook in het voordeel van de gewone arbeider werkt. Het wordt tijd dat “links” het monopolie van de ‘verdediging van de arbeider’ ontnomen wordt. De arbeider moet inzicht krijgen in de voordelen van de markteconomie, zoals dat in de U.S.A. meestal het geval is. Red: Natuurlijk zijn wij ervan overtuigd dat het Libertarisme ook in het voordeel van de ‘gewone arbeider’ werkt. Zoals met alles moeten we ook hier inhaken op de werkelijkheid, e die leert ons dat het collectivisme zeker in het nadeel van die gewone arbeider werkt. Dat proberen we aan te tonen met de positieve richting erbij, nl. dat het individualisme het enige juiste alternatief is. Hebt u ideeën waarover u meer gepubliceerd wilt zien?
  • I.B. te B.: Ik wil gaarne aandringen op een strenge selectie van ingezonden materiaal, opdat de toch al schaarse ruimte in De Vrijbrief niet nog eens verspild wordt aan artikelen zoals dat van Guy de Maertelaere in het maart-nummer; niet eens omdat het zoveel onzin bevat (“you’ve never had any feelings”), maar vooral omdat die onzin door geen enkel argument wordt ondersteund. Niemand heeft iets aan een dergelijk artikel, er wordt niets in verklaard of uitgelegd – we weten nu allemaal de persoonlijke mening van een “ECHTE individualist”, maar wat valt er verder mee te doen?
  • A.Z. te E.: Het artikel van De Martelaere heb ik met genoegen gelezen. Het geeft goed weer dat er meer in het Libertarisme zit. Het artikel heeft me gestimuleerd om nog wat andere literatuur op dit gebied te bestuderen. Door deze verschillende soorten artikels komt De Vrijbrief goed objectief over.