De Partij van de Arbeid heeft in Nederland een wetsvoorstel ingediend dat “gemeentes het recht geeft om leegstaande huizen te vorderen en die rechtvaardig te verdelen”. We hoeven hier niet nog eens te benadrukken dat het een vreemde zaak is dat een regering Robin Hood probeert te spelen, oftewel op onrechtmatige wijze “recht” probeert te doen. Echter de hele situatie rond het kraken wordt nu pas echt interessant!

Blijkbaar gaat de PvdA van het standpunt uit dat, als er ergens behoefte is, (bv. aan woningen) en er is ook ergens een “overschot” (leegstaande panden), een gemeente het recht moet hebben om dat “overschot” onder de behoeftigen te verdelen. Waarom dat overschot er is doet blijkbaar niet ter zake en eigendomsrecht was tenslotte al iets ouderwets, dat geen mode meer is of stemmen oplevert.

Als ik dat uitgangspunt goed begrepen heb, geeft dit allerlei aardige en interessante mogelijkheden tot meer wetsvoorstellen. Met het gevaar ongenuanceerd over te komen wil ik de volgende “behoeften” en -“overschotten” graag op de PvdA-manier oplossen.

  • Overschot aan leraren – behoefte aan scholing in derde wereld landen: DUS verplichten we leraren om naar derde wereld landen te gaan. (Cuba doet dat al jaren)
  • Veel auto’s worden maar enkele uren per week gebruikt: DUS gaan we auto’s vorderen die bijvoorbeeld de plaats van het openbaar vervoer in kunnen nemen; speciaal voor mensen die even een auto nodig hebben.
  • Sommige mensen zijn seksueel niet zo actief, anderen hebben daarentegen een zeer grote behoefte: DUS…
  • In zuidelijk Europa is vaak mooi weer, in Nederland vaak niet. In de EEG wordt dan ook binnenkort een wetsvoorstel ingediend om dit recht te zetten.
  • Er zijn grote overschotten en -beleggingen bij de Nederlandse vakbonden. We kennen allemaal wel mensen die geld nodig hebben: DUS…
  • Veel leden van politieke partijen hebben blijkbaar zoveel tijd dat ze allerlei “interessante” ideeën kunnen uitwerken. Het Libertarisch Centrum heeft behoefte aan mensen die mee willen helpen: DUS…
  • De overheid heeft geld genoeg (ze drukt het naar behoefte): DUS kan ze elke Belg en Nederlander rijk maken.

U ziet het: voor elk probleem kan nu een oplossing gevonden worden. Waarom zijn we dan eigenlijk nog bezig met het Libertarisme en al die moeilijke ideeën? Dat ligt aan u, blijkbaar is de maatschappij die o.a. de PvdA voorstaat, toch niet zoals u die wenst. Als dat inderdaad zo is, DOE dan eens waar uw gedachten mee bezig zijn:

  • Leg mensen uit dat voornoemde onzin werkelijkheid aan het worden is.
  • Wees actief, of zelfs: richt een Kring op
  • En het minste: stel uzelf tot doel dit jaar 2 nieuwe abonnees op de Vrijbrief te maken.