Libertarianism has only a tiny ideology: “Thou shalt not aggress”

Legitimatie

Stelling 4 van onze bekende Kleinste Politieke Quiz Ter Wereld luidt;

Beëindig alle legitimatiewetten.

Bij het bespreken van dit punt zeggen veel mensen dat zij tegen deze wetten geen bezwaar hebben omdat ze niets te verbergen hebben. Vaak hebben ze dan niet alle situaties doordacht en blijkt dat ze in bepaalde omstandigheden wel degelijk bezwaar hebben.

Deze wetten hebben twee facetten. Het ene heeft te maken met het (nodeloos) gehinderd worden als je je moet legitimeren. Het andere met een inbreuk op je “privacy” en daardoor ook, bij voorbeeld in geval van oorlog, op je veiligheid.

Legitimatie gaat immers gepaard met registratie. Door het wettelijke karakter gebeurt die registratie natuurlijk bij de overheid. Die gaat zoveel mogelijk gegevens van iedereen opslaan, zodat van ieder zijn hele levensloop, gezondheid, opleiding, financiële situatie enz. in het systeem bekend is. “Big Brother is watching you!”

Overheden willen dat graag. Sla er maar eens de krantenartikelen van de laatste tien jaar op na. Dan kom je bij voorbeeld tegen dat er in Nederland al in het begin van de jaren tachtig de wens tot verdergaande registratie door politici naar voren wordt gebracht.

Eerst praat men over een “fiscaal” nummer. Daarna ook over een “sociaal” nummer. Als er dan geprotesteerd wordt tegen deze inbreuken op de privacy, worden de zaken formeel ontkend, en men verklaart dat het “nooit” de bedoeling kan zijn om beide nummers te koppelen. Nu zien we dat het resultaat is dat er wel een gekoppeld Sofi-nummer is!

Hoe stiekem dit alles gaat blijkt goed uit de volgende feiten. Uit een NIPO-enquête die ergens in 1986 gehouden is, blijkt dat ongeveer tachtig procent van de Nederlanders deze verplichting een aantasting vindt van de persoonlijke levenssfeer. Aardig om hierbij op te merken is, dat de tegenstanders vooral zitten in de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar. Niet speciaal de mensen die de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt, zoals door politici vaak wordt beweerd.

De regering die het Sofi-nummer heeft ingevoerd bestond uit VVD en CDA. In geen van de beide verkiezingsprogramma’s was de legitimatieplicht opgenomen en niemand van de betrokken politici heeft er gedurende de verkiezingen met één woord over gerept. Toen ze eenmaal op de juiste stoel zaten, hebben ze het wel in het regeerakkoord vastgelegd en uitgevoerd. De Telegraaf noemde dit in een hoofdartikel “onfatsoenlijk” tegenover de kiezer. Ik zou het sterker willen stellen: het is minachting voor en bedrog van de kiezer.