Zelden waren wij zo profetisch als in de Vrijbrief van maart 1980. Om aan te tonen dat de overheid geen enkele principiële grondslag heeft, en daardoor tot excessen moet komen, schreven wij onder andere:

Overval van Fiscus op makelaars. Wij verwachten daarna overvallen op verzekeringsbedrijven, muziekwinkels, restaurants, dierenartsen en huisvrouwen.

De inkt was nog niet droog, of er verscheen in de krant een aankondiging: “Belastinginspectie komt op huisbezoek”. Rondkijken in uw interieur kan hen immers aanwijzingen geven omtrent uw uitgavenpatroon, en daardoor kan de belastingambtenaar zich. een oordeel vormen over de geloofwaardigheid van uw aangifte.

Natuurlijk worden dergelijke zaken niet open behandeld. De voorbereiding gaat in het grootste geheim. Waarom eigenlijk? Omdat het zo goed is?

Overigens werd enkele dagen later door prof. M.J.A. van Mourik een geruststellend artikel geschreven. De fiscus komt niet, want dat begint op huisvredebreuk te lijken. Wees dus maar niet bang!

Onze lezers zullen al lang begrepen hebben dat dat geen geruststelling is. Huisvredebreuk of niet, ze komen. Wij kennen gevallen waarin o.a. aan de huisvrouw gevraagd werd wanneer en waar ze dat schemerlampje had gekocht! U moet zich echt op het ergste voorbereiden wat dat betreft. Iemand zonder principes kent geen grenzen. En de overheid heeft geen principes.

Voor ons allen is het belangrijk dat wij duidelijk begrijpen wat de principes zijn waarop onze menselijke verhoudingen gebaseerd zijn. Bij het regelen van deze onderlinge verhoudingen kunnen we slechts kiezen tussen twee uitgangspunten. We kunnen een maatschappijvorm kiezen die gebaseerd is op dwang, of een maatschappij die gebaseerd wordt op Vrijheid. Praktisch alle staatsvormen zijn gebaseerd op dwang. Iedereen wordt gedwongen van alles te doen, en verboden om allerlei andere dingen te doen. Alleen het Libertarisme heeft als uitgangspunt dat wij met elkaar zullen omgaan op basis van vrijwilligheid. Geen mens (of groep van mensen) mag geweld, dwang of fraude beginnen togen een ander mens (of tegen een groep van mensen)!

Voor velen klinkt dat als een utopie. Degenen die echter echt de moeite nemen om dit eens objectief en serieus te bekijken, zullen tot verrassende ontdekkingen komen. Zij zullen het mooie van de mens als rationeel wezen weer ontdekken. Natuurlijk zult u daar enige moeite voor moeten doen, maar het zal een zeer waardevolle ervaring voor uw leven worden.

Door de Vrijbrief willen wij deze gedachten duidelijk maken, en verder verbreiden. Want uiteindelijk willen we naar een maatschappij waarin we weer vrij kunnen ademhalen en waarin we niet bevreesd hoeven te zijn voor wat we nu weer moeten of nu weer niet mogen. Het Libertarisme wil werken aan die vrije maatschappij. Doet u mee?