Trouwe lezers van deze rubriek zullen zich herinneren dat hier in maart 1979 stond: “U kunt al een Kruger Rand voor ƒ 800 kopen.”

Nu kost het ding al zo’n ƒ 1400 of Bfr. 20.000. Dit is toch al weer een grote uitgave voor één munt. Als u gouden munten voor kleinere bedragen wilt kopen, dan raad ik u aan:

a. Panamex muntjes. Panamex is een firma die vooral nog in de V.S. 2, 5, 10 en 25 grams gouden muntjes verkoopt. Deze muntjes zijn puur goud (99,9) en er zit relatief weinig kommissie op. Informatie hierover kunt u bij het secretariaat van de Vrijbrief krijgen.

b. Munten van nominaal l of 2 Rand. Het goudgehalte daarvan komt ongeveer overeen met dat van de Kruger Rand, alleen zijn de hoeveelheden goud veel lager. De munt van 2 Rand kost ongeveer Bfr. 5250 of ƒ 350, De munt van l Rand kost ongeveer Bfr. 2500 of ƒ 170. Koopt u deze munten dan wel in België, want dat scheelt u 4% B.T.W.

c. Als u het geen bezwaar vindt dat u niet zeker weet of u het goud inderdaad echt bezit, kunt u via de Nederlandse banken een goud of zilverrekening openen. U betaalt dan een bepaald bedrag, wat dan de volgende dag in de daarmee overeenkomende hoeveelheid goud of zilver omgezet wordt. Dit kan door de bank voor u in Zwitserland geregeld worden, zodat het u ook de B.T.W. scheelt (op bbaartjes goud in Nederland 4%, in België 18%). Leest u wel goed de voorwaarden die voor zo’n goudrekening gelden; soms hoeft de bank zich namelijk niet te verplichten het goud inderdaad voor u opzij te leggen, of wordt het u onmogelijk gemaakt om aflevering te vragen.

Met uitzondering van punt b, geldt het bovenstaande ook voor zilver. Zoals al vaker hier betoogd, verwacht ik procentueel meer prijsstijging van het zilver dan van het goud. Als u getallen wilt van mijn verwachtingen: goud dit jaar $ 912 per ounce (nu 641), zilver $ 63 per ounce (nu 36). Vorige maand werd u hier verteld dat $ 630 een goed niveau was om te kopen plus of min $ 30. Dit geldt nog steeds!

Obligaties: werden deze tot voor kort als veilige beleggingen beschouwd, nu is wel gebleken dat het geen echte veilige papieren zijn. Er is in deze rubriek herhaaldelijk tegen gewaarschuwd, en terecht toen o.a. bleek dat afgelopen maand veel obligaties in één dag 4% minder waard werden. Dit had te maken met de hogere rente, die op haar beurt weer ontstaat doordat de overheid inflatie veroorzaakt. Als u dan toch obligaties wilt hebben, ondanks alles (ze zullen dit jaar nog meer in waarde dalen), probeer dan een aantal obligaties van Sunshine Mining Company te pakken te krijgen. Dit zijn Amerikaanse obligaties die gedekt zijn door zilver. In feite is dit dus een manier om rente op zilver te krijgen. Als u dit leest, zijn deze obligaties net uitgekomen, dus ik kan u niet die cijfers geven van rente en hoeveelheid zilver, aangezien dit nog niet vastgesteld was toen dit artikel werd geschreven. Sunshine is nummer 6 in de Amerikaanse zilverproduktie en heeft de grootste zilvermijn in de V.S.

Hoewel ik niet zoveel verwacht van de koperprijs (deze zal echter hoog blijven gezien de inflatie, maar in 1980 niet veel hoger dan $ 1.20 per pound), lijkt het me toch raadzaam om gewoon al uw koperen munten vast te houden. Vooral dus Nederlandse oenten, waar in ieder geval ter waarde van l cent koper en tin in zit en waarvan de aanmaakkosten 2 cent per munt’je zijn.

Dus verliezen kunt u er niet aan, eerder kunt u over 5 jaar het 10-voudige van uw centjes verwachten.