Toen ik in 1997 mijn boek ’Tegen de islamisering van onze cultuur. Nederlandse identiteit als fundament’ publiceerde rees er een storm van kritiek op vanuit ’weldenkend’ Nederland. Pek en veren waren mijn deel. Ik werd achtereenvolgens beschuldigd van (aanzetten tot) rassenhaat, vreemdelingenhaat (de deftigen onder ons noemen dat xenofobie) en Marcel van Dam schrok er bij de VARA niet voor terug mij een minderwaardig mens (in het Duits is dat ’ein Untenmensch’, zo werden de joden door Hitler en trawanten betiteld) te noemen en een vergelijking te trekken met Eichmann, de bureaumoordenaar van 6 miljoen joden.

In mijn boek komt niets van dit alles voor. Vreemdelingenhaat is mij vreemd en de islam is een godsdienst en cultuur die niet aan een ras is gebonden. Er zijn witte islamieten, bruine, gele en zwarte islamieten, van alles wat, zal ik maar zeggen. Hetzelfde valt overigens op te merken over de christenen, rooms katholieken en joden. Met ras heeft het dus niets van doen, met cultuur en godsdienst des te meer. In mijn boek betoog ik dat de islam – waarbij ik slechts een gradueel onderscheid maak tussen liberale versies van de islam en de fundamentalistische varianten daarvan – op hoofdlijnen daar waar het onze kernnormen en kernwaarden betreft, vijandig staat tegenover de moderniteit: d.w.z. vijandig staat tegenover de cultuur van het vrije en economische ontwikkelde westen.

De scheiding van Kerk en Staat wordt door hen niet geaccepteerd. Men wenst een staat, die handelt vanuit het islamitische recht. Consequentie daarvan is dat andersdenkenden en andersvoelenden zich in het publieke domein hebben te onderwerpen aan het islamitische recht. Bij ons is het de volksvertegenwoordiging die wetten stelt en aanneemt, met respect voor de scheiding van Kerk en Staat en dat doet op basis van periodiek te houden verkiezingen. In onze grondwet is zelfs het respect voor minderheden opgenomen en is hun vrijheid van bewegen en denken en zich publiekelijk te uiten wettelijk vastgelegd. In vrijwel alle islamitische landen hebben minderheden het op zijn best moeilijk.

In een zogenaamd liberaal islamitisch land als bijvoorbeeld Egypte zijn onlangs nog 52 homosexuelen zonder vorm van proces opgesloten, terwijl homosexualiteit in Egypte niet bij wet verboden is, op grond van de beschuldiging dat zij lid zouden zijn van een de staat ondermijnende sekte. De heren zijn notabene opgepakt op een partyschip, dat al jarenlang met hetzelfde doel op de vrije zaterdag uitvoer: namelijk het organiseren van gezelligheid voor homosexuelen en de mogelijkheid om contacten te leggen.

In ons land zou zoiets ondenkbaar zijn, in Egypte kraait daar geen haan naar. Meer in het algemeen wordt in de meeste islamitische landen de vrijheid van meningsuiting en godsdienstige en maatschappelijke overtuiging met voeten getreden.

Mannen en vrouwen zijn in hun samenlevingen absoluut niet gelijkwaardig. De vrouw heeft zich te schikken naar de man en de door mannen beheerste instituties en zij wordt zoveel mogelijk geweerd uit het publieke domein. Voor zover zij daar mag komen is het tenminste met hoofddoek, doch vaker in gewaden. Een mooi jurkje met blote schouders is er niet bij, flirten met mannen is al helemaal uit den boze en veelal worden de vrouwen strikt gescheiden van de mannen. Er mocht eens wat gebeuren!

Voorts is daar eerder sprake van collectieve verantwoordelijkheid, dan zoals bij ons van in eerste instantie persoonlijk een individuele verantwoordelijkheid. De familie, de groep, de stam zijn de basiselementen en niet het individu.

Tenslotte het gevaarlijkste element, die vreselijke ayatolla’s menen precies te weten wanneer en hoe men het koninkrijk der hemelen verwerft, met als bizar hoogtepunt het verwerven van het martelaarschap door hun aanbevelingen, met inzet van eigen leven, voor een heilige oorlog tegen alles wat er anders over denkt op te volgen.

Het is met Salam Rushdi begonnen die door Konijntje werd getroffen met een fatwa, een doodvonnis, omdat deze een hem onwelgevallig boek had geschreven over de islam, en het is, voor zover wij weten, geëindigd met vliegtuigen die zich boren in het WTC te New York en het Pentagon te Washington.

Waar het nu op aankomt is dit klip en klaar te onderkennen en de koude oorlog, dus niet de hete oorlog, te verklaren aan de islam als een onze cultuur en samenlevingen vijandige ideologie. Wij willen geen politiestaten maken van onze samenlevingen, dus komt het aan op het weerbaar maken van onze bevolkingen. Niet door het organiseren van heksenjachten, maar door het ideologische debat met de islam in al zijn gradaties aan te gaan en hen duidelijk te maken waarvoor wij staan en wat wij van hen perse niet willen.

Dus niets verbieden, onze cultuur strijdt met open vizier. Ze mogen mij wat mij betreft vanwege mijn homosexualiteit in de volle openbaarheid minder dan een varken noemen, maar ik dien ze wel stevig van repliek, daar heb ik echt geen officier van justitie voor nodig.

Maar we moeten wel weten, wel weten wat er gepreekt en gezegd wordt in al die moskeeën in ons land, wel weten wat er onderwezen wordt op de islamitische scholen en de islamitische universiteit, zoals we ook moeten eisen dat ook op deze onderwijsinstellingen de Nederlandse cultuur en de vaderlandse geschiedenis wordt onderwezen.

En voorts kunnen de burgers heel veel doen door waakzaam te zijn, die piloten waren tenslotte opgeleid in de VS zelf. Als vliegtuiginstructeur heb je dan even niet goed naar jouw intuïtie geluisterd, want ook voor terroristen geldt: de waarheid schreeuwt zich van den daken.

Kortom de bevoking moet weer weten wat Nederlandse identiteit is, want dat is tenslotte ons fundament. Op die manier weten we weer waar we voor staan en zijn we alert op alles dat dit bedreigt. Dus niet alleen de BVD en de politie in hoogste staat van paraatheid, maar ook wij gewone burgers.

Met elkaar zullen wij dit gevaar afwenden en ondertussen keihard werken aan de integratie van onze islamitische medeburgers en bovenal aan de emancipatie van al die islamitische vrouwen in die achterstandswijken die ons land ’rijk’ zijn. Vergist u niet: de emancipatie van de islamitische vrouwen trekt letterlijk de lont uit dit wereldomspannende kruitvat. Mannen kunnen niks zonder vrouwen en zo is het maar net!

5 REACTIES

 1. Ik wil toch even zeggen dat je de islam niet over 1 kam moet scheren. De basisgedachte van de islam is dat er maar 1 is die alles overziet en de mensen na hun dood zal belonen of bestraffen voor hun daden op aarde. 1 die het beste voor ons allen voor heeft. 1 die in de basis alles beter weet dan ons…

  Ik heb het over Allah, hij ziet alles wat je doet en zal je belonen of bestraffen voor wat je gedaan hebt. Adam en Eva zijn samen geschapen om ons voort te brengen. Als man die op een vrouw valt en vrouw die op een man valt. Als jij homo bent zul je na je aardse leven vanzelf erachter komen dat dat een verkeerde beslissing is geweest. Een man dient een vrouw lief te hebben en niet een andere man.

  Ik adviseer je om je toch eerst meer te verdiepen in de islam alvorens je je oordeel velt. Het is namelijk allemaal gebasseerd op openheid, eerlijkheid, en vriendelijkheid tegenover elkaar en met name tegenover Allah. Hij is degene die alles ziet wat wij hier op aarde doen, Hij is diegene die ons, en alles om ons heen heeft geschapen!

  De mens is niet in staat om zelf een dusdanig perfecte leefomgeving te creeëren als dat Allah dat gedaan heeft. Anders hadden we allang met grote getalen naar mars geëmigreerd omdat daar meer ruimte is als hier op aarde. Omdat wij geen leefbare omgeving kunnen creeëren die alles bevat wat een levend wezen nodig heeft.

  Allah weet het beter

  ikbenhier [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Thijs [2]:

  Haha, reactie op een bericht uit 2002..

  Wil jullie niet allemaal over één kam scheren, maar vindt jou toch behoorlijk @chterlijk..

  Je moest eens weten hoeveel homo’s er lopen te werken, zodat jij je uitkering en kinderbijslag elke maand weer kan ophalen met je patserige BMW..

  “Het is namelijk allemaal gebasseerd op openheid, eerlijkheid, en vriendelijkheid tegenover elkaar”

  Probeer dat de familie van Theo maar te vertellen, of al die andere slachtoffers (9/11) van jouw @chterlijke geloof..

  Thijs of Achmed, God of Allah, het zijn allemaal verzinsels om kortzichtige, niet in staat zijn om voor zichzelf denkende figuren zoals jou, enige houvast te bieden..

  Denk dat behalve Allah, er nog wel veel meer zijn die het beter weten dan jij..

 3. Ten eerste wil ik eerst graag bewijs hebben wat wordt verstaan onder islamisering en waar dat van toepassing blijkt te zijn. Het lijkt erop dat polarisering het debat nog de gewenste situatie niet ten goede komt.

  Te veel dogmatiek zowel het artikel uit 2002 als de reactie van Thijs. Maar goed discussies over godsdienst blijven zelden verstoken van dogmatiek. Ik blijf altijd de moed bewonderen van de mensen die het telkens maar weer proberen.

 4. Schrijft de Koran geweld tegen ongelovigen voor?
  Er wordt wel eens gezegd dat sommige verzen in de Koran aanzetten tot geweld. Is dat zo?
  Wel, bekijken we eerst even het Oude Testament, een Heilig Boek van onder meer de Joden.
  “Dood nu alle jongens en alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad. Alleen de jonge meisjes mogen blijven leven.” (Numeri 31:17-18)
  “Wanneer u de stad waartegen u gaat vechten nadert, stuur dan eerst boodschappers vooruit om de inwoners vrede aan te bieden. Als zij dat aanbod aannemen en de stadspoorten voor u openen, zullen alle inwoners uw dienaren worden en u belasting betalen. Maar als zij de vrede weigeren, moet u de stad belegeren. Als de HERE, uw God, de stad aan u heeft gegeven, dood dan iedere mannelijke inwoner; de vrouwen, kinderen, het vee en de buit mag u voor uzelf houden. Deze aanwijzingen gelden alleen voor steden in het buitenland, niet voor de steden die in het beloofde land liggen. Want in die steden mag u niemand sparen; vernietig alle leven. U moet de Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten volledig vernietigen. Dit is het gebod van de HERE, uw God. Dit gebod moet voorkomen dat deze volken u verleiden tot het aanbidden van hun afgoden en het meedoen aan hun gruwelijke gebruiken. (Deuteronomium 20:10-18)

  En kijken we even naar het Nieuwe Testament, een Heilig Boek van de Christenen:
  “Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter.” (Matheus 10:34-35).
  “Wie veel heeft, krijgt er meer bij. Wie weinig heeft, raakt ook dat beetje nog kwijt. En breng nu mijn vijanden, die in opstand zijn gekomen, hier en dood hen voor mijn ogen!” (Lukas 19:26-27)
  Moeten we nu besluiten dat de Heilige Boeken van de Joden en van de Christenen aanzetten tot geweld tegen en moord van aanhangers van een ander geloof? Nee toch!
  Voor een tolerante, saamhorige, vredelievende wereld waarin iedereen als ware broeders met elkaar omgaan !!!
  Het punt dat hier naar voor komt, is dat men door het los citeren van verzen, een totaal verkeerd beeld kan krijgen.
  Hetzelfde zou gebeuren wanneer men een Westers Burgerlijk Wetboek ter hand neemt, waar men men kan lezen dat “doden niet bestraft wordt”. Moeten we daaruit besluiten dat het seculiere Westen moord aanmoedigt? Iedereen zal dit als onzin bestempelen, omdat men weet dat het hier om een uitzonderingsregel gaat, die met name enkel van toepassing is in het geval van wettelijke zelfverdediging. Door een verkeerde interpretatie, kan men uitzonderingsgevallen tot algemene regels verheffen en omgekeerd, waardoor men dus een beeld krijgt dat volkomen tegengesteld is aan hoe de zaken werkelijk in elkaar steken.
  Wanneer men de Bijbel of de Koran leest, is dat niet anders: het theologisch model bestaat uit een reeks kernregels waarop al de rest verankerd zit. Deze kerngedachten worden dan uitgediept en verfijnd, beperkt, enz. in andere verzen. Het citeren van een vers, of van reeksen verzen die iets gelijkaardig lijken te zeggen, is nietszeggend. Men moet een vers plaatsen in het totale model dat een geheel is van grondregels, verfijningen, uitzonderingen, en verfijningen daarvan. Alleen dan wordt duidelijk of men te maken heeft met een algemene regel, dan wel met een uitzondering gebonden aan plaats, tijd, en bepaalde voorwaarden.
  De Islam moedigt geen geweld aan. De Islam is integendeel een model waarin vrede centraal staat, innerlijke vrede en vrede in de samenlevening.
  Geleerde worden in de Koran (openbaringen aan Mohammed) en Sunnah (leven en uitspraken van Mohammed), is voor Muslims zelf een specialisatie die vele jaren van hogere opleiding vergt. Zoals het ook bij ons vele jaren hogere studies vraagt om bijvoorbeeld jurist en theoloog te worden. Het is niet omdat men een wetboek in de kast staan heeft, dat men jurist is, of omdat men een atlas doorgenomen heeft dat men aardrijkskundige is. Het is ook niet omdat men een Koran of een collectie Hadith (uitspraken van Mohammed) in huis heeft, dat men Islamitisch theoloog is. De Koran stelt dat wanneer men iets niet weet, men het moet vragen aan diegenen die het wel weten. Muslims die zich in hun dagelijks leven willen laten leiden door de Koran en de Sunnah hebben dan ook de gewoonte een geleerde te vragen wat de Islam voorschrijft in deze of gene situatie in hun dagelijks leven of over om het even welk onderwerp. Het antwoord daarop is een fatwa.
  Sommige leiders van Islamitische splintergroepen misbruiken het vertrouwen dat hun volgelingen in hen stellen, en spiegelen hen een Koraninterpretatie voor die tegenstrijdig is met de Islam, maar die hun eigen politieke doeleinden kan dienen. Het zijn dus niet alleen sommige niet-Muslims die de zaken verkeerd voorstellen en die beweren dat de Islam geweld aanmoedigt. Dergelijke splintergroepen rukken soms verzen uit hun context om zo hun volgelingen aan te zetten tot geweld of geweld goed te praten. Dit fenomeneen is evenwel niet typisch voor de Islam. Ook in andere godsdiensten en in niet-godsdienstige seculiere modellen, komen splintergroepen voor die haat prediken. Het is belangrijk zich voor ogen te blijven houden, dat dergelijke splintergroepen door het model zelf niet aanvaard worden en dus helemaal niet representatief zijn voor het model, in tegendeel, ze zijn er de tegenstelling van. Een vergelijking om dit te verduidelijken: een dief in het Westen, overtreedt de Wet. De daden van de dief halen misschien de pers, maar zijn daden zijn niet de algemene leer van het Westen, in tegendeel, zijn daden overtreden het model van het Westen, ze zijn er tegenstrijdig aan. In de Islam is dat ook zo. De Islam verkondigt vrede, heeft een multi-cultureel maatschappijmodel en verwerpt geweld. Maar die stille vreedzame meerderheid van een miljard Muslims, haalt de pers niet, net zoals de miljarden niet-stelende mensen ook het nieuws niet halen omdat ze niet stelen- het is de dief, die wel steelt die het nieuws haalt. Zo ook kunnen haatvolle uitspraken van de leider van een obscure splintergroep met een paar duizend leden wereldnieuws worden. Het is belangrijk zich voor ogen te blijven houden, dat de zulke groeperingen – net zoals de dief in het Westen – niet representatief zijn voor de Islam, maar er juist haaks tegenover staan.

Comments are closed.