Ongeveer een week geleden ruziede ik op de televisie met de Staatssecretaris van VROM, Pieter van Geel, die verantwoordelijk is voor milieu en klimaat. Met verwijzing naar een rapport dat vorige maand door het Europese Milieuagentschap werd gepubliceerd, stelde ik dat bijna alle 15 EU landen achter lagen op schema wat betreft hun CO2-emissies. Van Geel antwoordde dat ik me vergiste: hij was er zeker van dat de doelstellingen gehaald zouden worden. Voorts stelde ik dat Kyoto dood was, omdat Rusland het niet zou ratificeren. Daardoor zijn er te weinig landen om het verdrag in werking te doen treden. Hij repliceerde dat ik opnieuw fout zat. Hij was er zeker van dat Rusland uiteindelijk zou toetreden. Ten slotte zei ik dat als Europa als enige partij het Kyoto-verdrag zou naleven, dit haar concurrentiepositie sterk zou aantasten. Opnieuw corrigeerde Staatssecretaris Van Geel mij en wees hij erop dat deze kwestie momenteel binnen de WTO aan de orde was.

Grappig! Minder dan één week later, op 16 december, meldde de Moscow Times dat Europa het zinkende Kyoto-schip verlaat omdat, zoals EU commissaris Loyola de Palacio tegen nationale energieministers in Brussel zei, het ‘zelfmoord’ zou zijn als het EU pact van 15 landen het Kyoto-protocol zou implementeren indien Rusland, waarvan de steun beslissend is voor de inwerkingtreding van het Pact, dat niet zou doen. ‘De tijd is gekomen om de realiteit onder ogen te zien’, zei De Palacio. ‘We kunnen niet volhouden dat alles volgens plan verloopt als dat niet het geval is.’ Na de opmerkingen van De Palacio, gaven ook de EU- ministers uitdrukking aan hun bezorgdheid. Als Europa in haar eentje, zonder haar belangrijkste handelspartners, verder zou gaan, zou dit ernstige consequenties hebben voor de Europese economie. ‘We zouden ons concurrentievermogen grote schade toebrengen als alleen Europese bedrijven zich aan Kyoto moeten houden’, zei Antonio Marzano, de minister van industrie van Italië.

Deze opmerkingen vormen een schril contrast met de officiële positie van Europa. Vorige week nog zei EU commissaris van Milieu, Margot Wallström, op een VN-conferentie dat Europa een leidende rol zou blijven spelen in de bestrijding van klimaatverandering.

Zou het te vergezocht zijn om te veronderstellen dat er zeer spoedig één thema van de lijst van wederzijdse Transatlantische grieven kan worden afgevoerd en dat Europa, uiteindelijk, dankbaar zal zijn voor het gezond verstand dat de VS en Rusland met betrekking tot Kyoto hebben laten prevaleren?

Eind goed al goed.

Vertaling door MJ.

De oorspronkelijke Engelse versie van dit artikel verscheen op de website van TechCentralstation.