Tagarchief: Hans Labohm

Misleidende klimaatvoorlichting

Door Hans Labohm op 27 januari 2007 om 1:47 pm | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Was er in de vorige rapporten van het IPCC nog sprake van een bandbreedte van 1.4 – 5.8 0Celsius, nu is die teruggebracht tot 2 – 4,5 0Celsius. Datzelfde geldt voor de zeespiegelstijging. In het vorige rapport werd nog een bandbreedte van 9 – 88 cm. voor deze eeuw genoemd. Maar ook hier is het maximum verlaagd. De thans genoemde bandbreedte bedraagt 14 – 43 cm. Rijkswaterstaat heeft inmiddels laten weten hiervan niet wakker te liggen. Lees verder »

Een realistisch klimaatbeleid?

Door Hans Labohm op 05 november 2006 om 3:57 pm | 21 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het is voor het eerst dat een officieel orgaan, en nog wel één van de belangrijkste adviesorganen van de regering, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), kritiek levert op het Nederlandse klimaatbeleid in een nieuw rapport, getiteld: ‘Klimaatstrategie – tussen ambitie en realisme.’ De Raad doet dat nochtans zonder de menselijke broeikashypothese – waarover in de wetenschappelijke wereld een heftige scholenstrijd woedt – ter discussie te stellen. Maar los daarvan, bevat het rapport, naast enkele missers, vele verstandige aanbevelingen en een schat aan waardevolle informatie. Nu maar hopen dat deze ook in het beleid tot uitdrukking komen. Lees verder »

Hockeystick nu definitief geknakt

Door Hans Labohm op 26 juni 2006 om 10:51 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Onder de alarmerende kop, ‘Aarde in 400 jaar niet zo warm’, maakte het ANP melding van het resultaat het onderzoek van een panel van de Amerikaanse National Academy of Science (NAS) van de zogenoemde hockeystick-curve. Dit is de reconstructie van het temperatuurverloop over de laatste duizend jaar, die werd vervaardigd door Mann, Bradley en Hughes (MBH). Deze titel was overgenomen van een bericht van Fox News in de VS. De suggestie die daarin ligt besloten is dat we de verkeerde kant opgaan. Maar deze vlag dekt niet de lading van het rapport. Lees verder »

KNMI-klimaatscenario’s: bevestiging van meer kommer en kwel?

Door Hans Labohm op 03 juni 2006 om 12:00 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Eind mei 2006. Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten koud en loeit te wind om het huis. Takken waaien van de bomen en vlaggen trillen stijf aan hun masten. Het is misschien niet de juiste ambiance om geïnspireerd over de opwarming van de aarde te schrijven. Maar het is moeilijk om ‘nee’ te zeggen op het verzoek van Hub Jongen om commentaar te leveren op de recente scenario-exercitie van het KNMI. Vandaar dus. Lees verder »

Zinloze handel in CO2-emissierechten

Door Hans Labohm op 05 mei 2006 om 1:39 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De recente ‘crash’ van de markt voor CO2-emissierechten toont aan dat we hier met een heel bijzondere markt hebben te maken. Wat was het doel van die markt ook al weer? Een vermindering van de opwarming van de aarde op relatief goedkope, marktconforme wijze. Maar er zal nooit kunnen worden aangetoond dat dat doel is bereikt. Wat is dan nog de zin van die markt? Lees verder »

Andersglobalistische kommer en kwel

Door Hans Labohm op 06 maart 2006 om 5:35 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Een andere wereld is mogelijk als …’ Dat is de titel van de pas verschenen Nederlandse vertaling van het laatste boek van Susan George, een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigsters van de andersglobalisten. Lees verder »

Dreigt ‘Tipping Point’ voor het klimaat?

Door Hans Labohm op 20 februari 2006 om 10:30 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Op 7 februari verklaarde Tony Blair dat de wereld nog maar zeven jaar de tijd heeft om cruciale beslissingen te nemen ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Anders zou wel eens een ‘tipping point’ kunnen worden bereikt. Dit is de laatste en misschien meest dramatische in lange reeks van alarmerende uitspraken van vooraanstaande politici over de effecten van het antropogene (door de mens veroorzaakte) broeikaseffect. Lees verder »

Frankrijk in vrije val

Door Hans Labohm op 04 januari 2006 om 9:04 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In een vorig leven werkte ik in Frankrijk. Daar woonden we in een lieflijke vallei in een voorstadje van Parijs, dicht bij Versailles. Aangezien het een kleine gemeenschap was, kon de burgemeester nauwe contacten onderhouden met de burgers, hetgeen werd vergemakkelijkt door het feit dat hij tevens de plaatselijke huisarts was. Gedurende onze ontmoetingen hadden we het ook vaak over politiek. Lees verder »

Requiem voor Kyoto

Door Hans Labohm op 17 oktober 2005 om 1:03 am | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het aflopen van de eerste fase van het Kyoto-klimaatverdrag in 2012 betekent tevens het einde van dit verdrag, meent econoom Hans Labohm. Ontwikkelde landen als de VS en Australië, en opkomende landen als China, India en Brazilië deden al niet mee. Nu heeft ook Italië aangekondigd in 2012 te zullen uitstappen. Lees verder »

Economische stagnatie is geen raadsel

Door Hans Labohm op 19 september 2005 om 4:40 pm | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De goede bedoelingen die aan de constructie van het ‘speciale’ Europese sociaal-economische model ten grondslag lagen zijn boven elke twijfel verheven. Maar er hangt wel een prijskaartje aan in de vorm van permanente economische stagnatie. De vraag is hoelang we nog in staat zijn deze hoge prijs daarvoor te betalen. Lees verder »

Europees economisch reveil: wachten op Godot?

Door Hans Labohm op 05 juli 2005 om 6:00 am | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Europese integratie, waarvan de Europese Unie de meest zichtbare institutionele uitdrukking vormt, heeft diepe wortels. Zij kan worden gepercipieerd als een uiterst succesvol, ja zelfs grandioos project om eens en voor altijd af te rekenen met de ooit endemische interne machtsstrijd, die in West-Europa tot twee keer toe is geëscaleerd tot wereldoorlog. Dat is nu voltooid verleden tijd. Lees verder »

Amerikanen zijn slechtere, geen betere ondernemers

Door Hans Labohm op 23 januari 2005 om 6:39 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het Amerikaanse ondernemingsmodel, dat ook door vele bedrijven in Europa wordt toegepast, wordt steeds vaker bekritiseerd. In een nieuw boek, getiteld: ‘Onafhankelijkheid voor Europa – het einde van het Amerikaanse ondernemingsmodel’, richt Donald Kalff zijn pijlen op de Amerikaanse manier van bedrijfsvoering. Lees verder »

De wieg van de Europese Belastingrebellie: Estland

Door Hans Labohm op 01 november 2004 om 6:42 am | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Op een recente bijeenkomst van het ECOFIN in Nederland kwamen Europese ministers van financiën met elkaar in conflict over de Frans-Duitse voorstellen om de bedrijfsbelastingen van de EU te harmoniseren om te voorkomen dat leden met lage belastingen investeringen weglokken bij leden met hoge belastingen. Lees verder »

Laatste aflevering in de Kyoto Soap

Door Hans Labohm op 20 oktober 2004 om 7:42 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Ondanks krachtige oppositie van prominente wetenschappelijke en economische adviseurs heeft President Poetin besloten goedkeuring aan de Doema te vragen voor de ratificering van het Kyoto-verdrag. Lees verder »

Opnieuw op weg naar de slavernij?

Door Hans Labohm op 08 september 2004 om 8:51 am | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De planeconomie die deel uitmaakte van het socialisme, beloofde niet alleen efficiënter te zijn dan het kapitalisme, maar het socialisme – met zijn nadruk op sociale rechtvaardigheid – zou ook een eerlijker resultaat opleveren. Lees verder »

‘De dag na morgen’ duurt nog wel even

Door Hans Labohm op 20 juli 2004 om 2:40 pm | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In de pas uitgekomen Hollywood-film, The Day after Tomorrow, wordt New York overspoeld door een reuzegolf onmiddellijk gevolgd door een nieuwe ijstijd. En dat allemaal omdat het klimaat ernstig is verstoord door snelle opwarming van de aarde. Lees verder »