Het boek Malleus Maleficarum, beter bekend als de Heksenhamer, heeft vanaf de vijftiende eeuw tienduizenden vrouwen het leven gekost. Heksen werden levend verbrand door de fanatieke inquisitie op basis van allerlei interpretaties van religieuze teksten. De daders waren uitsluitend mannen die zich bedreigd voelden in hun machtspositie. Eén van de zaken waaraan men heksen volgens de inquisiteurs kon herkennen was dat ze openbaar maakten wat anderen verborgen hielden. Dat alleen was reeds een reden om ze op de brandstapel te zetten. Het lijkt om diezelfde reden dat men nu in Nederland Ayaan Hirsi Ali, de vrouw die de problematiek van de onderdrukking van de moslimvrouwen op de politieke agenda plaatste, monddood maakt. Meer nog, de vrouw die beter Nederlands spreekt dan menige autochtoon, die pal staat voor de westerse liberale waarden als vrijheid en gelijkwaardigheid, die opkomt voor de emancipatie van elke mens en daarmee méér dan wie ook in de voetsporen trad van de voormalige politici die van Nederland een gidsland maakten, wordt nu zowat letterlijk het land uitgewezen, uitgespuwd en belasterd.

Nederland was na de moorden op Pim Fortuyn en Theo Van Gogh reeds zijn onschuld kwijt. Op het lichaam van zijn slachtoffer liet de moordenaar van Van Gogh, Mohammed B., een duidelijke boodschap achter ten aanzien van zijn eigenlijke doelwit. ‘Ik weet zeker dat jij, O Hirshi Ali, ten onder gaat’. Hij krijgt nu deels gelijk en daar staan sommige politici van Groen Links en PVDA tot VVD en Groep Nawijn bij te juichen. Zij steken zich nu weg achter de zielige regeltjes die bepalen dat Ayaan Hirsi Ali omwille van een leugen bij haar asielaanvraag – die ze al 4 jaar geleden openlijk toegaf – zou moeten opstappen. Een absurde zaak want de essentie van haar vlucht blijft. pal overeind: was ze niet ontsnapt aan de greep van haar clan dan leefde ze momenteel in onvrijheid, zonder uitzicht om haar onmiskenbare talenten te ontwikkelen, zonder kans op een beter bestaan, zonder mogelijkheid om een bijdrage te leveren tot een meer vrije wereld. In plaats van trots te zijn op haar enorme inzet als lid van de Tweede Kamer en dit op gevaar voor haar eigen leven, steekt men haar nu een mes in de rug en wenst men haar terug naar het land dat ze ontvluchtte.

Het afnemen van haar Nederlanderschap is een pure schande en toont Nederland op zijn smalst. Een klein landje zowel geografisch als mentaal. Niet in staat om de grenzen van haar eigen mediocriteit te overstijgen. Vroeger stond het land in de frontlinie voor individuele vrijheid en emancipatie. Ooit ging het voorop in de tweede feministische golf, de seksuele bevrijding van de vrouw, de strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika en voor de rechten voor homoseksuelen. Nu verstoten ze de vrouw die zo nadrukkelijk strijd voert tegen allerhande misstanden zoals de verplichting voor moslimvrouwen om zich te sluieren, de gedwongen huwelijken, de genitale verminkingen, de verstotingen en de eremoorden die in naam van culturele gewoontes en religieuze bepalingen door mannen worden opgelegd en uitgevoerd. Hiermee liquideren ze een van de belangrijkste voorvechters van vrouwenrechten in de wereld.

Dat haar het Nederlanderschap wordt ontnomen, demonstreert de kleinzieligheid van de Nederlandse politiek. In haar strijd is zij immers niet alleen een Nederlandse geweest, net zomin als ze alleen een Somalische was. Ayaan Hirsi Ali behoeft geen exclusief nationale identiteit. Zij is een wereldburger in de beste traditie van Kants ideaal. Zij begrijpt, beter dan veel Nederlandse politici, hoe gevaarlijk het begrip collectieve identiteit is. Net als de grote Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa beseft ze dat achter elk pleidooi voor identiteit van een groep een complot tegen de individuele vrijheid bestaat. Collectieve identiteit is een vals begrip en zorgt voor ontmenselijking. Het vernedert de mens tot een mechanisch rader in een groter wiel. Het staat haaks op de liberale waarden van vrijheid en zelfbeschikking. Ayaan Hirsi Ali begrijpt dit, de calvinistische Hollanders niet.

Maandagavond verklaarde de vroegere LPF-minister Nawijn op Nederland 3 trots dat hij gelijk had gekregen. Hij had immers geëist dat Ayaan Hirsi Ali haar Nederlanderschap werd afgenomen en zo zal geschieden. Nawijn, maar ook tal van VVD-ers, gedragen zich als hedendaagse Salieri’s. Mediocre mensen die jaloers zijn op de talenten van een collega, en dan nog een vrouw. Ayaan Hirsi Ali is de Mozart van de hedendaagse politiek. Zij speelt in een hogere klasse en voor een zaak van veel groter belang. Binnen enkele jaren spreekt niemand meer over Nawijn en consoorten, maar Ayaan Hirsi Ali zal in de toekomst voortleven als de moderne Pamina. Wie denkt zoals Wiegel dat we haar niet meer zullen horen vergist zich. En het neoconservatieve American Enterprise Intitute zal zich nog een aap schrikken van haar liberale en ronduit progressieve standpunten voor de emancipatie van moslimvrouwen en de rechten van homoseksuelen.

Nog één troost, haar wereldburgerschap kan niemand haar ontnemen. Tenzij iemand in naam van God of Allah alsnog toeslaat. Dan mogen de Nederlandse bewindslui collectief voor de spiegel gaan staan.

Dit artikel verscheen eerder op: liberales.gif

Liberales verstuurt wekelijks een gratis nieuwsbrief met interviews, essays en boekbesprekingen. Inschrijven kan op www.liberales.be.