Tagarchief: Dirk Verhofstadt

Heideggers kinderen – Richard Wolin

Door Dirk Verhofstadt op 20 januari 2013 om 8:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

HeideggeHeidegger stond model voor een groot aantal rechtse intellectuelen die vonden dat liberalisme en democratie in essentie on-Duits waren en dat Duitsland een nationaal-autoritaire oplossing nodig had. Lees verder »

De Poort – François Bizot

Door Dirk Verhofstadt op 15 januari 2013 om 8:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

CPKOp 17 april 1975 juichten de Westerse linkse intellectuelen toen de maoïstische Rode Khmer de macht grepen in Cambodja. Na de Sovjet-Unie, China, Noord-Korea en Vietnam zette ook het Cambodjaanse volk de stap naar het ‘communistische paradijs’. Tal van Westerse dagbladen publiceerden artikels over deze ‘bevrijdingbeweging’. In 1976 verscheen bij de uitgeverij van de communistische partij in Frankrijk het boek met de veelzeggende titel Phnom Penh Liberé: Cambodge de l’autre sourire van Jerome en Joycelin Steinbach. Lees verder »

Ayaan Hirsi Ali op de brandstapel

Door Dirk Verhofstadt op 19 mei 2006 om 3:50 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Ayaan Hirsi Ali is de Mozart van de hedendaagse politiek. Zij speelt in een hogere klasse en voor een zaak van veel groter belang. Binnen enkele jaren spreekt niemand meer over Nawijn en consoorten, maar Ayaan Hirsi Ali zal in de toekomst voortleven als de moderne Pamina. Lees verder »

De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali – René Marres

Door Dirk Verhofstadt op 05 mei 2006 om 3:47 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Wat Mak en andere linkse woordvoeders weigeren te erkennen is het gevaar dat uitgaat van de radicale moslims waarvoor Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali waarschuw(d)en. Nochtans is dat gevaar enorm. Dat blijkt opnieuw naar aanleiding van de publicatie van enkele cartoons in Deense en andere westerse publicaties en de gewelddadige reactie ertegen in de islamwereld. Lees verder »

‘Verlichtingsfundamentalisme? – Herman Philipse

Door Dirk Verhofstadt op 08 november 2005 om 8:58 pm | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het geloof in een absolute en universeel geldende waarheid is de bron van elk fundamentalisme en vormt een gevaar voor het vreedzaam samenleven tussen mensen van uiteenlopende culturen. De aanname van God als een oneindig goed, alwetend en almachtig wezen biedt fundamentalisten de morele penitentie voor gruweldaden. Lees verder »

Brieven aan Ayaan Hirsi Ali – Diverse auteurs

Door Dirk Verhofstadt op 10 mei 2005 om 6:14 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Na de moord op Theo Van Gogh verdween Ayaan Hirsi Ali enkele maanden in de anonimiteit. De moordenaar had op het lichaam van de Nederlandse cineast immers een boodschap nagelaten met een ondubbelzinnige doodsbedreiging aan onder meer de liberale politica. Lees verder »

De eeuw van Sartre – Bernard-Henri Lévy

Door Dirk Verhofstadt op 04 april 2005 om 6:18 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Jean-Paul Sartre was als een staatshoofd zonder grondgebied die overal ter wereld werd uitgenodigd als het mondiale geweten. Hij was de wereldwijde morele autoriteit en hij was zich daar, net als zijn levensgezellin Simone de Beauvoir, goed van bewust. Desondanks gebruikte hij dit gezag niet ten goede. Integendeel, hij misbruikte het. Lees verder »

Er is niks mis met consumentisme

Door Dirk Verhofstadt op 28 maart 2005 om 6:30 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De vrijheid van de mens is in de loop van de voorbije eeuwen gestaag gegroeid en het individualisme was daartoe de belangrijkste motor. Lees verder »

De wijsheid van liefde – Alain Finkielkraut

Door Dirk Verhofstadt op 24 maart 2005 om 6:30 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Ideologieën van links zowel als rechts hebben zich ontpopt als de ergste vijanden van de ethiek, omdat zij de zorg voor de Ander hebben misbruikt als denkmantel voor brute vormen van onderdrukking en machtsmisbruik. Lees verder »

De menigte, door Michael Hardt en Antonio Negri

Door Dirk Verhofstadt op 17 maart 2005 om 9:13 am | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In tegenstelling tot de vroegere leninistische gedachte over ‘de dictatuur van het proletariaat’ hebben Hardt en Negri het over ‘de menigte’ als het enige sociale subject dat in staat is de democratie, een regering van iedereen door iedereen, te verwezenlijken. Lees verder »

1968. Het jaar waarin alles anders werd – Mark Kurlansky

Door Dirk Verhofstadt op 14 maart 2005 om 6:58 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Mei ’68 betekende niet zozeer de hoogdagen van de ‘blinde’ en ‘dove’ Sartre die met zijn marxistisch gedachtegoed de vrije geesten bezoedelde. Het betekende iets fundamenteel anders, iets meer verhevens, iets tegengestelds. Het betekende juist de definitieve doorbraak van het individualisme doorheen alle geledingen van de maatschappij. Lees verder »

Een moslima ontsluiert – Naema Tahir

Door Dirk Verhofstadt op 13 maart 2005 om 6:30 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De maagdelijkheid van de moslima en de afwezigheid van openlijke homoseksualiteit zijn symbolen in de politieke strijd van conservatieve moslims tegen de ‘doorgeslagen’ vrijheden van de westerse maatschappij. Lees verder »

Een soldaat van de Taliban – Sebastian Ortiz

Door Dirk Verhofstadt op 08 februari 2005 om 6:59 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het doel is om elke individualiteit uit te wissen en de wil te sterken voor de islam. ‘Men zei hem dat elk afzonderlijk individu, elke ziel apart, elk lichaam apart, niets betekenen’, zo schrijft Ortiz, die hiermee de kern raakt van elke vorm van totalitarisme. Lees verder »

Het minste kwaad – Michael Ignatieff

Door Dirk Verhofstadt op 07 februari 2005 om 6:02 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De burgers verwachten van hun regering dat ze in geval van dreiging of gevaar snel en efficiënt zal optreden tegen diegenen die daarvoor verantwoordelijk en medeplichtig zijn. Maar binnen een democratie bestaan er ook grenzen aan de macht van de gemeenschap over het individu. Lees verder »