Onlangs werd een nieuw element ontdekt dat zwaarder is dan alle tot nu toe bekende elementen. Het element dat voorlopig Bureaucratium genoemd wordt bezit geen protonen of elektronen en heeft dus atoomgetal 0. Het bestaat uit 1 neutron, 75 vice – neutronen, 125 assistent – neutronen en 11 vice – assistent neutronen, hetgeen een atoommassa van 212 oplevert.

Omdat het geen elektronen bezit, is Bureaucratium inert, het reageert nergens mee. Toch is het chemisch wel gemakkelijk aan te tonen omdat elke andere reactie in zijn omgeving stagneert. Volgens de ontdekkers is een minuscule hoeveelheid Bureaucratium voldoende om een reactie die normaal gesproken in een seconde verloopt, vier dagen te laten duren. De levensduur van bureaucratium is ongeveer 3 jaar. In die tijd vervalt het niet, maar ondergaat het een reorganisatie waarbij assistent – neutronen, vice – neutronen en assistent – vice neutronen van plaats verwisselen. Het is bewezen dat de atoommassa na elke reorganisatie toeneemt.

Onderzoek heeft aangetoond dat Bureaucratium van nature in de atmosfeer aanwezig is. Het heeft de neiging zich op te hopen op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij gemeenten, overheidsinstellingen, grote bedrijven en universiteiten en het komt bij voorkeur voor in de nieuwste, de best aangeschreven en de best onderhouden gebouwen. Wetenschappers wijzen erop dat Bureaucratium zelfs in zeer geringe concentraties giftig is en dat het zonder enige moeite elke productieve reactie kan verhinderen als men toelaat dat het zich ophoopt. Er worden pogingen ondernomen om te bepalen hoe de aanwezigheid van Bureaucratium beheerst kan worden om onherstelbare schade te voorkomen. Resultaten tot op heden zijn niet erg hoopgevend.

1 REACTIE

Comments are closed.