De communistische leiders in het Kremlin zijn op de korte golf een nieuwe engelstalige wereldomroep begonnen, toen de geheime diensten van de Verenigde Staten en de Nato niet op hun hoede waren.

Daar zij 24 uur per dag uitzenden, is het directe concurrentie voor de BBC, de Voice of America en Radio Free Europe. Radio Moskou’s nieuwe wereldomroep wordt gepresenteerd door mannen en vrouwen, die gekozen zijn voor hun bijna perfecte uitspraak van de Engelse taal; De uitgezonden programma’s lijken veel op die van de BBC en de Voice of America, doch het nieuws en de aktuele zaken worden op Moskouse wijze geïnterpreteerd.

Amerikaanse experts, die de nieuwe wereldomroep bestuderen, meldden dat de pro- gramma’s van Radio Moskou door op strategische punten in de Sovjet-Unie, de Oostbloklanden en Cuba geplaatste zenders worden uitgezonden. Deze nieuwe Sovjet zenders, die eind september 1978 in werking gesteld werden, kunnen stemgeluid naar de meeste werelddelen uitzenden, ook naar Noord- en Zuid-Amerika.

Behalve deze nieuwe wereldomvattende engelstalige uitzendingen zijn er nog regionale uitzendingen van Radio Moskou, welke in 64 talen gericht zijn op landen in Oost-Europa, West-Europa, Afrika en Azië.

De “afluisteraars” van de VS rapporteren, dat sinds het begin van de wereldomroep Radio Moskou erg selectief te werk is gegaan betreffende het uitgezonden nieuws. De Russen hebben het bv. steeds over de dalende dollar en de slechte economische situatie in de VS. Schandalen in de Amerikaanse regering worden ook aan de kaak gesteld. Om engelstalige luisteraars aan te trekken, presenteert Radio Moskou o.a. een “top tien hit lijst” van Russische en Amerikaanse liedjes en zenden zij verhalen uit over linkse Amerikaanse en Engelse popsterren, acteurs en “zwarte militanten”. Een paar keer hebben de Sovjets de uitzendingen van de Voice of America overgenomen, waarin guerrilla-aanvallen op de Rhodesische en Nicaraguaanse regeringen werden gerapporteerd.

Volgens de door de CIA vergaarde informatie gebruiken de Russen tussen de 40 en 50 zenders om hun engelstalige programma’s over de wereld uit te zenden. Het materiaal dat door de Sovjet-Unie gebruikt wordt, is waarschijnlijk het modernste ter wereld en is op het ogenblik in staat de sterkst mogelijke radiosignalen te produceren.

Men vreest, dat door dit materiaal het Kremlin een funeste voorsprong heeft genomen in de strijd om de ethergolven. Uit de sterkte van de Russische radiosignalen kan men afleiden dat de Russen nu in staat zijn alle Amerikaanse en Engelse stations te “overzenden”, waardoor de BBC en de Voice of America niet meer te horen zouden zijn.

Rusland geeft nu een recordbedrag van $2 miljard per jaar (en waarschijnlijk het dubbele daarvan) uit aan deze massale wereldpropaganda om het imago van de VS en onze wil om ons te verzetten tegen collectivistische overheersing te vernietigen. De nieuwe, engelstalige wereldwijde radio-uitzendingen maken deel uit van deze operatie. De CIA heeft bovengenoemd bedrag in een recent rapport aan het House Intelligence Committee genoemd.

Dit nieuwe Sovjetoffensief is een aanval op de engelstalige uitzendingen om de andere zendstations te overheersen c.q. te elimineren.

Vertaald uit Washington Dateline.